protocol la gi 2
protocol là gì
Trong công nghệ thông tin protocol có nghĩa là giao thức, tuy nhiên, tránh nhầm với giao thức trong những ngành khác – là một tập hợp những quy tắc chuẩn dành cho việc trình diễn tài liệu, phát tín hiệu, xác nhận và phát hiện lỗi dữ liệu – những việc thiết yếu để gửi thông tin qua những kênh truyền thông online, nhờ đó mà những máy tính ( và những thiết bị ) hoàn toàn có thể liên kết và trao đổi thông tin với nhau .

     Chắc hẳn khái niệm protocol là gì còn mơ hồ với mỗi người. Vậy cùng TLT VietNam tìm hiểu về protocol qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về protocol là gì ?

1. Khái niệm protocol là gì ?

Protocol là một tiêu chuẩn được sử dụng để định nghĩa một phương pháp trao đổi tài liệu qua mạng máy tính, như thể local area network ( LAN ), Internet, Intranet, … Mỗi protocol có những phương pháp định dạng tài liệu riêng khi được gửi và cần phải làm những gì một khi nó nhận tài liệu, những tài liệu được nén lại hay cách kiểm tra lỗi tài liệu .

protocol là gì

Giao thức thông dụng và quan trọng nhất lúc bấy giờ trong quốc tế internet là TCP ( transmission control protocol / internet protocol ) được sử dụng để trao đổi thông tin liên lạc giữa những máy tính được liên kết internet. Giao thức HTTP ( Hypertext Transfer Protocol ) được sử dụng để truyền dữ liệu qua www hay world wide web ( Internet ), được truyền bởi TCP / IP .

   

 

2. Cách thức hoạt động giải trí của protocol là gì ?

Toàn bộ những hoạt động giải trí truyền tài liệu trên mạng đều được chia thành nhiều bước riêng không liên quan gì đến nhau gồm có cả mạng lưới hệ thống. Ở mỗi bước thì lại có một số ít hoạt động giải trí được diễn ra và người dùng sẽ không hề biết được nó diễn ra ở bất kể bước nào khác. Mỗi bước sẽ có những nguyên tắc và giao thức riêng như sau :

Tất cả những bước phải được triển khai theo một trình tự nhất định giống nhau trên mỗi máy tính mạng con người. Đối với những bước ở máy tính gửi thì phải được triển khai từ trên xuống dưới, còn ở máy tính nhận thì chúng sẽ phải được thực thi từ dưới lên

Các tính năng của protocol là gì ?

1. Đóng gói protocol

Trong quy trình trao đổi thông tin, những gói dữ liệu được thêm vào 1 số ít thông tin tinh chỉnh và điều khiển, gồm có địa chỉ nguồn và địa chỉ đích, mã phát hiện lỗi, tinh chỉnh và điều khiển giao thức, … Việc thêm thông tin tinh chỉnh và điều khiển vào những gói dữ liệu được gọi là quy trình đóng gói ( Encapsulation ). Bên thu sẽ được thực thi ngược lại, thông tin điều khiển và tinh chỉnh sẽ được gỡ khi gói tin được chuyển từ tầng dưới lên tầng trên .

   

 

2. Phân đoạn và hợp lại

Mạng truyền thông online chỉ đồng ý size của những gói dữ liệu cố định và thắt chặt. Đặc biệt, những giao thức ở tầng thấp hơn cần phải cắt tài liệu thành những gói tin về kích cỡ lao lý. Quá trình này còn được gọi là quy trình phân đoạn. trái lại trọn vẹn với quy trình phân đoạn bên phát chính là quy trình hợp lại bên thu. Dữ liệu phân đoạn nhằm mục đích bảo vệ thứ tự của những gói đến đích là vô cùng quan trọng. Hơn nữa, gói dữ liệu giúp trao đổi giữa hai thực thể trải qua giao thức được gọi là đơn vị chức năng giao thức dữ liệu PDU .

protocol là gì

3. Điều khiển link

Trao đổi thông tin giữa những thực thể hoàn toàn có thể triển khai theo hai phương pháp : Hướng link ( Connection — Oriented ) và không link ( Connectionless ). Truyền không link không nhu yếu có độ đáng tin cậy cao, không nhu yếu chất lượng dịch vụ và không nhu yếu xác nhận. trái lại, truyền theo phương pháp hướng link, nhu yếu có độ an toàn và đáng tin cậy cao, bảo vệ chất lượng dịch vụ và có xác nhận. Trước khi hai thực thể trao đổi thông tin với nhau, giữa chúng một liên kết được thiết lập và sau khi trao đổi xong, liên kết này sẽ được giải phóng .

4. Giám sát

Các gói tin PDU cũng hoàn toàn có thể được lưu chuyển độc lập theo những con đường khác nhau, khi đã đến đích nó hoàn toàn có thể sẽ không theo thứ tự như khi phát. Do đó, trong phương pháp hướng link này, những gói tin cần phải được nhu yếu giám sát và mỗi một PDU sẽ có một mã tập hợp duy nhất cũng như được ĐK theo tuần tự nhất định. Không chỉ vậy, những thực thể nhận sẽ giúp Phục hồi thứ tự của những gói tin như thứ tự bên phát .

   

 

5. Điều khiển lưu lượng

Điều khiển lưu lượng thông tin tương quan đến năng lực tiếp đón những gói tin của thực thể bên thu và số lượng hay là vận tốc của tài liệu được truyền bởi những thực thể bên phát giúp sao cho bên thu không bị tràn ngập cũng như bảo vệ được vận tốc cao nhất .

6. Điều khiển lỗi

Điều khiển lỗi là kỹ thuật thiết yếu nhằm mục đích bảo vệ tài liệu không bị mất hoặc bị hỏng trong quy trình trao đổi thông tin. Phát hiện và sửa lỗi gồm có việc phát hiện lỗi trên cơ sở kiểm tra khung và truyền lại những PDU khi có lỗi. Nếu một thực thể nhận xác nhận PDU lỗi, thường thì gói tin đó sẽ phải được phát lại .

7. Đồng bộ hóa

Các thực thể giao thức có những tham số về những biến trạng thái và định nghĩa trạng thái, đó là những tham số về kích cỡ hành lang cửa số, tham số link và giá trị thời hạn. Hai thực thể truyền thông online trong giao thức cần phải đồng thời trong cùng một trạng thái xác lập. Ví dụ cùng trạng thái khởi tạo, điểm kiểm tra và hủy bỏ, được gọi là đồng điệu hóa. Đồng bộ hóa sẽ khó khăn vất vả nếu một thực thể chỉ xác lập được trạng thái của thực thể khác khi nhận những gói tin. Các gói tin không đến ngay mà phải mất một khoảng chừng thời hạn để lưu chuyển từ nguồn đến đích và những gói tin PDU cũng hoàn toàn có thể bị thất lạc trong quy trình truyền .

Các loại Protocol phổ cập lúc bấy giờ

1. Internet Protocol Suite

Internet Protocol Suite ( bộ giao thức liên mạng ) là tập hợp những giao thức thực thi protocol stack ( chồng giao thức ) mà Internet chạy trên đó. Internet Protocol Suite đôi lúc được gọi là bộ giao thức TCP / IP. TCP và IP là những giao thức quan trọng trong Internet Protocol Suite – Transmission Control Protocol ( TCP ) và Internet Protocol ( IP ). Internet Protocol Suite tựa như như quy mô OSI, nhưng có một số ít độc lạ. Ngoài ra không phải toàn bộ những lớp ( layer ) đều tương ứng tốt

2. Protocol Stack

Protocol Stack là tập hợp không thiếu những lớp giao thức, hoạt động giải trí cùng nhau để cung ứng năng lực liên kết mạng .

protocol là gì

3. Transmission Control Protocol ( TCP )

Transmission Control Protocol ( TCP ) là giao thức cốt lõi của Internet Protocol Suite. Transmission Control Protocol bắt nguồn từ việc thực thi mạng, bổ trợ cho Internet Protocol. Do đó, Internet Protocol Suite thường được gọi là TCP / IP. TCP cung ứng một phương pháp phân phối đáng đáng tin cậy một luồng octet ( khối tài liệu có size 8 bit ) qua mạng IP. Đặc điểm chính của TCP là năng lực đưa ra lệnh và kiểm tra lỗi. Tất cả những ứng dụng Internet lớn như World Wide Web, email và truyền file đều dựa vào TCP

4. Internet Protocol ( IP )

Internet Protocol là giao thức chính trong Internet protocol suite để chuyển tiếp tài liệu qua mạng. Chức năng định tuyến của Internet Protocol về cơ bản giúp thiết lập Internet. Trước đây, giao thức này là datagram service không liên kết trong Transmission Control Program ( TCP ) bắt đầu. Do đó, Internet protocol suite còn được gọi là TCP / IP .

 

5. Hypertext Transfer Protocol ( HTTP )

HTTP là nền tảng tiếp xúc tài liệu cho World Wide Web. Siêu văn bản ( hypertext ) là văn bản có cấu trúc sử dụng những siêu link giữa những node chứa văn bản. HTTP là giao thức ứng dụng cho mạng lưới hệ thống thông tin hypermedia ( siêu phương tiện đi lại ) phân tán và phối hợp .

6. File Transfer Protocol ( FTP )

FTP là giao thức phổ cập nhất được sử dụng cho mục tiêu truyền file trên Internet và trong những mạng riêng .

7. Secured Shell ( SSH )

SSH là phương pháp chính được sử dụng để quản trị những thiết bị mạng một cách bảo đảm an toàn ở cấp lệnh. SSH thường được sử dụng như sự thay thế sửa chữa cho Telnet, vì giao thức này không tương hỗ những liên kết bảo đảm an toàn .

   

 

8. Telnet protocol

Telnet là phương pháp chính được sử dụng để quản trị những thiết bị mạng ở cấp lệnh. Không giống như SSH, Telnet không phân phối liên kết bảo đảm an toàn, mà chỉ phân phối liên kết không bảo mật thông tin cơ bản

   

 

9. Simple Mail Transfer Protocol ( SMTP )

SMTP được sử dụng với hai tính năng chính : Chuyển email từ mail server nguồn đến mail server đích và chuyển email từ người dùng cuối sang mạng lưới hệ thống mail .

protocol là gì

10. Domain Name System ( DNS )

Domain Name System ( DNS ) được sử dụng để quy đổi tên miền thành địa chỉ IP. Hệ thống phân cấp DNS gồm có sever gốc, TLD và sever có thẩm quyền .

11. Post Office Protocol phiên bản 3 ( POP 3 )

Post Office Protocol phiên bản 3 là một trong hai giao thức chính được sử dụng để lấy mail từ Internet. POP 3 rất đơn thuần vì giao thức này được cho phép client lấy nội dung hoàn hảo từ hộp thư của server và xóa nội dung khỏi server đó .

     

12. Internet Message Access Protocol ( IMAP )

IMAP phiên bản 3 là một giao thức chính khác được sử dụng để lấy thư từ sever. IMAP không xóa nội dung khỏi hộp thư của sever .

13. Simple Network Management Protocol ( SNMP )

Simple Network Management Protocol được sử dụng để quản trị mạng. SNMP có năng lực giám sát, thông số kỹ thuật và tinh chỉnh và điều khiển những thiết bị mạng. SNMP trap cũng hoàn toàn có thể được thông số kỹ thuật trên những thiết bị mạng, để thông tin cho sever TT khi xảy ra hành vi đơn cử

14. Hypertext Transfer Protocol over SSL / TLS ( HTTPS )

HTTPS được sử dụng với HTTP để cung ứng những dịch vụ tựa như, nhưng với liên kết bảo mật thông tin được phân phối bởi SSL hoặc TLS .

➤ Như vậy, trên đây là 1 số ít thông tin về Protocol là gì và và những loại Protocol phổ cập lúc bấy giờ. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những khái niệm hữu dụng này. Cảm ơn bạn đã chăm sóc !

>> HIỆU QUẢ LAN TỎA NIỀM TIN <<

CÔNG TY TNHH TM & DV CÔNG NGHỆ TLT 

Địa chỉ: Phòng 603, Tòa nhà GT, số 403 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM

Email: [email protected]

SĐT: 0283.811.9797

Website: http://tltvietnam.vn/ 

Các tìm kiếm liên quan đến protocol là gì

Medical protocol la gì
Giao thức là gì tin 10
Protocol
tcp / ip là gì
Acceptance protocol là gì
Tcp là gì

Tầng mạng

Mạng tiếp thị quảng cáo là gì

Thông tin liên quan:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.