cách vẽ biểu đồ cột
Hình ảnh

Hướng dẫn vẽ biểu đồ Cột (địa lý)

a. dấu hiệu nhận biết biểu đồ cột (địa lý)

Bạn đang xem: Hướng dẫn vẽ biểu đồ Cột (địa lý)

b. cách vẽ biểu đồ cột (địa lý)

c. cách nhận xét biểu đồ cột (địa lý)

d. những lỗi thường gặp khi vẽ biểu đồ cột (địa lý)

hướng dẫn vẽ biểu đồ cột (địa lý)

e. ví dụ minh họa cụ thể biểu đồ cột (địa lý)

 ví dụ khác

bài 1. cho bảng số liệu sau:

sỐ lƯỢng thÀnh phỐ trỰc thuỘc tỈnh

vÀ thỊ xà Ở cÁc vÙng cỦa viỆt nam, nĂm 2014

Xem thêm: Chiêm ngưỡng những hình ảnh que thử thai 2 vạch

                                                                        (Đơn vị: đô thị)

Đô thị

vùng

thành phố

thuộc tỉnh

thị xã

ở các vùng

trung du miền núi bắc bộ

13

5

Đồng bằng sông hồng

12

6

bắc trung bộ

6

10

duyên hải nam trung bộ

9

4

tây nguyên

5

4

Đông nam bộ

5

8

Đồng bằng sông cửu long

14

10

            vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số lượng thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã ở các vùng của việt nam, năm 2014.

cách vẽ:

bài 2. cho bảng số liệu sau:

tỔng mỨc lƯu chuyỂn hÀng hoÁ xuẤt, nhẬp khẨu cỦa viỆt nam, giai ĐoẠn 1995 – 2014

                                                                                                            (Đơn vị: triệu usd)

năm

tổng mức

1995

2005 2010

2014

Xem thêm: Dạy trẻ vẽ 3D – VnExpress

xuất khẩu

5 448,9

32 447,1 72 236,7

150 217,1

nhập khẩu

8 155,4

36 761,1 84 838,6

147 849,1

            vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu lộ tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu và cán ân xuất, nhập khẩu của việt nam, giai đoạn 1995 – 2014.

cách vẽ:

bài 3. cho bảng số liệu sau:

diỆn tÍch vÀ sẢn lƯỢng lÚa cẢ nĂm cỦa ĐỒng bẰng sÔng hỒng vÀ ĐỒng bẰng sÔng cỬu long giai ĐoẠn updating

lúa

vùng

diện tích

(nghìn ha)

sản lượng

(nghìn tấn)

1995

2005 2014 1995 2005

2014

Đồng bằng sông hồng

1238,1

1186,1 1122,8 5207,1 6398,4

6756,8

Đồng bằng sông cửu long 3190,6 3826,3 4246,6 12831,7 19298,5 25244,2

vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích và sản lượng lúa cả năm của vùng Đồng bằng sông hồng và Đồng bằng sông cửu long, giai đoạn updating.

cách vẽ:

Nguồn: https://thichvivu.net
Danh mục: Hình ảnh

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.