oxit bazo la gi 0 1

Trong hoá học có phân chia thành oxit, axit, bazo, oxit axit, oxit bazo. Mỗi loại đều sẽ có các đặc điểm, tính chất khác nhau. Như hôm trước chúng ta tìm hiểu oxit là gì, thì hôm nay mời mọi người cùng theo dõi bài viết của LabVIETCHEM để tìm hiểu về khái niệm oxit bazo là gì? Tính chất, đặc điểm của oxit bazo nhé.

1. Khái niệm oxit bazo là gì ?

Oxit bazơ là hợp chất gồm một hay nhiều nguyên tử sắt kẽm kim loại phối hợp với một hay nhiều nguyên tử oxy và có bazơ tương ứng. Các oxit bazơ tan được trong nước gồm những sắt kẽm kim loại kiềm như Na, K, Li … và sắt kẽm kim loại kiềm thổ như Ba, Ca, Mg … ngoại trừ Be .
oxit bazo la gi 0 1
Tìm hiểu Oxit bazo là gì ?

Phân loại:

– Oxit bazơ tan là oxit bazơ của những bazơ kiềm hoặc bazơ kiềm thổ
– Oxit bazơ không tan là oxit bazơ của những sắt kẽm kim loại còn lại như Fe, Cu … và những oxit khác kiềm .
Ngoài ra còn có oxit lưỡng tính và oxit trung tính :
– Oxit lưỡng tính là những oxit công dụng với những dung dịch axit và công dụng với dung dịch bazo tạo thành muối và nước. Ví dụ như Al2O3, ZnO …
– Oxit trung tính là những oxit không phản ứng với nước để tạo ra axit hay bazơ, không phản ứng với bazơ hay axit để tạo muối. Ví dụ như CO, NO. ..

2. Cách gọi tên oxit bazơ như thế nào ?

– Tên oxit : tên nguyên tố cộng oxit
Ví dụ : NO là Nito oxit, BaO là Bari oxit
oxit bazo la gi 2
Cách đọc tên oxit bazo

– Nếu sắt kẽm kim loại có hóa trị như Fe hoá trị II, III thì tên gọi sẽ là tên sắt kẽm kim loại kèm hóa trị + oxit .
Ví dụ đơn cử như sau : FeO đọc là Sắt II oxit, Fe2O3 đọc là Sắt III oxit
– Nếu phi kim có nhiều hoá trị :
Tên oxit sẽ được đọc là tên phi kim ( có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim ) + oxit ( có tiền tố chỉ nguyên tố oxit )

3. Những đặc thù hóa học cơ bản của oxit bazơ

3.1. Tác dụng với nước

Chỉ có oxit bazơ của sắt kẽm kim loại kiềm và kiềm thổ là công dụng được với nước. Những oxit bazơ tính năng với nước là : K2O, Na2O, CaO, BaO, Li2O, Rb2O, SrO …
Công thức chung được thể hiển dưới đây :
R2On + nH2O -> 2R ( OH ) n
n là hóa trị của sắt kẽm kim loại R
R ( OH ) n là chất tan trong nước, dung dịch thu được ta gọi chung là dung dịch bazơ hay dung dịch kiềm dung dịch bazơ tan. Các dung dịch bazơ này thường làm cho giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh và làm phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu hồng .
K2O + H2O -> 2KOH
Na2O + H2O -> 2N aOH
BaO + H2O -> Ba ( OH ) 2
oxit bazo la gi 4
Oxit bazo tính năng với nước tạo thành dung dịch bazo

3.2. Tác dụng với axit

Hầu hết những oxit bazơ tính năng với axít tạo thành muối và nước hầu hết những oxit bazơ đều công dụng được
Công thức chung được biểu lộ dưới đây :
Oxit bazo + axit -> Muối + H2O
Ví dụ ta có phương trình phản ứng như sau :

BaO + 2HCl -> BaCl2 + H2O

Fe2O3 + 3H2 SO4 -> Fe ( SO4 ) 3 + H2O

3.3. Tác dụng với oxit axit

Một số oxit bazơ tính năng với oxit axít tạo thành muối. Thông thường đó là những oxit công dụng được với nước, hoàn toàn có thể nói là tan được trong nước .
Công thức được viết như sau :
Oxit bazo + oxit axit -> Muối
Ví dụ với những phương trình phản ứng sau :
CaO + CO2 -> CaCO3
BaO + SO4 -> BaSO3

4. Các dạng bài tập về oxit bazơ

oxit bazo la gi 1
Các bài tập về oxit bazo

4.1. Dạng 1 – Xác định công thức của oxit bazơ

Bước 1 : Gọi tên công thức oxit bazơ cần tìm rượu vào sắt kẽm kim loại để bày cho, hoặc đề bài chưa cho biết sắt kẽm kim loại
Bước 2 : Tính toán những số mối tương quan
Bước 3 : Dựa vào tác dụng thu được viết phương trình hóa học
Bước 4 : Lập phương trình hóa học dựa vào những phân số theo cách đặt
Ví dụ : Cho 4,48 gam một oxit của sắt kẽm kim loại hóa chị hai tính năng hết với 7,84 gam axit sunfuric H2SO4. Sau đó, xác lập công thức của oxit trên .

Hướng dẫn cách giải chi tiết

Gọi tên của oxit cần tìm là MO vì sắt kẽm kim loại có hoá trị II
n ( H2SO4 ) = 0,08 mol, n ( MO ) = 4,48 ( M + 16 )
Ta có phương trình :
MO + H2SO4 -> MSO4 + H2O
Theo đề bài : 4,48 ( M + 16 ) 0,08 mol
Suy ra : 4,48 g ( M + 16 ) = 0,08 => M = 40
Là Ca vậy oxit cần tìm là CaO .

4.2. Dạng 2 – Dạng toán oxit bazơ tính năng với dung dịch axit

Trường hợp 1 :
Oxit bazơ + dung dịch H2SO4 axit sunfuric loãng -> Muối sunfat + nước
Ví dụ :
Na2O + H2SO4 -> Na2SO4 + H2O

Nhận xét: Các phản ứng hóa học trên có điểm giống nhau là: Khi chuyển từ oxit thành muối sunfat thì cứ một mol axit sunfuric than gia phản ứng thì khối lượng muối tăng. Từ đó ta có công thức:

R + 16 gam -> ( R + 96 ) gam -> 1 mol H2O sinh ra hoặc 1 mol H2SO4 tham gia phản ứng. Từ đó ta có công thức :
Muối sunfat = m ( oxit ) + 80 n H2SO4

Hy vọng với những thông tin của labvietchem.com.vn vừa rồi đã giúp cho các bạn hiểu thêm về oxit bazơ là gì cũng như là các công thức viết chung, cách đọc tên, tính chất và các dạng bài tập của oxit bazơ này. Hãy comment nếu có thắc mắc để được giải đáp nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.