cach su dung ham mid trong excel de cat chuoi 1

Biên tập bởi Trần Văn Trường

Cập nhật 5 tháng trước

24.509

Excel là phần mềm được sử dụng phổ biến hiện nay, một trong những hàm cơ bản của Excel là hàm MID được dùng để cắt chuỗi. Bài viết dưới đây, Điện máy XANH sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm MID nhé!

Bài viết được triển khai trên phiên bản Excel năm nay, bạn hoàn toàn có thể vận dụng tương tự như trên những phiên bản Excel khác như : 2007, 2010, 2013, 2017 và Microsoft Excel 365 .

1Hàm MID trong Excel

Hàm MID trong Excel là hàm dùng để cắt chuỗi ký tự ở giữa chuỗi ký tự cho trước, được xác định bắt đầu bằng vị trí bạn chỉ định và số lượng ký tự theo ý bạn.
Hàm MID có cấu trúc như sau :

=MID(text,m,n)

Trong đó :

 • text: Chuỗi ký tự.
 • m: Vị trí bắt đầu cần cắt chuỗi ký tự.
 • n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự.

Hàm MID trong Excel là hàm dùng để cắt chuỗi ký tự ở giữa chuỗi ký tự cho trước, được xác lập mở màn bằng vị trí bạn chỉ định và số lượng ký tự theo ý bạn .

Lưu ý:

 • Nếu giá trị m lớn hơn độ dài chuỗi ký tự thì hàm MID trả về giá trị rỗng.
 • Nếu giá trị m nhỏ hơn độ dài chuỗi ký tự nhưng tổng giá trị m cộng với n vượt quá độ dài chuỗi ký tự, thì hàm MID trả về các ký tự đến cuối cùng của chuỗi ký tự đã cho.
 • Nếu giá trị m nhỏ hơn 1 hay giá trị n là số âm thì hàm MID trả về giá trị lỗi #VALUE!

Một vài ứng dụng thực tế của hàm MID: 

Ban đầu có một chuỗi ký tự là homnaytroimua .
– Yêu cầu lấy ra chữ naytroimua
= MID ( C8, 4,10 )
– Yêu cầu lấy ra chữ mua
= MID ( C8, 11,3 )

Lưu ý:
Hàm MID, MIDB dùng cho các loại ngôn ngữ khác nhau:

 • Các hàm này có thể không khả dụng ở mọi ngôn ngữ.
 • Hàm MID luôn luôn đếm mỗi ký tự là 1.
 • Hàm MIDB đếm mỗi ký tự là 2 khi bạn đã cho phép soạn thảo hỗ trợ DBCS (Ví dụ: Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Hàn), sau đó đặt nó làm ngôn ngữ mặc định. Nếu không, hàm MIDB đếm mỗi ký tự là 1.

2Ví dụ hàm MID 

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của hàm MID, mời bạn tìm hiểu thêm qua những ví dụ dưới đây :

Cách xuất họ và tên bất kỳ

Dùng hàm SEARCH để tìm kiếm vị trí dấu cách. Sau đó, bạn dùng hàm MID để tách ra chuỗi con khởi đầu từ ký tự tiên phong cho đến ký tự đứng trước dấu cách .
Để xuất ra thông tin họ bất kể, ta có ví dụ :
= MID ( A2, 1, SEARCH ( ” “, A2 ) – 1 )

Dùng hàm MID xuất họ

Để xuất tên ta dùng cấu trúc sau:

Lần này, SEARCH được sử dụng để xác lập vị trí khởi đầu. Sau đó dùng hàm LEN để cung ứng tổng chiều dài của chuỗi bắt đầu. Nếu không dùng hàm LEN thì bạn hoàn toàn có thể đặt một số ít thật dài cho chuỗi ký tự cần trích xuất, ví dụ như 100. Tiếp đến, dùng hàm TRIM sẽ vô hiệu phần dấu cách .
= TRIM ( MID ( A2, SEARCH ( ” “, A2 ), LEN ( A2 ) )

Dùng hàm MID xuất tên

Cách trích xuất chuỗi ký tự nằm giữa hai dấu cách

Chúng ta vẫn sử dụng hàm SEARCH để xác lập vị trí của dấu cách tiên phong, cộng thêm 1 vào đó để chuỗi ký tự trích ra mở màn bằng ký tự đứng ngay sau dấu cách .

Tiếp đến, để có được vị trí của khoảng cách thứ 2 thì bạn hãy sử dụng hàm SEARCH với việc bắt đầu tìm kiếm từ ký tự đầu tiên sau dấu cách thứ 2: SEARCH(” “,A2,SEARCH(” “,A2)+1)

Sau đó bạn cần trừ đi vị trí 2 khoảng chừng không của 2 dấu cách. Sử dụng : SEARCH ( ” “, A2, SEARCH ( ” “, A2 ) + 1 ) – SEARCH ( ” “, A2 )
Kết hợp những công thức nêu trên lại với nhau tất cả chúng ta có được công thức MID để trích ra chuỗi ký tự nằm giữa hai dấu cách :
= MID ( A2, SEARCH ( ” “, A2 ) + 1, SEARCH ( ” “, A2, SEARCH ( ” “, A2 ) + 1 ) – SEARCH ( ” “, A2 ) – 1 )

Cách trích xuất chuỗi ký tự nằm giữa hai dấu cách

Cách tách chữ từ vị trí bất kỳ

Bạn sử dụng công thức chung sau :
= TRIM ( MID ( SUBSTITUTE ( string, ” “, REPT ( ” “, LEN ( string ) ) ), ( N-1 ) * LEN ( string ) + 1, LEN ( string ) ) ) Trong đó :

 • String là chuỗi văn bản ban đầu.
 • N là số thứ tự của từ cần trích xuất.
 • LEN – hàm lấy tổng chiều dài của chuỗi văn bản gốc.
 • REPT – hàm lặp lại một ký tự cụ thể với số lần nhất định.
 • SUBSTITUTE – thay thế một ký tự bằng một ký tự khác.
 • TRIM – loại bỏ dấu cách.

Cách tách chữ từ vị trí bất kỳ N

Hàm SUBSTITUTE và REPT biến mọi khoảng trống trong chuỗi văn bản gốc thành nhiều khoảng trống. Số lượng khoảng trống được thêm vào bằng tổng chiều dài của chuỗi văn bản gốc được trả về bới hàm LEN : SUBSTITUTE ( A2, ” “, REPT ( ” “, LEN ( A2 ) ) )
Tiếp đến, bạn cần tính ra vị trí khởi đầu của chuỗi con mà bạn cần trích xuất sử dụng công thức sau : ( N-1 ) * LEN ( A1 ) + 1. Phép tính này trả về vị trí của ký tự tiên phong trong chuỗi con cần trích xuất hoặc vị trí của một số ít khoảng trống trong tổng số những khoảng trống trước đó .
Số ký tự trích xuất bạn hoàn toàn có thể tìm ra bằng cách lấy tổng chiều dài của chuỗi văn bản gốc : LEN ( A2 ). Qua đây, bạn sẽ vô hiệu được những khoảng chừng trắng trong chuỗi dài gồm cả khoảng trống và từ .
Cuối cùng, hàm TRIM sẽ vô hiệu khoảng trống nằm ở đầu và cuối .

Cách trích xuất một từ chứa một hoặc nhiều ký tự cụ thể

Cùng xem qua ví dụ sau : Lọc giá tiền chứa trong đoạn văn bản khi sử dụng hàm MID .

Cách trích xuất một từ chứa một hoặc nhiều ký tự cụ thể

= TRIM ( MID ( SUBSTITUTE ( A2, ” “, REPT ( ” “, 99 ) ), MAX ( 1, FIND ( ” USD “, SUBSTITUTE ( A2, ” “, REPT ( ” “, 99 ) ) ) – 50 ), 99 ) )

Giải thích:

Hàm SUBSTITUTE và hàm REPT biến mọi khoảng trống trong chuỗi văn bản gốc thành nhiều khoảng trống, đúng mực hơn là 99 khoảng chừng trắng .
Hàm FIND sẽ tìm kiếm và xác lập vị trí của ký tự mong ước ( trong ví dụ này là USD ), tiếp đó bạn trừ đi 50. Làm như vậy bạn sẽ nhận lại được 50 ký tự và đặt ở giữa khối 99 khoảng chừng trống đứng trước chuỗi con chứa ký tự được chỉ định .
Hàm MAX được sử dụng để giải quyết và xử lý trường hợp khi chuỗi con mong ước Open ở đầu chuỗi văn bản khởi đầu. Trong trường hợp này, tác dụng của FIND ( ) – 50 sẽ là số âm và MAX ( 1, FIND ( ) – 50 ) sẽ được sửa chữa thay thế bằng 1 .

Vì thế, hàm MID sẽ thu thập 99 ký tự tiếp theo và trả về chuỗi con bạn cần. Hàm TRIM giúp bạn loại bỏ hết những khoảng trống và trả về giá tiền kèm theo (40$, 600$).

Cách khiến hàm MID trả về một số

= VALUE ( MID ( A2, 7,3 ) )
Hàm MID trong Excel luôn trả về chuỗi văn bản, vậy để chuyển đầu ra thành một số ít. Bạn hãy sử dụng hàm VALUE để quy đổi .

Cách khiến hàm MID trả về một số

Trên đây là bài viết san sẻ cho bạn cách dùng hàm MID trong Excel. Mong rằng những thông tin này sẽ mang lại có ích cho bạn trong việc sử dụng và nếu có vướng mắc hãy để lại phản hồi bên dưới nhé !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.