codeigniter

Bài 2: Hướng dẫn sử dụng Codeigniter Framework

MVC là viết tắt của Model View Controller. Nó là mô hình điều khiển được sử dụng nhiều nhất trên thế giới cho các ứng dụng web. Mẫu MVC phân tách được chia thành 3 mô-đun: Model, View và Controller.

  • Model: Chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu
  • View: hiển thị dữ liệu do Model cung cấp theo định dạng cụ thể
  • Controller: Bộ điều khiển xử lý Model và các lớp làm việc cùng nhau

CodeIgniter hoạt động giải trí dựa theo cấu trúc MVC. Web Developer sử dụng để kiến thiết xây dựng những ứng dụng web với không thiếu những tính năng .Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng CodeIgniter cho những người mới khởi đầu. Với những bước hướng dẫn đơn thuần, dễ hiểu hy vọng sẽ giúp bạn hiểu hơn về Framework này .

Hướng dẫn CodeIgniter Framework

Bước 1: Truy cập trang chủ https://codeigniter.com/download tải phiên bản Codeigniter 3 về.

Bước 2: Giải nén => Đổi tên thư mục (mình sẽ đặt là myproject) => Copy vào htdocs (C:\xampp\htdocs)

Bước 3: Bật XAMPP sau đó truy cập vào URL: localhost/myproject trên trình duyệt.

Sau khi chạy bạn sẽ nhận được hiệu quả như sau :

codeigniter

Bước 4: Bây giờ mở config.php trong thư mục application/config/

Sửa $config['base_url'] = ''; thành $config['base_url'] = 'http://localhost/myproject/';

Bước 5: Sửa file database.php trong thư mục application/config/ sửa lại để kết nối Database

hostname – Database host name.
username – Database username.
password – Database password.
database – Database name.

$db['default'] = array(
'dsn' => '',
'hostname' => 'localhost',
'username' => 'root',
'password' => '',
'database' => 'data',
'dbdriver' => 'mysqli',
'dbprefix' => '',
'pconnect' => FALSE,
'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
'cache_on' => FALSE,
'cachedir' => '',
'char_set' => 'utf8',
'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
'swap_pre' => '',
'encrypt' => FALSE,
'compress' => FALSE,
'stricton' => FALSE,
'failover' => array(),
'save_queries' => TRUE

Cách thức hoạt động của Controller và View trong CodeIgniter

Tạo file blog.php trong thư mục application / views / với nội dung sau : 

 

Chương trình đầu tiên
 
 

Xin chào!

Tiếp theo tạo file trang chủ. php trong thư mục application / controllers /

load->view('blog'); 
} 
}

Tiếp theo mở file routes.php trong thư mục application/config/ sửa code lại thành

$route['default_controller'] = 'Home';

Cuối cùng truy vấn vào đường dẫn localhost / myproject / để xem hiệu quả .

Hiển thị dữ liệu từ Database ra trình duyệt trong Codeigniter

Trong Database có những tài liệu như bài viết, thành viên ĐK vậy làm thế nào để show thông tin ra trình duyệt ? Hãy theo dõi tiếp .

Show danh sách thành viên từ cơ sở dữ liệu (CSDL) => Xem thêm bài viết: tạo Form đăng ký thành viên bằng PHP

Bước 1: Kết nối Database (Như đã hướng dẫn ở trên)

Bước 2: Tạo file Home.php trong thư mục application/controllers với đoạn code sau

load->database();

/*load Model*/
$this->load->model('Home_model');
}
/*Display*/
public function index()
{
$result['data']=$this->Home_model->display_records();
$this->load->view('blog',$result);
}

}
?>

Bước 3: Tạo file Home_model.php trong thư mục application/model với đoạn mã sau:

Home_model

extends CI_Model
{
/*Hiển thị*/
function display_records()
{
$query=$this->db->query(“select * from thành viên”);
return $query->result();
}

}Bước 4 : Tạo file blog.php trong thư mục application / viewDanh sách thành viên
";
echo "";
echo "";
echo "";
echo "";
echo "
Thứ tự Username Phone Email
".$i."".$row->username."".$row->phone."".$row->email."

“;
$i++;
}
?>

Cuối cùng load lại để xem kết quả bằng cách truy cập localhost/myproject

Lời kết : Với bài viết hướng dẫn sử dụng Codeigniter trên đây sẽ giúp bạn tạo chương trình tiên phong để hiểu về phương pháp hoạt động giải trí của quy mô MVC. Những bài tiếp theo mình sẽ san sẻ cụ thể hơn về Framework Codeigniter đừng bỏ lỡ nhé !

Xem thêm: Tạo trang web tin tức bằng Codeigniter & Bootstrap 4

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.