Thủ thuật văn phòng

Hướng dẫn sử dụng Pivottable trong excel để lập báo cáo, thống kê 11

Thủ thuật văn phòng

Cách dùng Hàm Rounddown hàm làm tròn số xuống trong Excel

Thủ thuật văn phòng

Hàm NETWORKDAYS trong Excel để tính ngày làm việc đơn giản

Thủ thuật văn phòng

Giới thiệu về hàm OFFSET và các cách kết hợp hàm OFFSET trong Excel

Thủ thuật văn phòng

Hàm ROW trong Excel trả về số hàng trong ô tham chiếu

Thủ thuật văn phòng

Cách dùng hàm REPLACE để thay thế một phần của chuỗi văn bản

Thủ thuật văn phòng

Cách sử dụng hàm QUERY trong Google Sheets đơn giản nhất

Thủ thuật văn phòng

Hướng dẫn cách sử dụng hàm LOWER trong Excel

Thủ thuật văn phòng

Hiểu tất tần tật IFERROR là hàm gì trong Excel

Thủ thuật văn phòng

Hàm Upper trong Excel: Chuyển chữ thành chữ in hoa nhanh chóng