lanh hai la gi khai niem lanh hai nhu the nao

Gần đây, trong quan hệ hóa quốc tế tình hình biển Đông ngày càng phức tạp và có độ căng thẳng leo thang. Do nhận được nhiều thắc mắc của Quý vị về vùng lãnh hải là gì, trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp một số quy định quốc tế trong vấn đề này.

Lãnh hải là gì?

Lãnh hải là vùng biển nằm tiếp nối với vùng nội thủy có chiều rộng do vương quốc ven biển tự lao lý nhưng tối đa không quá 12 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải, ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới vương quốc trên biển .
Đối với Nước Ta, vùng lãnh hải có chiều rộng tối đa là 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía ngoài, trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Nước Ta ký kết với những vương quốc láng giềng có lao lý khác thì vận dụng điều ước quốc tế, lãnh hải của Nước Ta gồm có :

+ Lãnh hải của phần đất liền;

+ Lãnh hải của những hòn đảo, quần đảo .
Việc xác lập bề rộng thực tiễn và ranh giới phía ngoài của lãnh hải phụ thuộc vào vào vạch đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. Đường cơ sở này sẽ được xác lập theo ngấn nước thủy triều thấp nhất. Các hòn đảo ven bờ hoàn toàn có thể được chọn làm điểm cơ sở để vạch đường cơ sở lãnh hải .

Việc xác định vùng lãnh hải là gì của mỗi quốc gia rất quan trọng, từ đó xác định các quyền lợi của quốc gia đó trong việc quan hệ quốc tế trên biển theo đúng quy định.

lanh hai la gi khai niem lanh hai nhu the nao

Quy định quốc tế trong vùng lãnh hải

Nhiều người thường có thắc mắc rằng việc quy định các quyền lợi trong lãnh hải là gì khi các quốc gia tham gia hợp tác quốc tế. Để giải đáp thắc mắc này cần hiểu rõ bản chất pháp lý của vùng lãnh hải là gì trong quy định.

Trong vùng lãnh hải, những vương quốc được triển khai chủ quyền lãnh thổ trọn vẹn và khá đầy đủ, ngoại trừ quyền “ đi qua không gây hại ” của tàu thuyền quốc tế theo nguyên tắc tự do đi lại hàng hải .
Luật biển quốc tế được coi như là một “ chủ quyền lãnh thổ chìm ”, một bộ phận của chủ quyền lãnh thổ vương quốc, trên đó vương quốc ven biển triển khai thẩm quyền riêng không liên quan gì đến nhau về yếu tố phòng thủ vương quốc, về công an, thuế quan, khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên, …

Quyền đi qua không gây hại là nguyên tắc tập quán của luật quốc tế, được thừa nhận bằng thực tiễn của các quốc gia. Tàu thuyền được hưởng quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam, trừ tàu quân sự cần phải có thông báo trước.

Về cơ bản đi qua không gây hại được xem là những hành vi không làm, trật tự, bảo mật an ninh vương quốc ven biển. Đối với Nước Ta cũng đã ký những văn bản pháp lý về biên giới vương quốc cũng như những văn bản quốc tế tương quan, đơn cử như những hành vi của tàu thuyền quốc tế đi qua cần bảo vệ bảo đảm an toàn hàng hải, điều phối giao thông biển, bảo vệ những sinh vật và môi trường sinh thái biển .

Quy định Về chiều rộng lãnh hải theo Công ước của Liên hợp quốc và Luật Biển

Theo lao lý tại Điều 3 Công ước Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 lao lý : “ Mọi vương quốc đều có quyền ấn định chiều rộng lãnh hải của mình ; chiều rộng này không vượt quá 12 hải lý kể từ đường cơ sở được vạch ra theo đúng Công ước ” .
Ngoài ra, tại Điều 11 Luật Biển Nước Ta chứng minh và khẳng định “ Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới vương quốc trên biển của Nước Ta ” .

Về chính sách pháp lý của lãnh hải như thế nào ?

Điều 12 Luật Biển Nước Ta cũng lao lý rõ chính sách pháp lý lãnh hải Nước Ta như sau :
1. Nhà nước triển khai chủ quyền lãnh thổ rất đầy đủ và toàn vẹn so với lãnh hải và vùng trời, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải tương thích với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 .
2. Tàu thuyền của toàn bộ những vương quốc được hưởng quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Nước Ta. Đối với tàu quân sự chiến lược quốc tế khi thực thi quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Nước Ta, thông tin trước cho cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta .

3. Việc đi qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài phải được thực hiện trên cơ sở tôn trọng hòa bình, độc lập, chủ quyền, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

4. Các phương tiện đi lại bay quốc tế không được vào vùng trời ở trên lãnh hải Nước Ta, trừ trường hợp được sự đồng ý chấp thuận của nhà nước Nước Ta hoặc triển khai theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .
5. Nhà nước có chủ quyền lãnh thổ so với mọi loại hiện vật khảo cổ lịch sử vẻ vang trong lãnh hải Nước Ta .

Trên đây là tư vấn của chúng tôi liên quan đến câu hỏi lãnh hải là gì? Cần hỗ trợ hoặc tư vấn thêm, khách hàng vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được hỗ trợ.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.