cout 01

Hàm cout() trong C / C++

Trong bài viết này tất cả chúng ta sẽ khám phá về hàm cout trong C / C + +. Đây là một hàm xuất cơ bản trong ngôn từ lập trình C + + .

Hàm cout là hàm có sẵn trong thư viện iostream, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo đã nhé: #include

banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

test php

Cú pháp hàm cout trong C / C++

Hàm cout là một biểu lộ của lớp iostream. Nó được sử dụng để tạo đầu ra trên thiết bị đầu ra tiêu chuẩn, thường thì là màn hình hiển thị hiển thị. Dữ liệu thiết yếu để hiển thị lên màn hình hiển thị được chèn vào luồng đầu ra bằng toán tử ” < < " .

Cú pháp:

cout << varName;

Hoặc

cout << "Some String";

Ngoài ra còn hoàn toàn có thể sử dụng nhiều lần với những biến và chuỗi khác nhau .

cout << var1 << "Some String" << var2 << endl;

Hàm cout cũng có thể sử dụng kèm theo với các hàm thành viên khác như put(), write(), ... .

 • cout.put (char & ch): Hiển thị ký tự được lưu trữ bởi ch.
 • cout.write (char * str, int n): Hiển thị n ký tự đầu tiên đọc từ str.
 • cout.setf (option): Đặt một tùy chọn nhất định. Các tùy chọn thường được sử dụng là trái, phải, ...
 • cout.unsetf (option): Bỏ đặt một tùy chọn đã cho.

Cách dùng hàm cout trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực thi hai ví dụ sử dụng hàm cout để những bạn hoàn toàn có thể so sánh nhé .

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện khai báo hai biến a và b. Sau đó yêu cầu người dùng nhập dữ liệu vào rồi sử dụng hàm cout để in tổng hai số.

#include 
using namespace std;
int main() {
 //khai báo hai biến a và b
 int a,b;
 //sử dụng hàm cout và cin yêu cầu nhập vào hai số a và b
 cout<<"Nhập vào số a: ";
 cin >> a;
 cout<<"Nhập vào số b: ";
 cin >> b;
 //sử dụng hàm cout để hiển thị tổng a và b
 cout<<"Tổng của a và b là: "<< a + b;

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cout 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo một biến str kiểu char. Sau đó gán dữ liệu cho nó rồi sử dụng hàm cout để in ra màn hình.

#include 
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo biến str với dữ liệu "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net"
 char str[] = "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net";
 //sử dụng hàm cout để hiển thị str
 cout<

Kết quả:

cout 02 PNG

Như vậy là tất cả chúng ta đã tìm hiểu và khám phá xong hàm cout trong C / C + +. Đây là một hàm xuất cơ bản trong ngôn từ lập trình C + +, vì thế những bạn hãy rèn luyện để sử dụng nó một cách thành thạo nhé. Chúc những bạn thành công xuất sắc ! ! !

Danh sách các hàm iostream

Cùng chuyên mục:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.