768x512 gia dinh cach subjunctive 4
Cấu trúc giả định cách ( subjunctive ) lạ mà quen, quen mà lạ ( Nguồn : ieltsadvantage )
Tiếp theo trong chuỗi bài học kinh nghiệm về những điểm ngữ pháp tiếng Anh, ngày hôm nay Edu2Review sẽ trình làng những bạn đến với một loại cấu trúc câu mang tên “ giả định cách ( subjunctive ) ” hay còn được gọi là bàng thái cách ( subjunctive mood ) .
Giả định cách hay ” ẩn mình ” dưới những cấu trúc như would rather, should, may, might + infinitive và là một trong những cấu trúc ngữ pháp TOEIC thường gặp nhất .

Vì thế, hãy tìm hiểu ngay mọi thứ liên quan đến điểm cấu trúc này để có sự chuẩn bị tốt hơn cho các kỳ thi tiếng Anh quan trọng nhé.

Bạn muốn học tiếng Anh nhưng chưa biết học ở đâu tốt? Xem ngay bảng xếp hạng các trung tâm ngoại ngữ dạy tốt nhất Việt Nam!

Nguyên tắc và chức năng

Giả định cách là loại câu mang đặc thù cầu khiến, không mang tính ép buộc như câu mệnh lệnh. Trong câu giả định, người ta dùng dạng nguyên thể không “ to ” của những động từ sau 1 số ít động từ chính và thường có “ that ” .
Thức giả định được sử dụng trong một mệnh đề phụ với 4 công dụng chính :

(1) diễn tả một mong muốn trái ngược với sự thực (cấu trúc chứa “wish”)

(2) bắt đầu bằng if để diễn tả một điều kiện trái ngược với sự thực (conditional sentences, type 2 and 3)

(3) bắt đầu với as if hoặc as though để diễn tả một suy đoán hoặc một điều kiện trái ngược với sự thực.

(4) bắt đầu với that để diễn tả một yêu cầu hoặc lời khuyên.

gia-dinh-cach-(subjunctive)-5

Hiểu về 4 công dụng của giả định cách ( subjunctive ) để ứng dụng tốt hơn ( Nguồn : bkacontent )

Các cấu trúc giả định cách (Subjunctive)

1. Dùng với động từ:

Các động từ yên cầu mệnh đề sau phải ở dạng giả định :

advise
demand
prefer
require
ask
insist
propose
stipulate
command
move
recommend
suggest
decree
order
request
urge

Cấu trúc giả định:

S1 + V1 + that + S2 + bare infinitive
( trong đó V1 là những động từ có trong bảng trên )

* Lưu ý 1: trong thức giả định, move có nghĩa là hối thúc, thúc giục chứ không có nghĩa chuyển động.

* Lưu ý 2: trong thức giả định, mệnh đề 2 bắt buộc phải có that. Động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể không chia bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not sau chủ ngữ 2 trước nguyên thể bỏ to.

Ví dụ:

The doctor advised that my father give up smoking immediately .
My boss required that we not use the office phone for personal calls .

* Lưu ý 3:

Nếu bỏ that đi thì chủ ngữ 2 sẽ trở về dạng tân ngữ và động từ sau nó trở về dạng nguyên thể có to, câu mất tính chất giả định, trở thành một dạng mệnh lệnh thức gián tiếp.

Ví dụ:

The doctor advised my father to give up smoking .
My boss required us not to use the office phone for personal calls .
Trong ngữ pháp Anh – Anh động từ ở mệnh đề 2 hoàn toàn có thể dùng với should, người Anh chỉ bỏ should khi sau nó là động từ to be nhưng ngữ pháp Anh – Mỹ không dùng should cho những động từ ở mệnh đề 2 .

gia-dinh-cach-(subjunctive)-1

Ghi nhớ những động từ dùng cho thể giả định cách ( Subjunctive ) ( Nguồn : quizlet )

2. Dùng với tính từ.

Các tính từ yên cầu mệnh đề sau phải ở dạng giả định

advised
necessary
recommended
urgent
important
obligatory
required
imperative
mandatory
proposed
suggested
essential
critical
vital
crucial

Cấu trúc giả định:

It + be + adj + that + S + bare infinitive
( trong đó adj là những tính từ có trong bảng trên )

* Lưu ý 1: trong thức giả định, mệnh đề 2 bắt buộc phải có that và động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not sau chủ ngữ 2 trước nguyên thể bỏ to.

Ví dụ:

It is necessary that he register the subjects before the term begins .
It is proposed that we not change the topic of our essay .

* Lưu ý 2:

Nếu bỏ that đi thì chủ ngữ 2 sẽ biến thành tân ngữ sau giới từ for, động từ trở về dạng nguyên thể có to và câu mất đặc thù giả định trở thành dạng mệnh lệnh thức gián tiếp .

Ví dụ:

It is necessary for him to register the subjects before the term begins .
It is proposed for us not to change the topic of our essay .

3. Dùng với danh từ:

Các danh từ đòi hỏi mệnh đề sau phải ở dạng giả định:

advice
demand
preference
asking
requirement
proposal
stipulation
insistence
command
move
recommendation
urge
decree
suggestion
order
request

Cấu trúc giả định:

… + noun + that + S2 + bare infinitive
( trong đó noun là những danh từ có trong bảng trên )

* Lưu ý: trong thức giả định, mệnh đề 2 bắt buộc phải có that. Động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể không chia bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not sau chủ ngữ 2 trước nguyên thể bỏ to.

Ví dụ:

The proposal that drinking be banned in public areas has been criticized by many people .
He made a suggestion that his wife not go to work .

4. Các cấu trúc khác:

a. WOULD RATHER: muốn (ai đó) làm gì

S1 + would rather + ( that ) + S2 + V ( past subjunctive )
S + would rather + V ( bare infinitive )

Ví dụ:
I would rather stay at home today.
I would rather you stayed at home today.

* Lưu ý 1: cấu trúc với would rather thường có xu hướng không dùng that trước mệnh đề 2.

* Lưu ý 2: động từ to be chia là were với mọi chủ ngữ ở mệnh đề 2.

Ví dụ: I would rather she were nicer to me.

* Lưu ý 3: khi diễn tả mong muốn trong quá khứ (trái ngược với sự thật, thì động từ hành động chuyển thành dạng past perfect subjunctive).

S1 + would rather + ( that ) + S2 + had P2 ( past perfect subjunctive )
S + would rather + have P2

Ví dụ:
I would rather you hadn’t told me about his secret yesterday.

I would rather have gone to the cinema yesterday ( but we didn’t ) .

gia-dinh-cach-(subjunctive)-2

Would rather là cấu trúc nổi bật của ngữ pháp giả định cách ( subjunctive ) ( Nguồn : oakdenedesigns )

b. WOULD PREFER: muốn (ai đó) làm gì

S1 + would prefer it if + S2 + V ( past subjunctive )
S + would prefer + smb + to V ( infinitive )
S + would prefer + to V ( infinitive )

Ví dụ:
We would prefer it if the teacher paid more attention to our wish.

I would prefer to stay at home today .

c. IT’S TIME: đã đến lúc làm gì

It’s ( high / about ) time + S + V ( past subjunctive )
It’s time + ( for smB. + to V )

Trong đó cấu trúc 1 hàm ý thời hạn đã trễ và động từ mang tính giả định còn cấu trúc 2 mang tính thông tin về thời hạn vừa khít để làm gì, không mang tính giả định. High / about được dùng trước time để thêm vào ý nhấn mạnh vấn đề .

Ví dụ:

It’s high time you learned to dress yourself .
It’s time for you to leave for the airport .

d. Câu giả định còn dùng được trong một số câu cảm thán, thường bao hàm các thế lực siêu nhiên

Ví dụ:

God save the queen ! Chúa phù hộ cho nữ hoàng .
God be with you ! Good bye ( khi chia tay nhau )
Curse this frog ! Chết tiệt con cóc này

e. Dùng với một số thành ngữ tiếng Anh như Come what may (dù có chuyện gì đi nữa)

Ví dụ: Come what may we will stand by you.

f. If need be: nếu cần

Ví dụ: If need be we can take another road.

g. Dùng với if this be trong trường hợp muốn nêu ra một giả định từ phía người nói nhưng không thật chắc chắn lắm về khả năng

Ví dụ: If this be proven right, you would be considered innocent.

Bài tập vận dụng

Với khối lượng kiến thức khá “đồ sộ” về giả định cách, nhiều bạn sẽ khó tránh khỏi tình trạng quá tải và nhầm lẫn khi sử dụng. Vì thế, đừng chỉ đọc qua mà hãy cùng Edu2Review luyện tập thêm để củng cố lại phần chia sẻ trên qua những bài tập nhỏ sau đây nhé.

Rewrite the sentences without changing the meaning:

1. He appears to be running away from your fierce dog.
⇒ It looks……………………………………..
2. I would love to be rich and famous.
⇒ If only………………………….
3. I’d love to be in a secluded beach in Mexico.
⇒ I wish………………………………………
4. I really think you ought to acquire a few manners.
⇒ It’s high time……………………………………
5. I’m really sorry I didn’t invite her to the party.
⇒ I really wish I………………………………..
6. Would you mind not smoking here?
⇒ I’d rather…………………………..
7. Please don’t say things like that.
⇒ I wish………………………

gia-dinh-cach-(subjunctive)-4

Bài tập vận dụng ngữ pháp giả định cách ( subjunctive ) ( Nguồn : collegereadiness )

Giải đáp bài tập

1. It looks as if he is running away from your fierce dog.

2. If only I were rich and famous.

3. I wish I were in a secluded beach in Mexico.

4. It’s high time you acquired a few manners.

5. I really wish I had invited her to the party.

6. I’d rather you didn’t smoke here.

7. I wish you wouldn’t say things like that.

Với những san sẻ trên đây về cấu trúc giả định cách ( subjunctive ) vừa lạ mà vừa quen, Edu2Review kỳ vọng bạn sẽ hoàn toàn có thể tự tin hơn khi làm những bài ngữ pháp tương quan nhé .
Trần Tuyền ( Tổng hợp )

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.