Thủ thuật văn phòng

Hàm Sum trong Excel – Cách chỉ tính tổng các cột, hàng hoặc ô được hiển thị

Thủ thuật văn phòng

Hướng dẫn cách sử dụng hàm RANK để xếp hạng trong Excel

Thủ thuật văn phòng

Cách dùng hàm MOD trong Excel để chia lấy phần dư dễ hiểu nhất

Thủ thuật văn phòng

Hàm LEFT và các ứng dụng cực hay của hàm Left trong phân tách họ tên

Thủ thuật văn phòng

Hàm Int và cách dùng hàm Int trong Excel – Hàm lấy phần nguyên

Thủ thuật văn phòng

Hàm IFERROR là gì, ý nghĩa hàm IFERROR và cách sử dụng

Thủ thuật văn phòng

Cách kết hợp hàm INDEX và MATCH trong Excel để dò nhiều điều kiện

Thủ thuật văn phòng

Cách sử dụng hàm MID trong Excel để cắt chuỗi

Thủ thuật văn phòng

Hàm HLOOKUP trong Excel: Cách sử dụng, ví dụ cụ thể dễ hiểu

Thủ thuật văn phòng

Hàm Subtotal, các ứng dụng của Subtotal trong Excel Cực Hay