imager 3 10963 700
Trên mặt phẳng, nếu hai trục Ox, Oy vuông góc và cắt nhau tại gốc O của mỗi trục số, thì ta gọi hệ trục toạ độ Oxy .Bạn đang xem : Hoành độOx và Oy gọi là những trục toạ độ

– Trục nằm ngang Ox gọi là trục hoành

– Trục thẳng đứng Oy gọi là trục tung .Xem thêm : Hiểu Về Hyperthymesia Là Gì, Những Hội Chứng Đặc Biệt Ở Con Người

Giao điểm O gọi là gốc toạ độ. Mặt phẳng có hệ trục toạ độ Oxy gọi là mặt phẳng toạ độ Oxy.

*

2. Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng toạ độ

– Trên mặt phẳng toạ độ, mỗi điểm M xác định một cặp số (x0; y0). Ngược lại mỗi cặp số (x0; y0) xác định vị trí của một điểm M.

– Cặp số ( x0 ; y0 ) gọi là toạ độ của điểm M ; x0 là hoành độ và y0 là tung độ của điểm M*
1. Tóm tắt khái niệm về hàm số 2. Một số bài toán liên quan tới đại lượng tỉ lệ nghịch 3. Tổng quát về công thức, tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch 4. Một số bài toán liên quan tới đại lượng tỉ lệ thuận 5. Tổng quát về công thức, tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận 6. Tóm tắt về khái niệm số thực, trục số thực 7. Tóm tắt khái niệm số vô tỉ, căn bậc hai
Từ khóa: / Mặt phẳng toạ độ, trục tung, trục hoành
Bình luận sumuoi.mobi
0 bình luận

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
7 tháng trước
*
Chính thức công bố đề Minh Họa Toán năm học 2020
1 năm trước
*
Chuyên đề Câu so sánh trong Tiếng Anh
1 năm trước
*
Chuyên đề: Tính từ và Trạng từ ( Adjectives and Adverbs)
1 năm trước
Chuyên đề: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ – Từ hạn định (Subject – verb agreement – Determiners)
1 năm trước
Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
588252 lượt xem
MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI {p;q}
495191 lượt xem
Chính thức công bố đề Minh Họa Toán lần 2 năm học 2019
382755 lượt xem
Phương pháp xác định tâm đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác
352512 lượt xem
ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
289071 lượt xem
Tài liệu
Đề thi
Bài viết
sumuoi.mobi Team
Bài viết gợi ý : 1. Tóm tắt khái niệm về hàm số 2. Một số bài toán tương quan tới đại lượng tỉ lệ nghịch 3. Tổng quát về công thức, đặc thù của đại lượng tỉ lệ nghịch 4. Một số bài toán tương quan tới đại lượng tỉ lệ thuận 5. Tổng quát về công thức, đặc thù của đại lượng tỉ lệ thuận 6. Tóm tắt về khái niệm số thực, trục số thực 7. Tóm tắt khái niệm số vô tỉ, căn bậc haiTừ khóa : / Mặt phẳng toạ độ, trục tung, trục hoànhBình luận sumuoi. mobi0 bình luậnCách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 mới nhất : 99 % Đỗ Tốt Nghiệp7 tháng trướcChính thức công bố đề Minh Họa Toán năm học 20201 năm trướcChuyên đề Câu so sánh trong Tiếng Anh1 năm trướcChuyên đề : Tính từ và Trạng từ ( Adjectives and Adverbs ) 1 năm trướcChuyên đề : Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ – Từ hạn định ( Subject – verb agreement – Determiners ) 1 năm trướcCách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 mới nhất : 99 % Đỗ Tốt Nghiệp588252 lượt xemMẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI { p ; q } 495191 lượt xemChính thức công bố đề Minh Họa Toán lần 2 năm học 2019382755 lượt xemPhương pháp xác lập tâm đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác352512 lượt xemĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI289071 lượt xemTài liệuĐề thiBài viếtsumuoi. mobi Team

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.