gioi tu la gi sau gioi tu la gi 1

Giới từ chắc hẳn là một trong những từ loại mà khi học tiếng Anh chúng ta cần phải hiểu và nắm vững. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều bạn còn bối rối, chưa biết giới từ là gì? sau giới từ là gì?

Chính vì vậy, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn đọc các nội dung nhằm giải đáp cho câu hỏi giới từ là gì? sau giới từ là gì?

Giới từ là gì?

Giới từ là một loại từ có công dụng liên kết và diễn đạt mối quan hệ của cụm từ đứng phía sau nó với những thành phần khác trong câu. Giới từ không có nghĩa, nó phải tích hợp với những từ khác để tạo thành từ khác nhau như vị trí, thời hạn, nguyên do, phương pháp, …

Ví dụ: The calm before the storm (sự bình tĩnh trước cơn bão)

The cat ran down the tree. ( Con mèo chạy xuống cây )
Trong tiếng Anh giới từ tên là pre + position có nghĩa là “ đặt trước ”. Một giới từ thường Open trước một từ khác — thường là một cụm danh từ. Nó cho tất cả chúng ta biết về mối quan hệ giữa cụm danh từ và một phần khác của câu. Một số giới từ rất thông dụng là : in, of, on, for, with, at, by, …
Ví dụ : We will meet in November ( Chúng ta sẽ gặp nhau vào tháng 11 ) – mối quan hệ trong thời hạn
The book is on the round table ( Cuốn sách được đặt trên bàn tròn ) – mối quan hệ trong khoảng trống
Nếu một giới từ không đến trước một từ khác, nó vẫn được link ngặt nghèo với một từ khác :
Ví dụ : I talked to Jane ( Tôi đã trò chuyện với Jane )
Who did you talk to ? ( Bạn đã chuyện trò với ai vậy ? )
Giới từ không có hình thức đơn cử. Phần lớn những giới từ là những từ đơn, nhưng một số ít là những cụm từ gồm hai hoặc ba từ :
+ Giới từ đơn ( before, into, on, … )
+ Cụm giới từ ( according to, but for, in spite of, … )

Cách sử dụng của giới từ

Trong từ điển tiếng Anh Oxfordgiải thích cách sử dụng của Giới từ ( Prepositions ) như sau :
“ We commonly use prepositions to show a relationship in space or time or a logical relationship between two or more people, places or things. Prepositions are most commonly followed by a noun phrase or pronoun. ”
( Chúng ta thường sử dụng những giới từ để chỉ mối quan hệ trong khoảng trống hoặc thời hạn hoặc mối quan hệ logic giữa hai hoặc nhiều người, khu vực hoặc sự vật. Giới từ thường được theo sau bởi một cụm danh từ hoặc đại từ )
Ví dụ :
The last time I saw him he was walking down the road ( Lần sau cuối tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy đang đi bộ trên đường ) – mối quan hệ trong khoảng trống .
It was the worst storm since the 1980 s. ( Đây là cơn bão tồi tệ nhất kể từ những năm 1980 ) – mối quan hệ trong thời hạn .

gioi tu la gi sau gioi tu la gi 1

Sau giới từ là gì?

Có lẽ, sau khi tìm hiểu qua giới từ là gì và cách sử dụng của giới từ chúng ta cũng đã đoán được sau giới từ là gì?

Sau giới từ thường là 1 trong những từ loại sau : cụm danh từ, đại từ, V-ing .
+ Cụm danh từ ( noun phrase ) : house, car, my elder brother, some people, …
Ví dụ : Thes e are the wishes ofthe people. ( Đây là mong ước của dân cư )
+ Đại từ ( pronouns ) : I, you, we, they, him, her, theirs, its, myself, …
Ví dụ : She said the answer before you. ( Cô ấy đã nói câu vấn đáp trướcbạn. )
+ Danh động từ ( gerund hay V-ing ) : walking, playing, singing, eating, …
Ví dụ : Aren’t you interested in making money ? ( Cậu có chăm sóc đến việc kiếm tiền không ? )
Lưu ý : cụm từ theo sau giới từ không được là mệnh đề ( Mệnh đề là một câu có vừa đủ chủ ngữ và động từ được chia thì ) như :
Some students are late ;
… you went home .
Swimming is fun .
Ví dụ : I’ve finished cooking before you went home. ( ở đây, before đóng vai trò là liên từ mà không phải là giới từ )

Vị trí của giới từ trong tiếng Anh

Trong mỗi câu, giới từ sẽ có vị trí riêng của mình. Dưới đây là vị trí đứng cơ bản của giới từ trong câu .
+ Giới từ đứng sau động từ tobe : is / am / are ; was / were
Ví dụ : The book is on the table. ( Quyển sách ở trên bàn. )
Everything I need is on the ground. ( Tất cả mọi điều tôi cần đều ở trên mặt đất ) .
+ Giới từ đứng sau động từ : Giới từ hoàn toàn có thể liền sau động từ hoặc cũng hoàn toàn có thể bị 1 từ khác chen vào giữa giới từ và động từ .
Ví dụ : Ilive in ha noi city ( Tôi sống ở thành phố TP.HN ) .
+ Giới từ đứng sau tính từ
Ví dụ : She is not angry with you. ( Cô ấy không giận với bạn )
+ Giới từ đứng sau danh từ để bổ nghĩa cho danh từ :
Ví dụ : All of the students in this class ( Tất cả học viên trong lớp học này )
Ngoài ra, trong hai cấu trúc ở Tiếng Anh không chính thức nó được đặt ở cuối câu :
+ Trong những câu hỏi mở màn bằng một : giới từ + whom / which / what / whose / where :
Ví dụ :
1 / To whom were you talking ? ( Bạn đang chuyện trò với ai thế ? ) – Chính thức .
Who were you talking to ? ( Không chính thức. )
2 / In which drawer does he keep it ? ( Anh ta cất nó trong ngăn kéo nào ? ) – Chính thức .
Which drawer does he keep it in ? ( Không chính thức. )
+ Trong những mệnh đề quan hệ, giới từ được đặt trước whom / which hoàn toàn có thể được đưa đến cuối mệnh đề, và đại từ quan hệ thường được bỏ :
Ví dụ :
1 / The people with whom I was travelling ( Những người mà tôi đã đi du lịch cùng với. ) – Chính thức .
The people I was traveling with – Không chính thức
2 / The company from which I hire my TV set ( Công ty mà ở đó tôi thuê máy của mình. ) – Chính thức
The company I hire my TV set from – Không chính thức .

Các loại giới từ trong tiếng Anh

Các giới từ trong tiếng Anh hoàn toàn có thể được phân thành mấy loại sau :
+ Giới từ chỉ Thời gian :

after
at

before

behind
by

during
for
from
in
on
since
throughout
foreward
until
within

+ Giới từ chỉ Địa điểm / Nơi chốn :

about
above
across
at
before
behind
below
beneath
beside
beyond
by
in
off
on
over
through
to
toward
under
within
without

+ Giới từ chỉ Lý do, nguyên do :

at
for
from
of
on
over
through
with

+ Giới từ chỉ Mục đích :

after
at
for
on
to

+ Giới từ thường :

after
against
among
between
by
for
from
of

on

to
with

Trên đây là các nội dung liên quan đến giới từ là gì? sau giới từ là gì? Hy vọng các thông tin này hữu ích và giúp bạn giải đáp thắc mắc.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.