0 1 scaled 1
0 1 scaled

Bác đang cùng chúng cháu hành quân”

Công Minh
Ngày 2 – 9 – 1969, Bác Hồ kính yêu ra đi về cõi vĩnh hằng trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Vào những ngày đau thương ấy, nhạc sĩ Huy Thục đã viết bài hát nổi tiếng đi cùng năm tháng “ Bác đang cùng chúng cháu hành quân ” .

Bác Hồ người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, người đã sáng lập, giáo dục, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Cả cuộc đời Bác dành tình yêu thương, quan tâm chăm lo cho bộ đội và bộ đội đã không phụ công dạy dỗ của Người, đã không ngừng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Tổ quốc và nhân dân trao tặng: “Bộ đội Cụ Hồ!”

Trong suốt chặng đường dài, thiết kế xây dựng, trưởng thành, tăng trưởng, “ Bộ đội Cụ Hồ ” luôn có Bác ở bên, luôn son sắt tuân theo lời dạy của Người. Đúng như lời bài hát “ Bác đang cùng chúng cháu hành quân ”, từ “ năm xưa Bác cùng đàn con đi chiến dịch … Điện Biên năm nào vọng lời Bác giữa chiến hào ” đến “ Toàn quân ngày hôm nay vẫn phất cao cờ đỏ Bác trao. Đi ta đi giải phóng miền Nam … quét sạch hết quân xâm lược ’ ’ và “ Bộ đội Cụ Hồ ” giờ đây cùng toàn Đảng, toàn dân thiết kế xây dựng và bảo vệ vững chãi Tổ quốc Việt Nam. Trong suốt chặng đường dài vẻ vang kiến thiết xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, tăng trưởng, “ Bộ đội Cụ Hồ ” luôn có Bác “ đang cùng hành quân ”, luôn son sắt tuân theo lời Bác dạy .
“ Bộ đội Cụ Hồ ” là đội quân cách mạng đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp, tổng lực về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, như lời Bác dạy trong Bài nói tại buổi chiêu đãi mừng quân đội ta 20 tuổi, ngày 22 – 12 – 1964 : “ Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một Quân đội nhân dân do Đảng ta kiến thiết xây dựng, Đảng ta chỉ huy và giáo dục ”. Vì vậy, “ Bộ đội Cụ Hồ ” luôn tuyệt đối trung thành với chủ với Đảng, với Bác Hồ, với Tổ Quốc và nhân dân. Nhiều thế hệ “ Bộ đội Cụ Hồ ” luôn xúc động, tự hào, tin yêu khi cất lên lời hát “ Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác. Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên Người, dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời. Cờ sao quyết thắng lấp lánh lung linh soi sáng đường cháu đi … Vì độc lập tự do quyết giành ấm no giành lấy những mùa xuân … ” .
Hơn 76 năm qua, “ Bộ đội Cụ Hồ ” luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, xây đắp nên những truyền thống lịch sử tốt đẹp đã, đang và sẽ mãi mãi vĩnh cửu cùng Tổ quốc và nhân dân .

Đó là truyền thống quyết chiến, quyết thắng, chiến thắng ngay từ trận đầu, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng của “Bộ đội Cụ Hồ”. Những chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần, Điện Biên Phủ, Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975…sẽ sáng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong thư khen ngày 8 – 6 – 1967, Bác Hồ đã khẳng định: “Các lực lượng vũ trang nhân dân ta rất anh hùng, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng”.

Đó là truyền thống lịch sử đoàn kết gắn bó với nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu quyết tử của “ Bộ đội Cụ Hồ ”. “ Bộ đội Cụ Hồ ” luôn yêu thương, giúp sức nhân dân, vì nhân dân Giao hàng. Trong bài “ Tình đoàn kết quân dân ngày thêm bền chặt ”, đăng trên báo Nhân dân ngày 3 – 3 – 1952, Bác viết : “ Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nghĩa là con em của mình ruột thịt của nhân dân. Đánh giặc để tranh lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, để bảo vệ tự do niềm hạnh phúc của nhân dân. Ngoài quyền lợi của nhân dân, quân đội ta không có quyền lợi nào khác ”. Thực hiện lời Bác Hồ dạy, luôn xác lập “ Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội ”, “ Bộ đội Cụ Hồ ” đã không ngừng chăm sóc thiết kế xây dựng tình đoàn kết quân dân cá nước, được nhân dân yêu thương, tin cậy, giúp sức, đúng như chứng minh và khẳng định của Bác : “ Vì bộ đội luôn luôn ra sức Giao hàng nhân dân, cho nên vì thế nhân dân thương mến bộ đội như con em của mình ruột thịt của mình ” và “ Quân và dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp sức lẫn nhau ” .
“ Bộ đội Cụ Hồ ” còn là hình tượng sáng ngời về tính kỷ luật. Với quan điểm “ Phải giữ kỷ luật cho tráng lệ để xứng danh là một quân đội cách mạng ”, Bác Hồ luôn nhu yếu trong Quân đội “ Kỷ luật phải đặc biệt quan trọng nghiêm minh ”. Chấp hành nghiêm Bác, những thế hệ “ Bộ đội Cụ Hồ ” đã “ Tuyệt đối giữ gìn kỷ luật, giữ gìn nổi tiếng của Quân đội nhân dân Nước Ta ”. Việc luôn thực thi khá đầy đủ, tráng lệ 10 Lời thề danh dự và 12 Điều kỷ luật Quân đội từ khi sinh ra đến nay là dẫn chứng sinh động cho kỷ luật nghiêm cách của “ Bộ đội Cụ Hồ ” .
Tinh thần đoàn kết thống nhất, cán bộ, chiến sỹ yêu thương gắn bó máu thịt với nhau, luôn là truyền thống cuội nguồn quý báu, đáng trân trọng của “ Bộ đội Cụ Hồ ”. Vào giữa năm 1945, trong Thư gửi Ban Chỉ huy Đoàn nhạc binh, Bác Hồ đã viết : “ Nay những chú là quân đội của cách mạng rồi, cán bộ, chiến sỹ phải đoàn kết thương mến đùm bọc nhau, coi như đồng đội ruột thịt một nhà ”. Trong mối quan hệ đặc biệt quan trọng ấy, Bác Hồ luôn nhấn mạnh vấn đề vai trò của đội ngũ cán bộ. Khi chuyện trò với những đại biểu quân đội, thương bệnh binh và quân nhân phục viên nhân ngày Tết Đinh Dậu, ngày 29 – 1 – 1957, Bác dạy : “ Trong quân đội cách mạng, cán bộ phải làm gương mẫu, phải chăm nom đến đời sống niềm tin, vật chất của chiến sỹ, phải gương mẫu học tập và giữ kỷ luật ”. Tại Hội nghị kiểm thảo Chiến dịch đường số 18, đăng trên báo Quân đội nhân dân ngày 4 – 5 – 1951, Bác còn nhu yếu rõ : “ Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt. Thế mới dân chủ, mới đoàn kết, mới tất thắng ”. Cán bộ, chiến sỹ “ Bộ đội Cụ Hồ ” luôn chung sức, đồng lòng thực thi nghiêm chỉnh lời dạy của Người cha thân yêu, tạo nên sức mạnh toàn quân một ý chí, trở thành nội lực to lớn để Quân đội nhân dân Nước Ta luôn vững mạnh và thắng lợi !

Ngày 22 – 12 – 1964, tại buổi chiêu đãi mừng Quân đội ta 20 tuổi, Bác Hồ nói: “Quân đội ta có tinh thần yêu nước chân chính, lại có tinh thần quốc tế vô sản cao cả, luôn luôn đoàn kết với nhân dân và quân đội các nước xã hội chủ nghĩa anh em, với nhân dân các nước đang đấu tranh giải phóng dân tộc và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới”. Vâng lời Bác dạy, “ Bộ đội Cụ Hồ” đã không ngừng phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn kết quốc tế, đặc biệt là xây đắp nên mối quan hệ đoàn kết chiến đấu và chiến thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ của 3 nước anh em Việt Nam – Lào – Campuchia. Tinh thần đoàn kết quốc tế hiện đang được vận dụng trong công tác đối ngoại quốc phòng, vừa qua, Quân đội ta đã và đang thực hiện chu đáo việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình được cộng đồng quốc tế ghi nhận, trân trọng, đánh giá cao.

Hiện nay, thương hiệu cao quý “ Bộ đội Cụ Hồ ” liên tục được Quân đội nhân dân Nước Ta nâng lưu, gìn giữ và nhân rộng ngày càng phong phú và đa dạng, sinh động, tăng trưởng cao hơn trong tình hình mới. Cuộc Vận động “ Phát huy truyền thống cuội nguồn, góp sức kĩ năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ” đã và đang được toàn quân tiến hành tích cực, mang lại hiệu suất cao tích cực. Rất nhiều việc làm tốt đẹp của “ Bộ đội Cụ Hồ ” được nhân dân tận mắt chứng kiến, ủng hộ, ca tụng, tin yêu và học tập, nhân rộng trong xã hội. Phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân ngày 7 – 12 – 2020, Tổng Bí thư, quản trị nước Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương, khen ngợi : “ Cán bộ chiến sỹ toàn quân đã không quản ngại khó khăn vất vả, gian nan, xung kich trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, cứu nạn, giải quyết và xử lý ô nhiễm thiên nhiên và môi trường ; một số ít cán bộ, chiến sỹ đã quyết tử trong khi làm trách nhiệm, xứng danh là Quân đội của dân, do dân, vì dân, đã tô đẹp thêm hình ảnh “ Bộ đội Cụ Hồ ” .
Trong khi đó, với thực chất chống phá, những thế lực thù địch, phản động, chống đối, bất mãn, thời cơ chính trị lại liên tục cố ý bịa đặt, xuyên tạc, vu cáo, dùng nhiều thủ đoạn, thủ đoạn trắng trợn, phức tạp, xấu độc chống phá Quân đội nhân dân Nước Ta về nhiều mặt. Các thế lực chống phá đòi “ phi chính trị hóa ” quân đội, “ dân sự hóa ” quân đội, tách rời sự chỉ huy của Đảng với quân đội ; gây chia rẽ, xích míc giữa Quân đội nhân dân với Công an nhân dân và với nhân dân. Các thế lực chống phá tận dụng một số ít sai phạm, khuyết điểm có tính riêng biệt trong Quân đội để xuyên tạc, bóp méo, vu oan giáng họa, quy kết hiện tượng kỳ lạ riêng biệt thành thông dụng thành thực chất nhằm mục đích cố ý hạ thấp uy tín, danh dự “ Bộ đội Cụ Hồ ”. Trên thực tiễn vừa mới qua trong Quân đội cũng có xảy ra một số ít khuyết điểm, sai phạm, trong đó có cả hành vi vi phạm pháp lý. Nhưng đó chỉ là những hiện tượng kỳ lạ rất ít, là con sâu làm rầu nồi canh, không làm đổi khác thực chất tốt đẹp của “ Bộ đội Cụ Hồ ”. Quân đội cũng đã thẳng thắn, nhất quyết, công khai minh bạch đưa ra giải quyết và xử lý nghiêm minh với những vi phạm, kể cả với cán bộ hạng sang, không có vùng cấm. Cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội cũng kịp thời rút kinh nghiệm tay nghề từ những hiện tượng kỳ lạ sai phạm trên để rèn luyện phấn đấu, nhất quyết giữ mình trong sáng, không mắc sai phạm. Những việc làm nghiêm minh, đúng đắn đó biểu lộ sự minh bạch, nghĩa vụ và trách nhiệm cao của Quân đội với Đảng, Nhà nước, nhân dân và pháp lý Nước Ta. Nhờ vậy, Quân đội đã vẫn giữ vững, củng cố và nhân lên sự tin yêu, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân so với “ Bộ đội Cụ Hồ ”. Có một thực tiễn rất đáng mừng, đáng trân trọng là lúc bấy giờ nhân dân, trong đó có nhiều bạn trẻ tin cậy, nhìn nhận cao thiên nhiên và môi trường quân đội, coi đây là thiên nhiên và môi trường thuận tiện, trong sáng để bản thân được tham gia rèn luyện phấn đấu trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội .
Quân đội nhân dân Nước Ta đã, đang và mãi mãi có Bác Hồ kính yêu ở bên. Bác vẫn đang cùng hành quân với “ Bộ đội Cụ Hồ ” để liên tục dẫn lối, chỉ đường, giáo dục, rèn luyện “ Bộ đội Cụ Hồ ” vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân và Quân đội ta đã lựa chọn : Con đường đi lên CNXH vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.