play 1
regard tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng regard trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ regard tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm regard tiếng Anh
regard
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ regard

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: regard tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

regard tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ regard trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ regard tiếng Anh nghĩa là gì.

regard /ri’gɑ:d/

* danh từ
– cái nhìn
– sự quan tâm, sự chú ý, sự để ý
=to have no regard to facts+ không quan tâm đến sự việc
– lòng yêu mến; sự kính trọng
=to have [a] great regard for someone+ rất kính mến ai
– (số nhiều) lời chúc tụng ((thường) dùng ở cuối bức thư)
=please give my best regards to your parents+ mong anh chuyển giùm tới hai cụ nhà những lời chúc tụng tốt đẹp nhất của tôi
=with kind regards, yours sincerely+ xin gửi tới anh những lời chúc mừng chân thành của tôi
!in (with) regards to
– về vấn đề, đối với vấn đề; về phần
!in this regards
– về mặt này, về lĩnh vực này, về điểm này

* ngoại động từ
– nhìn ((thường) + phó từ)
=to regard somebody intently+ nhìn ai chầm chầm
=to regard something with suspicion+ nhìn cái gì bằng con mắt nghi ngờ
– coi như, xem như
– ((thường) phủ định) để ý, lưu ý, lưu tâm đến (việc gì)
=not to regard someone’s advice+ không để ý đến lời khuyên của ai
– có liên quan tới, dính dấp đến, dính dáng đến, có quan hệ tới
=this matter does not regard me at all+ vấn đề này chẳng dính dáng đến tôi một tí nào cả

Thuật ngữ liên quan tới regard

Tóm lại nội dung ý nghĩa của regard trong tiếng Anh

regard có nghĩa là: regard /ri’gɑ:d/* danh từ- cái nhìn- sự quan tâm, sự chú ý, sự để ý=to have no regard to facts+ không quan tâm đến sự việc- lòng yêu mến; sự kính trọng=to have [a] great regard for someone+ rất kính mến ai- (số nhiều) lời chúc tụng ((thường) dùng ở cuối bức thư)=please give my best regards to your parents+ mong anh chuyển giùm tới hai cụ nhà những lời chúc tụng tốt đẹp nhất của tôi=with kind regards, yours sincerely+ xin gửi tới anh những lời chúc mừng chân thành của tôi!in (with) regards to- về vấn đề, đối với vấn đề; về phần!in this regards- về mặt này, về lĩnh vực này, về điểm này* ngoại động từ- nhìn ((thường) + phó từ)=to regard somebody intently+ nhìn ai chầm chầm=to regard something with suspicion+ nhìn cái gì bằng con mắt nghi ngờ- coi như, xem như- ((thường) phủ định) để ý, lưu ý, lưu tâm đến (việc gì)=not to regard someone’s advice+ không để ý đến lời khuyên của ai- có liên quan tới, dính dấp đến, dính dáng đến, có quan hệ tới=this matter does not regard me at all+ vấn đề này chẳng dính dáng đến tôi một tí nào cả

Đây là cách dùng regard tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ regard tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

regard /ri’gɑ:d/* danh từ- cái nhìn- sự quan tâm tiếng Anh là gì?
sự chú ý tiếng Anh là gì?
sự để ý=to have no regard to facts+ không quan tâm đến sự việc- lòng yêu mến tiếng Anh là gì?
sự kính trọng=to have [a] great regard for someone+ rất kính mến ai- (số nhiều) lời chúc tụng ((thường) dùng ở cuối bức thư)=please give my best regards to your parents+ mong anh chuyển giùm tới hai cụ nhà những lời chúc tụng tốt đẹp nhất của tôi=with kind regards tiếng Anh là gì?
yours sincerely+ xin gửi tới anh những lời chúc mừng chân thành của tôi!in (with) regards to- về vấn đề tiếng Anh là gì?
đối với vấn đề tiếng Anh là gì?
về phần!in this regards- về mặt này tiếng Anh là gì?
về lĩnh vực này tiếng Anh là gì?
về điểm này* ngoại động từ- nhìn ((thường) + phó từ)=to regard somebody intently+ nhìn ai chầm chầm=to regard something with suspicion+ nhìn cái gì bằng con mắt nghi ngờ- coi như tiếng Anh là gì?
xem như- ((thường) phủ định) để ý tiếng Anh là gì?
lưu ý tiếng Anh là gì?
lưu tâm đến (việc gì)=not to regard someone’s advice+ không để ý đến lời khuyên của ai- có liên quan tới tiếng Anh là gì?
dính dấp đến tiếng Anh là gì?
dính dáng đến tiếng Anh là gì?
có quan hệ tới=this matter does not regard me at all+ vấn đề này chẳng dính dáng đến tôi một tí nào cả

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.