ham today now edate trong excel 1

Hàm TODAY, NOW, EDATE trong excel:

Hàm TODAY()

Trả về ngày tháng năm hiện hành

Cú pháp: = TODAY()
Hàm này không có thông số nào kèm theo cả. 

Kết quả của hàm TODAY() là một con số, đại diện cho ngày tháng năm hiện hành, với thời gian được ngầm hiểu là 0 giờ (nửa đêm). 
Ví dụ, hôm nay là ngày 02/01/2008, hàm TODAY() sẽ cho ra con số 39449.0, để xem được theo dạng “dễ nhìn”, bạn chỉ cần định dạng lại ô.

Hàm NOW()

Trả về ngày tháng năm và giờ phút giây hiện hành

Cú pháp: = NOW()
Hàm này cũng không có thông số nào kèm theo cả. 

Kết quả của hàm NOW() là một con số, đại diện cho ngày tháng năm và thời gian của hệ thống lúc vừa nhập xong công thức. 
Ví dụ, hôm nay, và lúc này là 11 giờ 56 phút ngày 09/01/2008, hàm NOW() sẽ cho ra con số 39456.49643. Để xem được theo dạng “dễ nhìn”, bạn chỉ cần định dạng lại ô, theo kiểu dd/mm/yyyy hh:ss:mm chẳng hạn.

Ghi chú:

· Không phải khi nào hàm TODAY ( ) và NOW ( ) cũng cho ra một tác dụng như nhau, mà mỗi khi bạn thay thế sửa chữa bảng tính, gõ một công thức khác, đo lường và thống kê lại bảng tính, hoặc mở lại bảng tính … thì hàm TODAY ( ) và NOW ( ) sẽ update theo ngày giờ của mạng lưới hệ thống.

·         Sự khác nhau giữa hai hàm này chính là: 
– TODAY nghĩa là hôm nay, mà lúc 7 giờ sáng hay 9 giờ 30 tối thì cũng là hôm nay. Kết quả của TODAY() vào những lúc khác nhau trong ngày sẽ giống nhau.
– NOW nghĩa là chính lúc này, là lúc ta vừa nhập xong NOW() và nhấn Enter… Kết quả của NOW() vào những lúc khác nhau trong ngày sẽ khác nhau.

ham today now edate trong excel 1
Hàm EDATE
()

Hàm này trả về một ngày nào đó tính từ mốc thời gian cho trước và cách mốc thời gian này một số tháng được chỉ định
Thường người ta dùng hàm này để tính hạn bảo hành cho một sản phẩm, hoặc ngày đáo hạn hợp đồng…

Cú pháp: = EDATE(start_datemonths)

start_date: Ngày dùng làm mốc để tính. Nên nhập ngày này bằng hàm DATE(), hoặc dùng một kết quả trả về của một công thức khác, vì có thể sẽ xảy ra lỗi nếu bạn nhập trực tiếp ngày tháng dưới dạng text.

months: Số tháng trước hoặc sau mốc thời gian start_date (nếu trước thì dùng số âm). Trong trường hợp months là số không nguyên, nó sẽ được làm tròn.

Ô A1 đang chứa ngày cuối tháng 01/2008, tính ngày cuối tháng sau 3 tháng nữa, dùng công thức :

= EDATE(A1, 3) = 30/4/2008

Lưu ý: EDATE() không phải là hàm để tính ngày cuối tháng, mà cho kết quả là ngày trùng với ngày của mốc thời gian muốn tính (start_date). Nếu như trường hợp kết quả trả về là một ngày không hợp lệ của một tháng (ngày 31/4 chẳng hạn), thì EDATE() sẽ lấy ngày cuối tháng của tháng đó (30/4).

Ví dụ khác: Tôi mua một cái USB ngày hôm nay (08/01/2008), hạn bảo hành 36 tháng, vậy nó được bảo hành tới ngày nào?

= EDATE ( TODAY ( ), 36 ) = 08/01/2011 nguồn : giaiphapexcel Bạn có nhu yếu học khóa học kế toán doanh nghiệp thời gian ngắn ( đào tạo và giảng dạy nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán ) hoặc khóa học kế toán thực hành thực tế trên chứng từ thực tiễn xin vui vẻ nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem cụ thể :

Khóa học kế toán thời gian ngắn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.