huong dan cach thiet lap nginx reverse proxy don gian nhat 300x150 1
Hiện nay có rất nhiều cách để để cài và thông số kỹ thuật Nginx Reverse Proxy trong hệ điều hình Linux, tùy vào thiên nhiên và môi trường bạn đang dùng. Nhưng dưới đây là cách thiết lập đơn thuần nhất cho bạn tìm hiểu thêm .

Nginx Proxy Manager (NPM) là một hệ thống quản lý reverse proxy chạy trên Docker. NPM sử dụng Nginx làm proxy server. Ngoài việc cấu hình Proxy server nó còn cho phép bạn cấu hình redirect domain, kích hoạt và tự động gia hạn SSL Let’s Encrypt. NPM rất phù hợp nếu các bạn đang muốn tìm kiếm một giải pháp proxy server đứng trước server backend của mình.

Các bước thiết lập Nginx Reverse Proxy

Trước khi thiết lập, bạn cần:

  • Đầu tiên, cần truy cập vào VPS qua SSH.
  • Thứ hai, bạn sẽ cần có web server Apache dựng sẵn trước và cấu hình để nó hoạt động.

Hướng dẫn cách thiết lập Nginx Reverse Proxy đơn giản nhất

Giờ, tất cả chúng ta sẽ cài Nginx lên trước một Apache web server. Chúng tôi chọn Apache server vì nó giải quyết và xử lý nội dung động tốt .
Nên, tổng thể nội dung tĩnh sẽ đi tới Nginx, nội dung động sẽ do Apache giải quyết và xử lý. Việc này sẽ cải tổ đáng kể việc chuyển nội dung cho máy khách .
Tiếp theo, chúng tôi sẽ định nghĩa IP address của Nginx Proxy server là 192. x. x. 1 và back-end Apache server là 192. x. x. 2. Sau khi cài Apache, bạn hoàn toàn có thể làm những bước sau :

1. Cài đặt Nginx

Chúng ta dùng lệnh apt command để cài Nginx trên Ubuntu 18.04 :

sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx

2. Vô hiệu Default Virtual Host

Sau khi cài Nginx, nhập lệnh sau để vô hiệu virtual host :

sudo unlink /etc/nginx/sites-enabled/default

3. Tạo Nginx Reverse Proxy

Sau khi vô hiệu virtual host, bạn cần tạo file gọi là reverse-proxy.conf trong thư mục etc / nginx / sites-available để lưu thông tin reverse proxy .

Để làm vậy, truy cập vào thư mục đó trước bằng lệnh cd:

cd etc/nginx/sites-available/

Tạo file bằng vi editor :

vi reverse-proxy.conf

Trong file này, tất cả chúng ta sẽ dán chuỗi sau :

server {
listen 80;
location / {
proxy_pass http://192.x.x.2;
}
}

Lệnh trên sẽ được cho phép proxy pass chuyển tài liệu qua Nginx reverse proxy sang 192. x. x. 2 : 80, là Apache remote socket. Vì vậy, cả 2 web server – Nginx và Apache chia sẽ chung nội dung .
Sau khi hoàn tất, chỉ cần lưu lại file và thoát khỏi vi editor. Bạn hoàn toàn có thể thoát bằng cách nhấn : wq .
Để chuyển tài liệu tới server khác, bạn hoàn toàn có thể dùng ngx_http_proxy_module trong terminal .

Giờ, kích hoạt directives bằng cách link tới /sites-enabled/ bằng lệnh sau:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/reverse-proxy.conf /etc/nginx/sites-enabled/reverse-proxy.conf

4. Kiểm thử Nginx và Nginx Reverse Proxy

Cuối cùng, tất cả chúng ta sẽ kiểm tra thông số kỹ thuật Nginx và khởi động lại Nginx để kiểm tra hiệu năng. Gõ lệnh sau để xác nhận Nginx đang hoạt động giải trí trong Linux terminal :

service nginx configtest
service nginx restart

Lưu ý : Nếu nhận tác dụng thông tin lỗi, hoàn toàn có thể là do Apache chưa được setup .
Trên đây là cách thiết lập Nginx Reverse Proxy trong hệ điều hành quản lý Linux giúp tăng đáng kể vận tốc và tính bảo mật thông tin chống lại malware. Chúc bạn thành công xuất sắc !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.