job description 300x197 1
JD là gì ? Các bước kiến thiết xây dựng JD ? Lợi ích của JD cho doanh nghiệp lẫn nhân viên cấp dưới ?

JD là gì?

JD là từ viết tắt của Job Description – bản miêu tả việc làm ; đưa ra những công dụng, trách nhiệm, tiêu chuẩn, quyền hạn, … mà nhà tuyển dụng kiến thiết xây dựng dành cho ứng viên theo vị trí việc làm hiện tại đang tuyển dụng ở doanh nghiệp. Thông thường, JD được viết bằng ngôn từ đơn thuần, giúp ứng viên hiểu ngay việc cần làm để so sánh với năng lượng bản thân xem có tương thích hay không .

Các bước xây dựng bản mô tả công việc 

( job description – JD )

Bản miêu tả việc làm hoàn toàn có thể thực thi theo 4 bước : lập kế hoạch, tích lũy thông tin, viết lại và phê chuẩn .

JD là gì? Các bước xây dựng JD ? Lợi ích của JD cho doanh nghiệp lẫn nhân viên?

Bước 1. Lập kế hoạch: Việc chuẩn bị tốt dẫn tới kết quả tốt. Giai đoạn chuẩn bị cần phải xác định các trách nhiệm chính và công tác kiểm tra đánh giá?

– Công việc đó nhằm mục đích đạt được cái gì ? ( Nhiệm vụ )
– Người đảm đương việc làm đó cần phải nỗ lực như thế nào ? ( Trách nhiệm )
– Kết quả việc làm được nhìn nhận như thế nào ? ( Kiểm tra )

Bước 2. Thu thập thông tin: Điều quan trọng là thu thập thông tin đầy đủ để đặt công việc vào một hoàn cảnh có liên quan đến các công việc khác trong cơ cấu tổ chức và thông báo về các mối quan hệ có liên quan. Vị trí công việc được miêu tả rõ nhất bằng sơ đồ.

Bước 3. Phác thảo bản mô tả công việc: Điều này nghĩa là chuyển những thông tin đã thu thập thành bản mô tả công việc nhằm mục đích giúp người làm công việc đó và người quản lý có thể hình dung cùng một bức tranh giống nhau và bao quát được phạm vi công việc. Bản mô tả công việc có thể do người làm công việc đó hoặc người quản lý soạn, đôi khi người quản lý viết bản thảo sau khi đã thảo luận với người đảm đương công việc.

Bước 4. Phê chuẩn bản mô tả công việc: Người làm công việc đó và người quản lý phải cùng nhau thảo luận và nhất trí về văn bản mô tả công việc. Người làm công việc đó và người giám sát hoặc người quản lý phải cùng thống nhất xem nên giải quyết như thế nào khi người làm công việc đó gặp phải những vấn đề cần giải quyết. Người quản lý cần chỉ đạo cấp dưới sao cho cùng thống nhất về bản mô tả công việc đảm bảo công việc tiến hành thuận lợi mà không có kẽ hở hoặc sự chồng chéo lên nhau.

Những mục cần có ở một bản diễn đạt việc làm rất đầy đủ

– Chức danh việc làm
– Địa điểm thao tác
– Mục tiêu
– Nhiệm vụ
– Yêu cầu kinh nghiệm tay nghề
– Mô tả công ty
– Lợi ích
– Mức lương
– Giờ thao tác
– tin tức, sách vở thiết yếu

Tham khảo ở bài viết: Bảng mô tả công việc chuẩn: Cần nội dung gì và tại sao?

Lợi ích của bản mô tả công việc ( job description – JD)

Khi đề cập đến bản miêu tả việc làm ( job description – JD ), mọi người thường cho rằng tính năng chính của nó là làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm, việc làm của một cá thể nào đó trong tổ chức triển khai, cung ứng những tiềm năng nào đó trong công tác làm việc tuyển dụng nhân sự .

JD là gì? Các bước xây dựng JD ? Lợi ích của JD cho doanh nghiệp lẫn nhân viên?

Tuy nhiên, nếu tiếp cận sâu hơn dưới góc nhìn quản trị doanh nghiệp với việc hệ thống hóa những JD sẽ thấy JD chính là toàn diện và tổng thể tính năng, trách nhiệm, tiềm năng của tổ chức triển khai, và vai trò của JD không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn có ý nghĩa trong việc quản trị tổ chức triển khai .

Đối với nhân viên:

– Có cái nhìn rõ nét nhất về việc làm phải làm, vị trí và tầm quan trọng của nó .
– Nắm rõ nhu yếu của doanh nghiệp về tác dụng việc làm
– Biết mức đãi ngộ được hưởng tương ứng với tác dụng việc làm

– Có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, cố gắng đạt được

– Có cảm xúc được bảo vệ hơn khi việc làm được văn bản hóa trên sách vở

Đối với doanh nghiệp:

– Khẳng định tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp
– Hình dung rõ nét về nhân viên cấp dưới tương thích với việc làm đó
– Căn cứ nhìn nhận những ứng viên tham gia ứng tuyển
– Cơ sở xử lý tranh chấp giữa những nhân viên cấp dưới
– Đánh giá tác dụng việc làm của nhân viên cấp dưới bằng những số lượng định lượng
– Hỗ trợ kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống lương, thưởng cho tương thích với việc làm của nhân viên cấp dưới .

Xem thêm: Bảng mô tả công việc chuẩn: Cần nội dung gì và tại sao?

SummaryJD là gì? JD có ý nghĩa gì với nhân viên lẫn doanh nghiệpArticle Name

JD là gì ? JD có ý nghĩa gì với nhân viên cấp dưới lẫn doanh nghiệp

Description

JD là gì ? Các bước thiết kế xây dựng JD ? Lợi ích của JD cho doanh nghiệp lẫn nhân viên cấp dưới ?

Author

Ngan Tran

Publisher Name

VnResource

Publisher LogoVnResource

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.