Goi lenh Scale Thanh cong cu AutoCAD
Trong ứng dụng AutoCAD, để thực thi kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ đối tượng người tiêu dùng bạn hoàn toàn có thể sử dụng lệnh Scale ( SC ) với những cách sử dụng khác nhau .
Bạn hoàn toàn có thể gọi lệnh Scale trên thanh công cụ, hoặc nhập lệnh tắt SC .

Gọi Lệnh Scale Trên Thanh Công Cụ

Trên giao diện của AutoCAD, để gọi lệnh bạn truy cập vào mục Home 🡪 Modify 🡪 Scale.

Lệnh Scale Thanh Công Cụ AutoCAD
Sau đó, để sử dụng lệnh bạn thao tác theo những bước :

Bước 1: Chọn đối tượng cần điều chỉnh tỉ lệ 🡪 Space.

Bước 2: Chọn điểm gốc Base Point và gióng thủ công với điểm thứ 2 hoặc nhập hệ số tỉ lệ cho đối tượng và Space.

Nhập Lệnh Tắt SC ( Scale )

1. Lệnh Scale Thủ Công

Khi bạn nhập lệnh tắt SC 🡪 Space, lệnh đổi khác tỉ lệ đối tượng người tiêu dùng Scale được khởi động .
Sau đó, chọn điểm gốc Base Point và điểm gióng thứ 2 để thực thi kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ đối tượng người dùng .

2. Lệnh Scale Theo Hệ Số Tỷ Lệ ( Scale Factor )

Bạn có thể để ý thông số Specify Scale Factor sẽ thay đổi khi bạn di chuột tại các vị trí khác nhau để chọn điểm gióng thứ 2.

Nếu bạn nhập Scale Factor bằng 1 🡪 Tỉ lệ giữa đối tượng người dùng sau / đối tượng người tiêu dùng đầu bằng 1 🡪 Kích thước đối tượng người tiêu dùng không đổi khác .

Ví dụ: Bạn muốn phóng kích thước gấp 2 lần cho đối tượng hình vuông có cạnh 10 cm, nghĩa là Scale Factor bạn sẽ nhập vào là 2.
Sau khi thay đổi tỉ lệ, cạnh của hình vuông sẽ là 20 cm. 

3. Scale Theo Tỷ Lệ Và Tạo Đối Tượng Mới

Trong trường hợp bạn cần giữ lại đối tượng ở vị trí cũ và cần tạo thêm 1 đối tượng tương tự với một hệ số tỉ lệ khác. Bạn có thể thao tác sau khi khởi động lệnh Scale:
Bước 1: Chọn đối tượng 🡪 Space

Bước 2: Chọn điểm gốc Base Point 🡪 nhập C (Copy) 🡪 Space

Bước 3: Chọn điểm gióng thứ 2 hoặc nhập hệ số tỉ lệ và kết thúc lệnh.

4. Lệnh Scale Với Tham Chiếu

Khi bạn cần đổi khác tỉ lệ đối tượng người dùng với những điểm tham chiếu từ một đối tượng người tiêu dùng khác, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Reference trong lệnh Scale bằng cách thao tác :

Bước 1: Chọn đối tượng cần điều chỉnh tỉ lệ 🡪 Space

Bước 2: Chọn điểm gốc Base Point 🡪 Nhập R (Reference) 🡪 Space

Bước 3:  Chọn 2 điểm tham chiếu trên đối tượng cần điều chỉnh tỉ lệ 🡪 Nhập P (Points) 🡪 Space

Bước 4: Chọn 2 điểm tham chiếu trên đối tượng bạn muốn tham chiếu 🡪 đối tượng sẽ được thay đổi tỉ lệ theo đường thẳng tham chiếu tạo từ 2 điểm chọn ở bước 4.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.