play 9
normal tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng normal trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ normal tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm normal tiếng Anh
normal
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ normal

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: normal tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

normal tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ normal trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ normal tiếng Anh nghĩa là gì.

normal /’nɔ:məl/

* tính từ
– thường, thông thường, bình thường
=normal temperature+ độ nhiệt bình thường
– tiêu chuẩn; ((toán học)) chuẩn tác
=normal function+ hàm chuẩn tắc
– (toán học) trực giao

* danh từ
– tình trạng bình thường, mức bình thường
=situation returns to normal+ tình hình trở lại bình thường
– (toán học) pháp tuyến
– (vật lý) lượng trung bình
– (y học) thân nhiệt bình thường
– (hoá học) dung dịch đương lượng

Thuật ngữ liên quan tới normal

Tóm lại nội dung ý nghĩa của normal trong tiếng Anh

normal có nghĩa là: normal /’nɔ:məl/* tính từ- thường, thông thường, bình thường=normal temperature+ độ nhiệt bình thường- tiêu chuẩn; ((toán học)) chuẩn tác=normal function+ hàm chuẩn tắc- (toán học) trực giao* danh từ- tình trạng bình thường, mức bình thường=situation returns to normal+ tình hình trở lại bình thường- (toán học) pháp tuyến- (vật lý) lượng trung bình- (y học) thân nhiệt bình thường- (hoá học) dung dịch đương lượng

Đây là cách dùng normal tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ normal tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

normal /’nɔ:məl/* tính từ- thường tiếng Anh là gì?
thông thường tiếng Anh là gì?
bình thường=normal temperature+ độ nhiệt bình thường- tiêu chuẩn tiếng Anh là gì?
((toán học)) chuẩn tác=normal function+ hàm chuẩn tắc- (toán học) trực giao* danh từ- tình trạng bình thường tiếng Anh là gì?
mức bình thường=situation returns to normal+ tình hình trở lại bình thường- (toán học) pháp tuyến- (vật lý) lượng trung bình- (y học) thân nhiệt bình thường- (hoá học) dung dịch đương lượng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.