Thủ thuật văn phòng

Hàm Trainer cho bé sử dụng thế nào? Giá bao nhiêu? Mua ở đâu?

Thủ thuật văn phòng

Hàm TODAY, NOW, EDATE trong excel.

Thủ thuật văn phòng

Cách dùng hàm SEARCH, SEARCHB Excel để tìm kiếm dữ liệu

Thủ thuật văn phòng

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm Max trong Excel qua ví dụ bài tập

Thủ thuật văn phòng

Hàm Choose và cách dùng hàm Choose trong Excel

Thủ thuật văn phòng

Hàm OFFSET và các kết hợp hàm của nó trong Excel, công thức ví dụ

Thủ thuật văn phòng

Hàm Nhân trong Excel – Các ví dụ về hàm nhân ( hàm Product)

Thủ thuật văn phòng

Hàm Text và các ứng dụng tuyệt vời của hàm Text trong Excel

Thủ thuật văn phòng

Hàm CONCATENATE trong Excel, ứng dụng để nối các chuỗi, ô, mảng và cột

Thủ thuật văn phòng

Giới thiệu và hướng dẫn cách dùng hàm WEEKDAY trong Excel