1302 9960b2273267db398276 0812
Làm thanh đồng, tham gia hầu đồng thuộc tín ngưỡng dân gian thường được triển khai tại những đền, miếu, phủ. Phật giáo không có những hình thức này. Người Phật tử tham gia những hoạt động giải trí này là sai với giáo pháp .Những tín ngưỡng nhân gian không phải là đạo Phật

Hầu đồng là gì?

Hầu đồng là một nghi lễ trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, … Về thực chất, hầu đồng là nghi thức tiếp xúc với thần linh trải qua những ông đồng, bà đồng. Người ta tin rằng những vị thần linh hoàn toàn có thể nhập thể linh hồn vào thân xác những ông đồng, bà đồng trong trạng thái tâm linh thăng hoa, ngây ngất nhằm mục đích phán truyền, diệt trừ tà ma, chữa bệnh, ban phúc, ban lộc cho những con nhang, đệ tử.

Khi thần linh nhập vào thì lúc đó các ông đồng, bà đồng không còn là mình nữa mà là hiện thân của vị thần nhập vào họ. Để phục vụ cho nghi lễ quan trọng này người ta đã sáng tạo ra một hình thức lễ nhạc gọi là Hát văn (hát chầu văn) để phục vụ cho quá trình nhập đồng hiển thánh.

Hầu đồng là một nghi lễ trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần,… Ảnh: Internet.

Hầu đồng là một nghi lễ trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần,… Ảnh: Internet.

Cách phân biệt Chùa và Phủ Người đứng giá hầu đồng gọi chung là Thanh Đồng, Thanh Đồng là phái mạnh thì được gọi là “ cậu ”, nữ giới được gọi là “ Cô hoặc Bà Đồng ”. Những Bà đồng, Ông đồng thường có tâm tính khác người, rất nhạy cảm, dễ đổi khác và không ít người trong họ, nhất là những Ông đồng thường là “ ái nữ ” ( là đàn ông nhưng lại ẻo lả như phụ nữ ). Bởi thế dân gian hay nhận xét ai đó “ tính đồng bóng ” hay trông “ đồng cô quá ” là vì lẽ này.

Hầu đồng không phải là nghi lễ của Phật giáo

Hầu đồng là một nghi lễ trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, … không phải là một nghi lễ của Phật giáo. Phủ là đền thờ ba vị : Mẫu Thượng Thiện – Mẫu Thượng Ngàn – Mẫu Thoải. Mẫu Thượng Thiện hình tượng cho mẹ Trời, mẫu Thượng Ngàn hình tượng mẹ quản lý núi rừng, mẫu Thoải hình tượng mẹ quản lý sông nước. Sau đó người dân thêm vào Mẫu Địa phủ quản lý đất đai trên cõi dương và dưới âm tính. Từ đó có Tứ phủ. Loại tín ngưỡng này khởi xuất từ đời sống nông nghiệp của dân ta. Về sau, khi tiếp biến văn hóa truyền thống Trung Quốc, người dân thờ thêm Thổ công, Hà Bá và Ngọc Hoàng Thượng đế. Ngoài ra, xã hội nhà nông còn tôn thờ Mây-mưa-sấm-chớp. Làm thanh đồng, tham gia hầu đồng thuộc tín ngưỡng dân gian thường được thực hiện tại các đền, miếu, phủ. Phật giáo không có các hình thức này. Ảnh: Internet.

Làm thanh đồng, tham gia hầu đồng thuộc tín ngưỡng dân gian thường được thực hiện tại các đền, miếu, phủ. Phật giáo không có các hình thức này. Ảnh: Internet.

Phủ Tây Hồ không phải là Chùa Phật giáo

Đến khi tiếp đón tín ngưỡng Đạo Phật, tín ngưỡng nhân gian đó được cải biến dưới dạng tứ pháp : Pháp Vân ( thần mây ) thờ ở chùa Bà Dâu Pháp Vũ ( thần mưa ) thờ ở chùa Bà Đậu Pháp Lôi ( thần sấm ) thờ ở chùa Bà Tướng Pháp Điện ( thần chớp ) thờ ở chùa Bà Dàn Người Phật tử tham gia các hoạt động này là sai với giáo pháp. Ảnh: Internet.

Người Phật tử tham gia các hoạt động này là sai với giáo pháp. Ảnh: Internet.

Được cai quản chung bởi Phật Mẫu Man nương. Đời nhà Lý đã biến tín ngưỡng Tứ pháp thành Tứ Khí thờ ở chùa Pháp Vân tại Hưng Yên. Theo tục lệ dân làng, mỗi khi hạn hán, cần mưa cho vụ mùa, họ đón tượng Pháp Vân, ra khỏi chùa, cùng với tượng của các bà Pháp Lôi, Pháp Vũ ở các chùa gần đó đến chùa Ôn Xá (được gọi là chùa Un) – nơi thờ bà Pháp Điện để làm lễ cầu mưa.

Làm thanh đồng, tham gia hầu đồng thuộc tín ngưỡng dân gian thường được thực thi tại những đền, miếu, phủ. Phật giáo không có những hình thức này. Rõ ràng, người Phật tử tham gia những hoạt động giải trí này là sai với giáo pháp. Khi bước chân vào đạo, quy y Tam bảo, người đệ tử Phật đã phát lời thệ nguyện : “ Con nay quy y Phật-Pháp-Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y trời, thần, quỷ, vật ; không quy y ngoại đạo, tà giáo ; không quy y thầy tà, bạn xấu ”.

> Xem thêm video: “Nguyên nhân của mê tín”:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.