Hiện tượng cảm ứng điện từ – Wikipedia tiếng Việt

Hiện tượng cảm ứng điện từ – Wikipedia tiếng Việt

Hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng hình thành một suất điện động (điện áp) trên một vật dẫn khi vật dẫn đó được đặt trong một từ trường biến thiên.[1] Năm 1831, Michael Faraday đã chứng tỏ bằng thực nghiệm rằng từ trường có thể sinh ra dòng điện.[2] Thực vậy, khi cho từ thông gửi qua một mạch kín thay đổi thì trong mạch xuất hiện một dòng điện. Dòng điện đó được gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng đó được gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng ánh sáng giải phóng các êlectron liên kết để cho chúng trở thành các êlectron dẫn đồng thời tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện. Hiện tượng quang điện trong được ứng dụng trong quang điện trở và pin quang điện. …