tan ngu trong tieng anh

Tân ngữ là một yếu tố quan trọng trong ngữ pháp và giao tiếp tiếng Anh. Nhờ dùng tân ngữ trong Tiếng Anh giúp cho câu văn trở nên dễ hiểu và rõ ràng hơn. Hiểu được điều đó, Acet đã tổng hợp một số kiến thức hữu ích về tân ngữ cho bạn qua bài viết sau đây.

Tân ngữ là gì ?

Tân ngữ ( Object ), thuộc thành phần vị ngữ của câu, là từ hoặc cụm từ để chỉ đối tượng người tiêu dùng bị tác động ảnh hưởng bởi chủ ngữ .

Các loại tân ngữ trong tiếng Anh

Có hai loại tân ngữ : tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp .

cac kien thuc ve tan ngu trong tieng anh ban can biet

Tân ngữ trực tiếp ( direct object )

Tân ngữ trực tiếp là đối tượng người tiêu dùng chịu ảnh hưởng tác động tiên phong của hành vi. Nếu trong câu chỉ có một tân ngữ thì chắc như đinh đó là tân ngữ trực tiếp .
Ví dụ : I love you. ( “ you ” là tân ngữ trực tiếp, đối tượng người dùng chịu tác động ảnh hưởng của động từ “ love ” )

Tân ngữ gián tiếp ( indirect object )

Tân ngữ gián tiếp là đối tượng người dùng mà hành vi xảy ra dành cho đối tượng người dùng đó. Thông thường trong câu, tân ngữ gián tiếp thường đứng sau tân ngữ trực tiếp, được ngăn cách bởi một giới từ, hoặc đứng trước tân ngữ trực tiếp thì không cần giới từ .

Ví dụ:

I give you my phone. ( Câu này có hai tân ngữ là “ you ” và “ my phone ” và không có giới từ ở giữa, “ you ” là tân ngữ gián tiếp còn “ my phone ” là tân ngữ trực tiếp )
I bought a phone for my mother. ( Câu này có hai tân ngữ là “ a phone ” và “ my mother ” và có giới từ “ for ” ở giữa, “ a phone ” là tân ngữ trực tiếp còn “ my mother ” là tân ngữ gián tiếp )

Các hình thức của tân ngữ trong tiếng Anh

tan ngu la gi va cac loai tan ngu trong tieng anh

Danh từ hoặc cụm danh từ

Danh từ hoặc cụm danh từ hoàn toàn có thể là tân ngữ trực tiếp hoặc tân ngữ gián tiếp trong câu .

Ví dụ: I gave him a pen = I gave a pen to him

Ngoài ra, những tính từ được dùng như danh từ tập hợp cũng hoàn toàn có thể làm tân ngữ trong câu .

Ví dụ: the poor, the rich, the young, the old,…

Nếu bạn vẫn còn lạ lẫm với những kỹ năng và kiến thức cơ bản trong tiếng Anh và không biết khởi đầu từ đâu, hãy đọc ngay “ Bắt đầu học tiếng Anh như thế nào để đạt điểm trên cao ? ”

Đại từ nhân xưng

Lưu ý: Đây là các đại từ nhân xưng chỉ được làm tân ngữ cho câu, không được làm chủ ngữ.

Đại từ chủ ngữ
Đại từ tân ngữ
I
Me
You
You
He
Him
She
Her
It
It
They
Them

Động từ

Động từ khi làm tân ngữ có hai dạng : động từ nguyên mẫu và động từ thêm đuôi ing

Động từ nguyên mẫu

Bảng dưới đây là những động từ nhu yếu những động từ theo sau nó là một động từ nguyên mẫu khác .
agree
desire
hope
plan
strive
attempt
expect
intend
prepare
tend
claim
fail
learn
pretend
want
decide
forget
need
refuse

wish


demand
hesitate
offer
seem

Ví dụ:

I agree to keep silence in our class .
I expect to have a good position .

Động từ thêm đuôi ing ( V-ing )

Bảng dưới đây là những động từ nhu yếu những động từ theo sau nó là một V-ing .
admit
enjoy
suggest
appreciate
finish
consider
avoid
miss
mind
can’t help
postpone
recall
delay
practice
risk
deny
quit
repeat
resist
resume
resent

Ví dụ:

I delayed doing my homework until tonight .
She enjoys reading books when she has không tính tiền time .
Đặc biệt, có 1 số ít động từ mà theo sau nó hoàn toàn có thể là động từ nguyên mẫu hoặc V-ing với ý nghĩa không đổi khác .
begin
continue
hate
love
start
can’t stand
dread
like
prefer
try

Ví dụ:

I begin doing homework after 7 : 00 pm .

I begin to do homework after 7:00 pm.

Mệnh đề danh từ

Ví dụ: She agrees that he looks good. (“that he looks good” là mệnh đề danh từ làm tân ngữ)

Bài viết trên đây là những kiến thức cơ bản và dễ hiểu nhất về tân ngữ trong tiếng Anh mà Acet muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng tân ngữ trong tiếng Anh sẽ không còn là rắc rối với bất cứ ai và mọi người có thể vận dụng đúng cách, diễn đạt đúng tân ngữ trong hoàn cảnh mà mình muốn sử dụng.

Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng và kiến thức cũng như kỹ năng học tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm bài viết “ Sơ đồ tư duy Tiếng Anh là gì ? Cách tạo sơ đồ tư duy Tiếng Anh hiệu suất cao “

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.