Thủ thuật văn phòng

Cách dùng hàm COUNT và COUNTA để đếm ô trong Excel

Thủ thuật văn phòng

Hàm ROUND trong Excel: Cách làm tròn số được chỉ định đơn giản nhất

Thủ thuật văn phòng

6 tính năng hiệu quả nhất của hàm INDEX trong Excel

Thủ thuật văn phòng

Cách sử dụng hàm COUNT, COUNTIF, COUNTA trong Excel

Thủ thuật văn phòng

Cách dùng hàm COUNTIF và COUNTIFS với nhiều điều kiện

Thủ thuật văn phòng

Công thức Excel MAX IF để tìm giá trị lớn nhất với các điều kiện

Thủ thuật văn phòng

Cách sử dụng hàm SUMIFS và SUMIF với nhiều điều kiện

Thủ thuật văn phòng

Hàm VLOOKUP trong Excel: Cách sử dụng và ví dụ cụ thể

Thủ thuật văn phòng

Một số điểm thú vị về hàm XLOOKUP

Thủ thuật văn phòng

Mách bạn 2 cách cực dễ để xóa dòng kẻ ô trong Excel