Ham rank xep hang thu tu giam dan
Hàm RANK là một trong những hàm cơ bản của Excel dùng cho mục tiêu xếp hạng. Trong bài viết này Học Excel Online sẽ hướng dẫn những bạn cách sử dụng hàm RANK một cách cụ thể và đơn cử nhất .

Cấu trúc của hàm RANK

Hàm RANK được viết như sau :

= RANK ( number, ref, [ order ] )

Trong đó:

 • Number: số cần xếp hạng trong danh sách
 • Ref: danh sách các số
 • Order: thứ tự xếp hạng. Gồm 2 cách sắp xếp theo thứ tự tăng dần (số 0 = mặc định nếu không nhập) hay thứ tự giảm dần (số 1)

Hàm RANK được dùng trong mọi phiên bản của Excel như Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel năm nay, Office 365 …
Tuy nhiên trong những phiên bản mới của Excel ( từ 2010 trở đi ) hoàn toàn có thể sử dụng những hàm RANK.AVG và RANK.EQ để việc sắp xếp được đơn cử hơn, đúng mực hơn. Tuy nhiên tất cả chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng hàm RANK trong mọi phiên bản một cách thông thường .
Sau đây tất cả chúng ta cùng xét một số ít ví dụ về cách sử dụng hàm RANK để xếp hạng trong Excel

Xếp hạng theo thứ tự tăng dần với hàm RANK

Ham rank xep hang theo diem

Để xác lập điểm của mỗi người xếp hạng thứ mấy trong list điểm trung bình B2 : B8, tất cả chúng ta sử dụng hàm Rank :
C2 = RANK ( B2, USD B USD 2 : USD B USD 8 )

 • Xét điểm TB tại ô B2, trong danh sách điểm từ B2:B8
 • Không sử dụng tham số tại [order] tức là sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Như vậy ta thấy :

 • Người có điểm TB cao nhất là 9.5 được xếp hạng 1
 • Người có điểm TB là 8.1 được xếp thứ 2, trong đó có 2 người cùng điểm, do đó có 2 vị trí xếp hạng 2 là dòng 3 và dòng 6
 • Do 2 người đồng hạng 2 nên sẽ không có xếp hạng 3. Hạng tiếp theo sẽ là hạng 4, ứng với số điểm TB là 7.6

Xếp hạng theo thứ tự giảm dần bằng hàm RANK

Xếp hạng theo thứ tự giảm dần khi tất cả chúng ta muốn nhìn nhận trên những tiêu chuẩn “ không tốt ”, địa thế căn cứ vào đó để nhìn nhận xem ai có giá trị thấp nhất thì tốt nhất .

Ham rank xep hang thu tu giam dan

Trong ví dụ trên, tất cả chúng ta muốn xếp hạng theo số lỗi mà mỗi người mắc phải. Ai ít lỗi nhất thì xếp thứ 1. Số lỗi tăng dần thì thứ tự xếp hạng sẽ tăng dần .

Khi đó chúng ta sẽ dùng hàm RANK với Order = 1

C2 = RANK ( B2, USD B USD 2 : USD B USD 8,1 )

 • Giá trị xét xếp hạng: ô B2
 • Vùng danh sách các số tham chiếu: B2:B8. Vùng này cần cố định để không thay đổi trong các công thức
 • Thứ tự xếp hạng: giảm dần, dùng số 1

Như vậy 2 người có lỗi tối thiểu ( là 1 lỗi ) thì đều xếp thứ 1. Người mắc nhiều lỗi nhất ( là 8 lỗi ) xếp thứ 7
Tuy nhiên trong 2 cách sắp xếp trên, tất cả chúng ta thấy hàm RANK được cho phép những giá trị giống nhau thì cùng chung 1 thứ hạng. Nhưng thực tiễn đôi lúc tất cả chúng ta cần xếp hạng đơn cử cho từng bậc, nếu giống nhau thì cần có thêm tiêu chuẩn phụ để làm địa thế căn cứ nhìn nhận xếp hạng. Khi đó tất cả chúng ta sẽ có thêm 2 kiểu xếp hạng :

Kiểu thứ 1: Xếp hạng liên tục không nhảy bậc (không đồng hạng)

Tham khảo bài viết : Cách dùng hàm RANK và hàm COUNTIF để xếp hạng liên tục không nhảy bậc trong Excel

Kiểu thứ 2: Xếp hạng theo điều kiện

Nội dung này những bạn hoàn toàn có thể xem thêm tại bài viết :
Xếp hạng theo điều kiện kèm theo trong excel – Phần 1
Xếp hạng theo điều kiện kèm theo trong excel – Phần 2
Xếp hạng theo điều kiện kèm theo trong excel – Phần 3

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm bài viết về xếp hạng trong báo cáo bằng Pivot table trong Excel:

Hướng dẫn cách xếp hạng trong báo cáo giải trình bằng Pivot Table

EX101 92019 nho

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.