Biên tập bởi Nguyễn Xuân Hòa

Cập nhật 4 tháng trước

5.742

Hàm ROW trong Excel có tác dụng trả về số hàng của một ô tham chiếu, giúp bạn thực hiện thao tác dò tìm nhanh và chính xác hơn. Mời bạn cùng khám phá công thức và cách dùng hàm ROW trong Excel với các ví dụ minh họa cụ thể trong bài viết sau nhé!

  • Hướng dẫn dưới đây được thực hiện trên laptop hệ điều hành Windows, phiên bản Excel 2016. Bạn có thể thực hiện tương tự trên các phiên bản Excel 2007, 2010, 2013 và 2019.
  • Bạn có thể tải một số ví dụ về hàm ROW trong Excel để làm quen nhé!

1Công thức hàm ROW

Hàm ROW trong Excel được dùng khi bạn muốn lấy số thứ tự hàng của một ô/phạm vi ô. Giá trị trả về sẽ là một số cụ thể với vị trí trên cột.

Cú pháp của hàm ROW :
ROW(reference)

( reference )Trong đó reference là đối số hoàn toàn có thể có hoặc không. Nó hoàn toàn có thể là ô hoặc khoanh vùng phạm vi ô mà bạn muốn lấy số hàng của chúng .

Lưu ý:

  • Nếu bỏ qua reference, hàm ROW sẽ mặc định lấy tham chiếu là ô mà bạn đã nhập công thức hàm ROW vào.
  • Reference không thể tham chiếu đến nhiều khu vực. Ví dụ, bạn không thể gõ: =ROW(F6,H6)
  • Nếu reference là phạm vi ô và hàm ROW được nhập vào theo mảng dọc, thì hàm ROW trả về số hàng của tham chiếu dưới dạng mảng dọc. 

Phân biệt hàm ROW và ROWS trong Excel:

  • Hàm ROW trả về vị trí số hàng của tham chiếu.
  • Hàm ROWS sẽ trả về số lượng hàng của vùng dữ liệu tham chiếu.

Tùy vào mục tiêu sử dụng bạn hãy dùng hàm ROW hoặc ROWS cho tương thích nhé !

Xem thêm: Hàm SUMIF

2 Một số ví dụ về hàm ROW

Hàm ROW được dùng để xác lập thứ tự hàng của ô / khoanh vùng phạm vi cần tham chiếu. Bạn hoàn toàn có thể xem những ví dụ sau :

Ví dụ về hàm ROW

  • Ví dụ 1: Ô tham chiếu là H5, có thứ tự hàng là 5 nên giá trị trả về là 5.
  • Ví dụ 2: Ô tham chiếu là A120, có thứ tự hàng là 120 nên giá trị trả về là 120.
  • Ví dụ 3: Do reference được bỏ qua nên hàm sẽ lấy ô tham chiếu là ô mà tại đó hàm được sử dụng. Ô này có địa chỉ là C4 nên giá trị trả về là 4.

3 Một số mẹo sử dụng hàm 

Trong quy trình sử dụng hàm ROW, bạn hoàn toàn có thể vận dụng 1 số ít mẹo sau để giúp việc thao tác được nhanh và thuận tiện hơn, hạn chế lỗi xảy ra :
– Đối số reference trong hàm ROW không hề tham chiếu đến nhiều khu vực, nhiều ô. Nó chỉ hoàn toàn có thể chứa địa chỉ của một ô ( Ví dụ : C2 ) hoặc một mảng ( Ví dụ : C3 : C7 ). Bạn không hề nhập công thức dạng = ROW ( A6, H6 ) hay = ROW ( C3 : C7, H3 : H7 ) .

– Nếu muốn thống kê số lượng hàng trong một mảng được chọn, bạn có thể dùng hàm ROWS với công thức:

ROWS(array)

(array)

Trong đó array là tham chiếu đến khoanh vùng phạm vi một ô hoặc một vùng mà bạn muốn lấy số lượng hàng .
Ví dụ bên dưới cho thấy trong khoanh vùng phạm vi A2 : E11 có tổng số 10 hàng. Khi bạn nhập = ROWS ( A2 : E11 ) hàm ROWS sẽ trả về hiệu quả là 10 .

Dùng hàm ROWS để trả về số lượng hàng trong mảng tham chiếu

– Nếu bạn muốn Excel trả về cho mình một mảng dữ liệu gồm số thứ tự hàng của một mảng định sẵn thì hãy thử áp dụng công thức mảng. Cách làm như sau:

Bước 1: Chọn phạm vi đích. Ở ví dụ này, bạn muốn Excel trả về cho mình một cột dữ liệu là số thứ tự hàng của mảng C4:G13. Vậy, bạn sẽ cần cho Excel một không gian gồm 10 ô liên tiếp trong 1 cột để trả kết quả về.

Vậy bạn sẽ chọn lấy 10 ô liên tục tại một cột bất kể, ở đây lấy 10 ô trong cột A với địa chỉ từ A1 : A10 .
Tại ô tiên phong của khoanh vùng phạm vi đích, bạn hãy nhập công thức hàm = ROW ( C4 : G13 ) .

Chọn phạm vi đích và nhập công thức

Bước 2: Sau khi nhập xong công thức, nếu máy bạn được cài phiên bản mới nhất của Microsoft 365 thì bạn chỉ cần nhấn Enter để xác nhận áp dụng công thức mảng. Với các phiên bản khác, bạn hãy dùng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter. 

(Ví dụ trong bài viết được thực hiện trên Excel 2016, không phải bản mới nhất nên sẽ cần nhấn Ctrl + Shift + Enter để xác nhận dùng công thức mảng.)

Bạn sẽ thấy 2 dấu ngoặc nhọn được chèn vào đầu và cuối công thức. Đây là tín hiệu cho thấy công thức mảng đang được vận dụng. Kết quả bạn sẽ thu được số thứ tự những hàng trong mảng gốc được điền khá đầy đủ trong khoanh vùng phạm vi đích mới .

Áp dụng công thức mảng và xem kết quả

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không áp dụng công thức mảng?

Nếu không vận dụng công thức mảng và tham chiếu là một vùng dọc thì hàm ROW sẽ trả về vị trí hàng của ô tiên phong trong vùng đó .

Giả sử, tại ô I1, bạn nhập =ROW(C4:G13) và nhấn Enter. Kết quả trả về sẽ là 4 – tức là vị trí hàng của ô đầu tiên trong vùng dữ liệu của reference.

Kết quả khi không dùng công thức mảng

Trên đây là hướng dẫn cách dùng hàm ROW để lấy thứ tự hàng trong Excel. Mong rằng từ những thông tin của bài viết, bạn sẽ hiểu hơn về hàm ROW và ứng dụng vào việc làm một cách hiệu suất cao nhé !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.