Vi du ham or trong excel 4

Mục lục
Chia sẻ

Nếu các bạn thường xuyên sử dụng Excel thì không thể không biết đến các hàm Logic. Trong Excel thì có 4 hàm Logic cơ bản, là OR, AND, NOT, XOR. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết nhất về hàm OR và cách sử dụng nó như thế nào nhé!

Bạn đọc cũng chăm sóc :

>>     Hàm RIGHT và Cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel

>>     Hàm Average và cách tính trung bình trong Excel bằng hàm Average

>>     Dùng hàm Averageif tính trung bình có điều kiện trong Excel

>> Hàm ROUND và cách sử dụng hàm ROUND trong Excel
>> Top khóa học tin học văn phòng hay nhất

Mô tả về hàm OR trong Excel

Hàm OR là một hàm logic để kiểm tra nhiều điều kiện kèm theo cùng một lúc. OR trả về hiệu quả TRUE hoặc FALSE .
Giả sử : để kiểm tra A2 cho ” x ” hoặc ” y “, hãy sử dụng = OR ( A2 = ” x “, A2 = ” y ” ). Ngoài ta OR tiếp tục phối hợp với hàm điều kiện kèm theo IF .
Để dễ tưởng tượng hơn về hàm OR bạn đọc tìm hiểu thêm công thức dưới đây :
= OR ( A2 > 1, A2 < 100 ) .

Nghĩa là nếu A2 có giá trị lớn hơn 1 HOẶC nhỏ hơn 100 thì kết quả trả về là TRUE, nếu không kết quả trả về là FALSE.

Công thức hàm OR

=OR(logical1, [logical2], …)
Trong đó
Logical 1: Là một giá trị logic đầu tiên hoặc là điều kiện bắt buộc cho đánh giá
Logical 2: Là một giá trị logic thứ 2, tùy chọn
Sử dụng hàm OR để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc, tổng cộng tối đa 255 điều kiện.

Làm sao sử dụng hàm OR trong Excel?

Ở phần này tất cả chúng ta sẽ làm ví dụ hàm OR thường thì và phối hợp với hàm IF

Ví dụ 1: Sử dụng hàm OR trong Excel để kiểm tra

Ta có bảng sau, bộc lộ số lượng học viên những tháng và số lượng học viên đã triển khai xong khóa học qua những tháng. Bây giờ hãy sử dụng công thức OR để kiểm tra

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel

Giải thích như sau :
= OR ( A2 = ” Bói Tarot “, A2 = ” Tự học Yoga ” )

Sẽ trả về: TRUE nếu A2 chứa “Bói Tarot” hoặc “Tự học Yoga”, FALSE nếu không có giá trị nào

= OR ( B2 > = 1000, C2 > = 900 )
Sẽ trả về : TRUE nếu B2 lớn hơn hoặc bằng 1000 hoặc C2 lớn hơn hoặc bằng 900, FALSE nếu không .

Ta nhập công thức tại ô D2 và E2 sau đó kéo rê chuột đến những ô cần điền kết quả, ta có kết quả như dưới đây.
Công thức 1: =OR(A2=”Bói Tarot”, A2=”Tự học Yoga”)

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel

Công thức 2 : = OR ( B2 > = 1000, C2 > = 900 )

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel

Ví dụ 2: Kết hợp hàm OR và hàm IF để kiểm tra 

Kết hợp OR và hàm IF : Ta vẫn sử dụng số liệu ở ví dụ 1
Giải thích như sau :
= IF ( OR ( B2 > 1000, C2 > 900 ), ” Kết quả Tốt “, ” Kết quả chưa tốt ” )
Công thức trả về ” Kết quả tốt ” nếu một số ít trong ô B2 lớn hơn 1000 hoặc số trong C2 lớn hơn 900, ” Kết quả không tốt ” nếu không .

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Or trong Excel

Vậy là trên đây tất cả chúng ta đã nắm rõ về hàm OR trong Excel. Các bài tiếp theo tất cả chúng ta sẽ khám phá thêm về hàm AND, NOT, XOR những bạn nhé !

Cùng với đó là một số khóa học liên quan đến học Excel online trực tuyến tại Unica khác, bạn đọc quan tâm hãy tìm hiểu và nhanh chóng sở hữu những khóa học phù hợp nhất với bạn nhé!

Chúc những bạn thành công xuất sắc !
Đánh giá :

Tags:

Excel

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.