61e664e81ee38c457e3102ec21ea60a9
058e4af8e726290f491044219d2eee73

Đồng bộ hóa ảnh giữa máy Mac và iPhone hoặc iPad của bạn

Bạn hoàn toàn có thể đồng điệu hóa ảnh trên máy Mac với thiết bị của mình. Bạn hoàn toàn có thể đồng nhất hóa tổng thể hoặc một phần lựa chọn những ảnh từ thư viện Ảnh trên máy Mac. Ví dụ : bạn hoàn toàn có thể đồng nhất hóa một tập hợp những album ưa thích hoặc ảnh của mọi người .Bạn cũng hoàn toàn có thể đồng điệu hóa những ảnh từ thư mục Hình ảnh của bạn hoặc một thư mục khác mà bạn đã sắp xếp để giữ những ảnh. Ví dụ : bạn hoàn toàn có thể nhập những ảnh từ camera vào thư mục trong Finder. Bạn hoàn toàn có thể sắp xếp những ảnh của mình trong nhiều thư mục vào trong một thư mục và đồng điệu hóa những thư mục vào thiết bị .Các ảnh được đồng điệu hóa sẽ Open trong ứng dụng Ảnh trên thiết bị của bạn .

Quan trọng: Nếu bạn đã sử dụng Ảnh iCloud trên máy Mac và các thiết bị của mình thì các ảnh của bạn sẽ tự động được cập nhật. Bạn không thể sử dụng phương thức đồng bộ hóa được mô tả tại đây trừ khi bạn tắt Ảnh iCloud trong tùy chọn Ảnh. Xem Sử dụng Ảnh iCloud để lưu trữ ảnh trong iCloud và iCloud là gì?

Đồng bộ hóa ảnh với thiết bị của bạn

 1. Kết nối thiết bị của bạn với máy Mac .Bạn hoàn toàn có thể liên kết thiết bị của mình bằng cáp USB hoặc USB-C hoặc bằng liên kết Wi-Fi. Hãy xem Đồng bộ hóa nội dung giữa máy Mac và iPhone hoặc iPad của bạn qua Wi-Fi .
 2. Trong Finder trên máy Mac của bạn, hãy chọn thiết bị trong thanh bên Finder .Một thiết bị được chọn trong thanh bên Finder.Nếu bạn liên kết thiết bị với máy Mac của mình bằng cáp USB và không thấy thiết bị trong thanh bên Finder, hãy xem Nếu thiết bị của bạn không Open trong thanh bên .
 3. Bấm vào Ảnh trong thanh nút .Thanh nút đang hiển thị Ảnh được chọn.Ghi chú : Khi Ảnh iCloud được bật, không có tùy chọn đồng nhất hóa ảnh nào Open khi bạn bấm vào Ảnh trong thanh nút .
 4. Chọn hộp kiểm “ Đồng bộ hóa ảnh vào thiết bị của bạn từ ”, sau đó chọn Ảnh, Hình ảnh hoặc thư mục từ menu bật lên .
 5. Thực hiện một trong những tác vụ sau :
  • Khi đồng nhất hóa những ảnh từ ứng dụng Ảnh : Bấm vào “ Tất cả ảnh và album ” hoặc “ Album được chọn ”. Nếu bấm vào nút “ Album được chọn ”, hãy chọn những hộp kiểm của những album bạn muốn đồng nhất hóa trong list Album .“Tất cả ảnh và album” và nút radio Album được chọn xuất hiện với các hộp kiểm “Chỉ mục ưa thích”, “Bao gồm video” và “Tự động bao gồm ảnh từ” bên dưới.Bấm vào Ảnh hoặc Mọi người để xem những ảnh của bạn được sắp xếp theo hạng mục đó .
  • Khi đồng điệu hóa những ảnh từ một thư mục : Bấm vào “ Tất cả những thư mục “ hoặc “ Các thư mục được chọn “. Nếu bạn đã bấm vào “ Các thư mục được chọn ”, hãy chọn những hộp kiểm của những thư mục bạn muốn đồng nhất hóa trong list Thư mục .
 6. Chọn tùy chọn đồng bộ hóa:

  • Chọn hộp kiểm “ Bao gồm video ” để gồm có những video khi đồng nhất hóa từ thư mục hoặc thư viện Ảnh .
  • Khi đồng nhất hóa từ ứng dụng Ảnh, hãy chọn hộp kiểm “ Chỉ mục ưa thích ” để chỉ đồng nhất hóa những ảnh được chỉ định là mục ưa thích .
  • Khi đồng điệu hóa từ ứng dụng Ảnh, hãy chọn hộp kiểm “ Tự động gồm có ảnh từ ” và chọn một khoảng chừng thời hạn từ menu bật lên để chỉ đồng điệu hóa những ảnh được chụp trong khoảng chừng thời hạn đó .
 7. Khi bạn sẵn sàng chuẩn bị đồng nhất hóa, bấm Áp dụng .

Bạn hoàn toàn có thể chọn tự động hóa đồng điệu hóa máy Mac và thiết bị của mình bất kỳ khi nào bạn liên kết chúng. Hãy xem Bật hoặc tắt tính năng tự động hóa đồng nhất hóa trên máy Mac .

Trước khi ngắt kết nối thiết bị khỏi máy Mac của bạn, hãy bấm vào nút Tháo 0ebe19bf05c5d8865c84d4e05f2b4d10 trong thanh bên Finder.

Xóa các ảnh đã đồng bộ hóa tự động khỏi thiết bị của bạn

Để xóa thư mục ảnh không mong ước từ máy Mac và thiết bị của bạn, hãy xóa những ảnh khỏi ứng dụng Ảnh hoặc xóa thư mục từ máy Mac và đồng điệu hóa thiết bị của bạn .Để xóa album hoặc thư mục những ảnh chỉ từ thiết bị của bạn trong khi vẫn giữ lại album hoặc thư mục đó trên máy Mac, hãy làm theo những bước sau :

 1. Kết nối thiết bị của bạn với máy Mac .Bạn hoàn toàn có thể liên kết thiết bị của mình bằng cáp USB hoặc USB-C hoặc bằng liên kết Wi-Fi. Hãy xem Đồng bộ hóa nội dung giữa máy Mac và iPhone hoặc iPad của bạn qua Wi-Fi .
 2. Trong Finder trên máy Mac, hãy chọn thiết bị của bạn trong thanh bên, sau đó bấm vào Ảnh trong thanh nút .
 3. Trong danh sách thư mục, hãy bỏ chọn hộp kiểm của các album hoặc thư mục bạn muốn bị xóa.

 4. Đồng bộ hóa máy Mac của bạn với thiết bị .

CẢNH BÁO: Nếu bạn xóa mục đã đồng bộ hóa tự động khỏi máy Mac, mục đã xóa sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn khi bạn đồng bộ hóa lần tiếp theo.

Trước khi ngắt liên kết thiết bị khỏi máy Mac của bạn, hãy bấm vào nút Tháo trong thanh bên Finder .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.