Huong dan dung ham upper va proper 1

Mục lục
Chia sẻ

Trong quá trình soạn thảo văn bản trong Word bạn biết đến chức năng chuyển chữ thường thành chữ hoa, các chữ đầu dòng thành chữ hoa đúng không nào? Vậy trong Excel cũng có những hàm hỗ trợ vô cùng đắc lực cho việc này. Bài viết dưới đây chúng tôi xin giới thiệu hàm UPPER và PROPER – bộ hai hàm hộ trợ viết hoa các dữ liệu văn bản trong Excel.

Mời bạn đọc chăm sóc đón đọc thêm những bài viết mới cùng chủ đề :

>>      Hướng dẫn định dạng ngày tháng năm trong excel
>>      Hàm Isnumber và các cách dùng Isnumber trong Excel

hàm upper và proper

Hàm Upper và Proper – bộ hai công cụ quy đổi từ chữ thường sang chữ hoa trong Excel

Hàm UPPER

Mô tả: 

Hàm Microsoft Excel UPPER trong bộ hai hàm Upper và Proper cho phép bạn chuyển đổi văn bản từ chữ thường thành tất cả chữ hoa.
Hàm UPPER là một hàm tích hợp trong Excel, được phân loại là Hàm Chuỗi / Văn bản. Nó có thể được sử dụng như một hàm bảng tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm UPPER có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.

Cú pháp của hàm Upper trong bộ 2 hàm upper và proper 

Cú pháp của hàm UPPER trong Microsoft Excel là :

=UPPER( text )

Trong đó :
Text : là chuỗi văn bản trong đó có chữ thường mà bạn muốn biến hóa thành chữ hoa

Chức năng

Chuyển đổi tổng thể những kí tự trong văn bản thành in hoa .

Áp dụng đối với

Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel năm nay, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

Ví dụ (dưới dạng Hàm trang tính)

Chúng ta hãy xem 1 số ít ví dụ về hàm UPPER của Excel và khám phá cách sử dụng hàm UPPER trong Microsoft Excel :

ướng dẫn chi tiết cách dùng hàm upper và proper trong excel
Ví dụ cách dùng hàm upper và proper trong excel

Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ UPPER sau sẽ trả về: =UPPER(A1)
KẾT QUẢ: “UNICA”
=UPPER(A2)
KẾT QUẢ: “HỌC CÙNG CHUYÊN GIA 

Xem thêm những bài viết khác :

>>      Các hàm xác định ngày tháng trong Excel
>>      Sử dụng hàm Text và các ứng dụng quan trọng của hàm Text trong Excel

Hàm PROPER 

Mô tả

Hàm Microsoft Excel PROPER trong bộ hai hàm Upper và Proper dùng để đặt ký tự đầu tiên trong mỗi từ thành chữ hoa và phần còn lại thành chữ thường.
Hàm PROPER là một hàm tích hợp trong Excel được phân loại là Hàm Chuỗi / Văn bản. Nó có thể được sử dụng như một hàm bảng tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm PROPER có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.

Cú pháp của hàm Proper trong bộ 2 hàm upper và proper 

Cú pháp của hàm PROPER trong Microsoft Excel là :

=PROPER( text )

Trong đó

Text : Đối số chuỗi có ký tự tiên phong trong mỗi từ sẽ được quy đổi thành chữ hoa và toàn bộ những ký tự còn lại được quy đổi thành chữ thường .

Chức năng

Hàm PROPER trả về giá trị chuỗi / văn bản .

Áp dụng đối với

Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
Ví dụ (dưới dạng Hàm trang tính)
Hãy xem xét một số ví dụ về hàm PROPER của Excel trong Microsoft Excel:

Ví dụ cách dùng hàm upper và proper trong excel
Ví dụ cách dùng hàm upper và proper trong excel

Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ PROPER sau sẽ trả về:
=PROPER(B6)
Kết quả: “Họ Và Tên”
=PROPER(B7)
Kết quả: “Nguyễn Phương Ly”
=PROPER(B8)
Kết quả: “Trần Thị Duyên”.
Tương tự với các ô tính khác cũng trả về kết quả tương tự.
Vậy là bạn đã biết chi tiết cách chuyển chữ thường thành chữ hoa bằng hàm Upper và Proper rồi.

Đánh giá :

Tags:

Excel

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.