cang ngay cang 2 1024x683 1

Nắm chắc cấu trúc Càng Ngày Càng (MORE AND MORE)

bởi Admin2 | BlogNội dung chính

 • Nắm chắc cấu trúc Càng Ngày Càng (MORE AND MORE)
 • 1. Cấu trúc càng ngày càng và cách dùng
 • Cấu trúc càng ngày càng  Cặp tính từ (trạng từ) giống nhau
 • Cấu trúc càngcàng  Cặp tính từ (trạng từ) khác nhau
 • 2. Bài tập so sánh kép càng ngày càng
 • Bài 1: Điền cấu trúc so sánh kép thích hợp
 • Bài 2: Viết lại câu dùng so sánh kép

Nắm chắc cấu trúc Càng Ngày Càng (MORE AND MORE)5 ( 100 % ) 8 votes

Bạn càng ngày càng đẹp đó!  Sau một thời gian dài gặp nhau, nghe được câu nói này thì thật là mát lòng mát dạ đúng không nào? Vậy trong tiếng Anh thì lời khen này được nói như thế nào nhỉ? You are more beautiful  như này thì chưa đủ nhấn mạnh độ đẹp đâu. Trong bài viết sau đây, Step Up sẽ hướng dẫn các bạn cấu trúc càng ngày càng (more and more), là một trong hai cấu trúc so sánh kép, cũng chính là cấu trúc được dùng để nói những lời khen có cánh như trên.

Bạn đang đọc: Sau more and more là gì

1. Cấu trúc càng ngày càng và cách dùng

Như đã viết ở phần khởi đầu, so sánh kép trong tiếng Anh có 2 cấu trúc : cấu trúc Càng ngày càng và cấu trúc Càng như này càng như kia ( càngcàng ). Đây là hai cấu trúc ngữ pháp được sử dụng rất nhiều trong những bài đọc và bài nghe tiếng Anh như IELTS và nếu bạn sử dụng hoàn hảo nhất cấu trúc này trong bài viết hay bài nói thì band điểm của bạn sẽ tăng lên trông thấy .cau-truc-cang-ngay-cang-1

Cấu trúc càng ngày càng  Cặp tính từ (trạng từ) giống nhau

Để miêu tả một vật hoặc một vấn đề ngày càng tăng trưởng về chất lượng, số lượng, tất cả chúng ta dùng cấu trúc :

short adj/adv- er and short adj/adv- er

more and more + long adj/ adv

Cấu trúc này thay đổi tùy thuộc vào tính từ là tính từ ngắn hay tính từ dài.

Ví dụ :

 • The living standard is getting better and better.

Chất lượng đời sống ngày càng trở nên tốt hơn .

 • The athlete runs faster and faster.

Người vận động viên chạy ngày càng nhanh hơn

 • A talented businessman will become wiser and wiser.

Một nhà kinh doanh tài ba sẽ ngày càng khôn ngoan hơn .

 • We meet more and more frequently.

Chúng tôi gặp nhau ngày càng liên tục hơn

 • You look more and more beautiful!

Nhìn bạn ngày càng đẹp !

 • Your clothes are more and more fashionable!

Quần áo bạn ngày càng thời trang đấy !

More and more cũng có thể đi với danh từ, cả đếm được và không đếm được.

Ví dụ :

 • More and more tourists come to Vietnam this year.

Ngày càng nhiều hành khách tới Nước Ta năm nay .

 • We are earning more and more money.

Chúng ta đang kiếm ngày càng nhiều tiền hơn .

 • There are more and more students choosing English as a major.

Ngày càng có nhiều sinh viên chọn tiếng Anh là chuyên ngành .

Cấu trúc càngcàng  Cặp tính từ (trạng từ) khác nhau

Khác một chút ít, khi hai vật hay hai vấn đề đổi khác cùng Lever ( tăng tiến ), tất cả chúng ta dùng hình thức so sánh hơn ở cả hai mệnh đề để miêu tả điều này .

Cấu trúc:

Ví dụ :

 • The harder you work, the richer you will become.

Bạn thao tác càng cần mẫn, bạn sẽ càng giàu .

 • The faster you drive, the more likely you are to have an accident.

Bạn lái xe càng nhanh thì bạn càng hoàn toàn có thể gặp tai nạn đáng tiếc .

 • The more difficult the road is, the sweeter it is to succeed.

Con đường càng khó khăn vất vả thì thành công xuất sắc càng ngọt ngào .cau-truc-cang-ngay-cang-2

The more có thể đứng độc lập, không có tính từ hay trạng từ theo sau, mang nghĩa so sánh hơn của trạng từ much.

Ví dụ :

 • The more she reads books, the more she learns.

Cô ấy càng đọc sách nhiều thì cô ấy càng học được nhiều điều .

 • The more you learn, the more you earn.

Học càng nhiều, thu được càng nhiều .

 • The more, the merrier.

Càng đông càng vui .

Cấu trúc này cũng áp dụng được cho danh từ

 • The better the education you have, the greater the opportunities you will have.

Bạn có nền giáo dục càng tốt, bạn càng có nhiều thời cơ tốt hơn .

 • The more books she reads books, the more she learns.

Cô ấy càng đọc nhiều sách thì cô ấy càng học được nhiều điều .( Đổi chỗ một chút ít, nghĩa cũng khác một chút ít. )

 • The more money you earn, the more money you spend.

Kiếm càng nhiều thì tiêu càng nhiều .

2. Bài tập so sánh kép càng ngày càng

Thực chất hai cấu trúc so sánh kép ngày càng và càngcàng này được sử dụng rất linh động và đơn thuần, chỉ cần hiểu rõ nghĩa của câu là bạn hoàn toàn có thể làm chủ thuận tiện hai cấu trúc này thuận tiện .

Sau đây là hai bài tập nhỏ để bạn làm quen cũng như hiểu rõ hơn chủ điểm ngữ pháp này. Hãy thử làm và check ngay đáp án nhé!

cau-truc-cang-ngay-cang-3

Bài 1: Điền cấu trúc so sánh kép thích hợp

 1. The____ (soon) you take your medicine, the____ (good) you will feel.
 2. The____ (hot) it is, the____ (uncomfortable) I feel.
 3. The knowledge is becoming____ (much) complex.
 4. Because he was in a hurry, he walked____ (fast).
 5. ____ (many) companies have to deal with difficulties due to the Covid.

Đáp án:

1. The sooner you take your medicine, the better you will feel .Bạn uống thuốc càng sớm bao nhiêu, bạn sẽ càng cảm thấy tốt hơn .2. The hotter it is, the more uncomfortable I feelTrời càng nóng, tôi càng thấy không dễ chịu3. The knowledge is becoming more and more complex .Kiến thức ngày càng trở nên phức tạp .4. Because he was in a hurry, he walked faster and faster .Vì đang vội, anh ấy đi ngày càng nhanh hơn .5. More and more companies have to giảm giá with difficulties due to the Covid .Ngày càng nhiều công ty phải đổi mặt với khó khăn vất vả vì dịch Covid .

Bài 2: Viết lại câu dùng so sánh kép

1. He works much. He feels exhausted .-> The more2. John was fat. Now he is even fatter. ( get / fat )-> John is3. The apartment is luxurious. The rent is high .-> The more4. The story is good. The laughter is loud .-> The better .5. This bag was 50 $ last month. Now it is 80 USD. ( become / expensive )-> This bag .

Đáp án:

1. He works much. He feels exhausted .-> The more he works, the more exhausted he feels .2. John was fat. Now he is even fatter. ( get / fat )-> John is getting fatter and fatter .3. The apartment is luxurious. The rent will be high .-> The more luxurious the apartment is, the higher the will be .4. The story is good. The laughter is loud .

-> The better the story is, the louder the loud is.

5. This bag was 50 $ last month. Now it is 80 USD. ( become / expensive )-> This bag becomes more and more expensive .Bài viết trên đã cung ứng cho bạn những kỹ năng và kiến thức cơ bản của cấu trúc so sánh kép, đặc biệt quan trọng là cấu trúc ngày càng. Áp dụng thật chuẩn những cấu trúc này, chắc như đinh số điểm tiếng Anh của bạn sẽ được cải tổ, và quan trọng hơn cả là bạn đã tiến gần hơn đến với trình độ nói tiếng Anh thật naturally như người bản xứ .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.