imager 2 12230 700

Contents

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN – Simple Present tens2. Thì hiện tại tiếp diễn – Present Continuous3. Thì hiện hoàn thành – Present Perfect4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present Perfect Continuous5. Thì quá khứ đơn– Simple Past6. Thì quá khứ tiếp diễn – Past Continuous7. Thì quá khứ hoàn thành – Past Perfect8. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past Perfect Continuous9. Thì tương lai đơn – Simple Future10. Thì tương lai tiếp diễn – Future Continuous 11. Thì tương lai hoàn thành – Future Perfect13. Mẹo ghi nhớ 12 thì trong tiếng Anh
Để hoàn toàn có thể tiếp cận những kiến thức và kỹ năng nâng cao hơn, bạn buộc phải sử dụng thành thạo những thì trong tiếng Anh. Cần ghi nhớ rằng, nếu bạn muốn chinh phục những kì thi trong nước hay quốc tế như IELTS, TOEFL, TOEIC, SAT thì nhất định bạn phải thuộc lòng và ứng dụng thành thạo 12 thì trong tiếng Anh cơ bản. Do đó, hãy phân chia thời hạn học mỗi ngày của mình một cách khoa học để nắm chắc kiến thức và kỹ năng của những thì những bạn nhé !

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN – Simple Present tens

1.1 Khái niệm:

Thì hiện tại đơn (Simple present tense) dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên hay một hành động diễn ra lặp đi lặp lại theo thói quen, phong tục, khả năng.

Bạn đang xem: Now là thì gì

1.2 Công thức thì hiện tại đơn

Loại câu  Đối với động từ thường Đối với động từ “to be”
Khẳng định S + V(s/es) + O S + be (am/is/are) + O
Phủ định S + do not /does not + V_inf S + be (am/is/are) + not + O
Nghi vấn Do/Does + S + V_inf? Am/is/are + S + O?
Ví Dụ She gets up at 6 o’clock.

(Cô thức dậy lúc 6 giờ)

She doesn’t eat chocolate.( Cô ấy không ăn sô cô la. )Does she eat pastries?( Cô ấy có ăn bánh ngọt không ? )

She is a student.( cô ấy là học sinh)She is not a teacher( cô ấy không phải là giáo viên )Is she a student?( Cô ấy có phải là học viên không )

1.3 Cách dùng thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý.Ex: The sun rises in the East and sets in the West (Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây)Thì hiện tại đơn diễn tả 1 hành động xảy ra thường xuyên, một thói quen ở hiện tại.Ex : The sun rises in the East and sets in the West ( Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây )Ex : Anna often goes to school by bicycle. ( Anna thường đến trường bằng xe đạp điện )He gets up early every morning. ( Anh dậy sớm mỗi sáng. )Lưu ý : cần thêm “ es ” sau những động từ có tận cùng là : O, S, X, CH, SH .Thì hiện tại đơn diễn tả một năng lực của con ngườiEx : He plays badminton very well ( Anh ấy chơi cầu lông rất giỏi )Ngoài ra, thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch đã được sắp xếp trong tương lai, đặc biệt là trong việc di chuyển.Ex : The train leaves at 9 am tomorrow ( Tàu khởi hành lúc 9 giờ sáng ngày mai )

1.4 Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Trong câu có chứa những trạng từ chỉ tần suất như :Every day/ week/ month…: mỗi ngày/ tuần/ thángOften, usually, frequently: thườngSometimes, occasionally: thỉnh thoảngAlways, constantly: luôn luônSeldom, rarely: hiếm khiEvery day / week / month … : mỗi ngày / tuần / thángOften, usually, frequently : thườngSometimes, occasionally : thỉnh thoảngAlways, constantly : luôn luônSeldom, rarely : hiếm khi

Kiểm tra trình độ ngay để tìm đúng lộ trình học Tiếng Anh thông minh, hiệu quả cho riêng mình! *

2. Thì hiện tại tiếp diễn – Present Continuous

2.1 Khái niệm:

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm chúng ta nói, và hành động đó vẫn chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).

2.2 Công thức thì hiện tại tiếp diễn

Khẳng định: S + am/is/are + V_ingKhẳng định : S + am / is / are + V_ingEx : She is watching TV now. ( Cô ấy đang xem TV )Phủ định: S + am/is/are + not + V_ingPhủ định : S + am / is / are + not + V_ingEx : She is not doing his homework now. ( Cô ấy không đang làm bài tập )Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V_ing?Nghi vấn : Am / Is / Are + S + V_ing ?Ex : Is she studying English ? ( Có phải cô ấy đang học tiếng Anh ? )

2.3 Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

Diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài tại một thời điểm ở hiện tại.Ex : The children are playing football now. ( Bọn trẻ đang chơi bóng đá giờ đây. )Thường tiếp theo sau mệnh lệnh, câu đề nghị.Ex : – Look ! The child is crying. ( Nhìn xem ! Đứa trẻ đang khóc. )– Be quiet ! The baby is sleeping in the next room. ( Hãy yên lặng ! Em bé đang ngủ ở phòng bên cạnh. )Diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại, dùng phó từ ALWAYS :Ex : She is always borrowing our books and then she doesn’t remember. ( Cô ấy luôn mượn sách của chúng tôi và sau đó cô ấy không nhớ. )Diễn tả một hành động sắp xảy ra (ở trong tương lai gần)Ex : Tomorrow, I am taking to the train to ohio to visit a relative ( ngày mai, tôi sẽ đi tàu tới Ohio để thăm người thân trong gia đình )

2.4 Dấu hiệu nhận biết

Trong câu có chứa những những từ sau :Now: bây giờRight nowListen! : Nghe nào!At the momentAt presentLook! : nhìn kìaWatch out! : cẩn thận!Be quiet! : Im lặngNow : bây giờRight nowListen ! : Nghe nào ! At the momentAt presentLook ! : nhìn kìaWatch out ! : cẩn trọng ! Be quiet ! : Im lặng

* Lưu ý: Không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức, tri giác như: be, understand (hiểu), know(biết), like(thích), want(muốn), see(nhìn), hear(nghe), glance(liếc qua), feel(cảm thấy), think(nghĩ), smell(ngửi), love(yêu). hate(ghét), realize(nhận ra), seem(dường như), remember(nhớ), forget(quên), etc.

Với những động từ này, sử dụng Thì hiện tại đơn .
Để kiểm tra trình độ sử dụng và vốn từ vựng của bạn đến đây. Làm bài Test từ vựng sau đây ngay:

3. Thì hiện hoàn thành – Present Perfect

3.1 Khái niệm:

Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc đã bắt đầu từ trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục tiếp diễn trong tương lai.

3.2 Công thức thì hiện tại hoàn thành

Khẳng định: S + have/has + V3/ed + OKhẳng định : S + have / has + V3 / ed + OEx : I have done my homework. ( Tôi triển khai xong xong bài tập )She has had dinner with her family ( Cô ấy đã ăn tối với mái ấm gia đình )Phủ định: S + have/has + not + V3/ed + OPhủ định : S + have / has + not + V3 / ed + OEx : I haven’t done my homework. ( Tôi chưa làm xong bài tập )She hasn’t completed the assigned work ( Cô ấy không triển khai xong việc làm được giao )Nghi vấn: Have/has + S + V3/ed + O?Nghi vấn : Have / has + S + V3 / ed + O ?Ex : Have you done your homework ? ( Em đã làm xong bài tập về nhà chưa ? )

Has she visited the children at the orphanage? ( cô ấy đã đi thăm các bạn nhỏ tại trại trẻ mồ côi chưa)

3.3 Cách dùng thì hiện tại hoàn thành

Diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời gian không xác định trong quá khứ.Diễn tả sự lặp đi lặp lại của 1 hành động trong quá khứ.Được dùng với since và for.

– Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc.). Khi người nói dùng since, người nghe phải tính thời gian là bao lâu.

Xem thêm: Indie Game Là Gì – Trò Chơi điện Tử độc Lập

– For + khoảng chừng thời hạn ( từ lúc đầu tới giờ đây ). Khi người nói dùng for, người nói phải tính thời hạn là bao lâu .Ex : I’ve done all my homework ( Tôi đã làm toàn bộ bài tập về nhà )She has lived in Liverpool all her life ( Cô ấy đã sống ở Liverpool cả đời )

3.4 Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

Trong câu thường chứa những những từ sau :Just, recently, lately: gần đây, vừa mớiAlready : đã….rồi, before: đã từngNot….yet: chưaNever, everSince, forSo far = until now = up to now: cho đến bây giờSo sánh nhấtJust, recently, lately : gần đây, vừa mớiAlready : đã …. rồi, before : đã từngNot …. yet : chưaNever, everSince, forSo far = until now = up to now : cho đến bây giờSo sánh nhất

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp miễn phí

4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present Perfect Continuous

4.1 Khái niệm:

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là thì diễn tả sự việc bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục ở hiện tại có thể tiếp diễn ở tương lai sự việc đã kết thúc nhưng ảnh hưởng kết quả còn lưu lại hiện tại.

4.2 Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Khẳng định: S + have/has + been + V_ingKhẳng định : S + have / has + been + V_ingEx : She has been running all day. ( Cô ấy đã chạy liên tục cả ngày )Phủ định: S + have/has + not + been + V_ingPhủ định : S + have / has + not + been + V_ingEx : She has not been running all day. ( Cô ấy không chạy liên tục cả ngày )Nghi vấn: Has/ Have + S + been+ V_ing?Ex: Has she been running all day? (Có phải cô ấy đã chạy liên tục cả ngày? )

4.3 Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Dùng để nhấn mạnh tính liên tục của một sự việc bắt đầu từ quá khứ và tiếp diễn đến hiện tại.Nghi vấn : Has / Have + S + been + V_ing ? Ex : Has she been running all day ? ( Có phải cô ấy đã chạy liên tục cả ngày ? )Ex : She has been learning English for 6 years. ( Cô ấy đã học tiếng Anh được 6 năm )Diễn tả hành động vừa kết thúc với mục đích nêu lên tác dụng và kết quả của hành động ấy.Ex : I am exhausted because I have been working all day. ( Tôi kiệt sức chính bới tôi đã thao tác cả ngày )

4.4 Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Các từ để nhận ra :All day, all week, all month: cả ngày/ tuần/thángSince, forAll day, all week, all month : cả ngày / tuần / thángSince, for*

5. Thì quá khứ đơn– Simple Past

5.1 Khái niệm

Thì quá khứ đơn (Past simple tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ.

5.2 Công thức thì quá khứ đơn

Loại câu  Đối với động từ thường Đối với động từ “to be”
Khẳng định S + V2/ed + O S + was/were + O
Phủ định S + didn’t + V_inf + O S + was/were + not + O
Nghi vấn Did + S + V_inf + O? Was/were + S + O?
Ví Dụ I saw Peter yesterday.( Ngày ngày hôm qua tôi đã nhìn thấy Peter )I didn’t go to school yesterday. ( Ngày ngày hôm qua tôi đã không đi học )- Did you visit Mary last week ? ( Tuần trước bạn đến thăm Mary phải không ? ) I was tired yesterday. (Ngày hôm qua tôi đã rất mệt)The supermarket was not full yesterday. (Ngày hôm qua, siêu thị không đông)Were you absent yesterday? (Hôm qua bạn vắng phải không?

5.3 Cách dùng thì quá khứ đơn

Diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.Ex: I went to the “Trang Quynh” movie with my boyfriend 3 days ago (tôi đi xem phim “Trạng Quỳnh” với bạn trai vào 3 ngày trước)Diễn tả thói quen trong quá khứ. Ex : I went to the “ Trang Quynh ” movie with my boyfriend 3 days ago ( tôi đi xem phim “ Trạng Quỳnh ” với bạn trai vào 3 ngày trước )Ex : I used to go swimming with neighbor friends when I was young. ( Lúc nhỏ tôi đã từng đi bơi với những bạn hàng xóm )Diễn tả chuỗi hành động xảy ra liên tiếpEx : I got up, brushed my teeth and then had breakfast. ( Tôi thức dậy, đánh răng rồi ăn sáng )Dùng trong câu điều kiện loại 2Ex : If you studied hard, you could pass the entrance examination. ( Nếu bạn học tập chịu khó, thì bạn đã đậu kỳ thi ĐH )

5.4 Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Các từ thường Open :Ago: cách đây…In…Yesterday: ngày hôm quaLast night/month/.. : tối qua, tháng trước/..

6. Thì quá khứ tiếp diễn – Past Continuous

6.1 Khái niệm

Ago : cách đây … In … Yesterday : ngày hôm quaLast night / month / .. : tối qua, tháng trước / ..

Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc đang diễn ra xung quanh một thời điểm trong quá khứ.

6.2 Công thức thì quá khứ tiếp diễn

Khẳng định: S + was/were + V_ing + OKhẳng định : S + was / were + V_ing + OEx : She was watching TV at 8 o’clock last night. ( Tối ngày hôm qua lúc 8 giờ cô ấy đang xem tv )Phủ định: S + was/were + not + V_ing + OPhủ định : S + was / were + not + V_ing + OEx : She wasn’t watching TV at 8 o’clock last night. ( Tối ngày hôm qua lúc 8 giờ cô ấy không xem tv )Nghi vấn: Was/were + S + V_ing + O?Nghi vấn : Was / were + S + V_ing + O ?Ex : Was she watching TV at 8 o’clock last night ? ( Có phải tối ngày hôm qua lúc 8 giờ cô ấy đang xem TV ? )

6.3 Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn

Diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.Ex : I was having dinner at 7 o’clock last night. ( Tôi đang ăn tối lúc 7 giờ tối ngày hôm qua )Diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì một hành động khác xen vào (hành động xen vào thường được chia ở quá khứ đơn).Ex : I was watching TV when she called. ( Trong khi đang xem TV thì cô ấy gọi )Diễn tả những hành động xảy ra song song với nhau.Ex : While Ellen was reading book, Tom was watching television. ( Trong khi Ellen đang đọc sách thì Tom đang xem TV )

6.4 Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

Trong câu Open những từ :At 5pm last SundayAt this time last nightWhen/ while/ asFrom 4pm to 9pm…

7. Thì quá khứ hoàn thành – Past Perfect

7.1 Khái niệm

At 5 pm last SundayAt this time last nightWhen / while / asFrom 4 pm to 9 pm …

Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense) dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.

7.2 Công thức thì quá khứ hoàn thành

Khẳng định: S + had + V3/ed + OPhủ định: S + had + not + V3/ed + ONghi vấn: Had + S + V3/ed + O?

7.3 Cách dùng thì quá khứ hoàn thành

Diễn tả hành động đã hoàn thành trước một thời điểm ở trong quá khứ.

Xem thêm: Saranghae Là Gì – Saranghae Có Nghĩa Là Gì

Khẳng định : S + had + V3 / ed + OPhủ định : S + had + not + V3 / ed + ONghi vấn : Had + S + V3 / ed + O ?

Ex: By 4pm yesterday she had left his house. (Cô ấy rời nhà trước 4 giờ hôm qua)

Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác ở trong quá khứ. Hành động xảy ra trước dùng thì quá khứ hoàn thành – hành động xảy ra sau dùng thì quá khứ đơn.Ex : Before she went to bed, she had done her homework. ( Trước khi cô ấy đi ngủ, cô ấy đã làm xong bài tập )Dùng trong câu điều kiện loại 3Ex : If you had studied hard, you could have passed the entrance examination. ( Nếu bạn học tập siêng năng, bạn đã đậu kỳ thi ĐH )
Chuyên mục: Chuyên mục : Hỏi Đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.