1h

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giúp các bạn cách sử dụng hàm LEFT trong Excel để phân xuất được chuỗi kí tự con từ phần đầu của chuỗi văn bản, phân xuất văn bản trước một kí tự xác định, buộc hàm LEFT trả về số, và hơn thế…

CÔNG THỨC HÀM LEFT TRONG EXCEL

Hàm LEFT trong Excel được sử dụng để trả về số lượng kí tự nhất định từ khởi đầu của một chuỗi .

Công thức: LEFT(text, [num_chars])

Cụ thể:

            Text (bắt buộc): chuỗi văn bản gốc để từ đó phân xuất ra chuỗi kí tự con. Đóng vai trò như khung tham chiếu của ô chứa văn bản.

            Num_chars (không bắt buộc): số lượng kí tự muốn phân xuất, bắt đầu từ phía bên trái của chuỗi.

Nếu num_chars bị bỏ sót, tự động hóa hiệu quả sẽ trả về 1 kí tự .Nếu num_chars lớn hơn tổng độ dài văn bản, hàm LEFT sẽ trả về hàng loạt văn bản .
Ví dụ, để phân xuất 3 kí tự tiên phong từ văn bản trong ô A2, dùng công thức :

 =LEFT(A2, 3)

Kết quả trả về :

1a

Lưu ý quan trọng : hàm LEFT thuộc hàm văn bản, thế cho nên hiệu quả của công thức hàm LEFT luôn là chuỗi văn bản, ngay cả khi giá trị nguồn để phân xuất kí tự là số. Nếu triển khai hàm LEFT với tài liệu số và muốn tác dụng trả về là số, sử dụng tích hợp với hàm VALUE .

CÁCH SỬ DỤNG HÀM LEFT TRONG EXCEL – CÔNG THỨC VÍ DỤ

Cùng tìm hiểu và khám phá cách sử dụng hàm LEFT tích hợp với những hàm khác trong Excel để xử lý những trường hợp phức tạp hơn .

CÁCH PHÂN XUẤT CHUỖI KÝ TỰ CON ĐỨNG TRƯỚC MỘT KÍ TỰ NHẤT ĐỊNH

Trong trường hợp muốn phân xuất một phần của chuỗi văn bản đứng trước một ký tự nhất định. Ví dụ, cần lấy họ ( first name ) trong cột tên không thiếu ( full name ), hay lấy mã vương quốc trừ cột số điện thoại thông minh … Khó khăn ở chỗ mỗi tên và mỗi mã lại chứa số lượng kí tự khác nhau, thế cho nên không thuận tiện gì hoàn toàn có thể lấy được 1 số ít xác lập trong num_chars bằng hàm LEFT như ví dụ trên .
Nếu họ và tên được phân làn bởi khoảng trống ( dấu cách ), việc làm chuyển sang là tìm vị trí của kí tự khoảng trống trong chuỗi. Công việc này hoàn toàn có thể thực thi thuận tiện với hàm SEARCH hoặc FIND :

=LEFT(A2, SEARCH(” “, A2))

Để tăng trưởng thêm công thức, vô hiệu khoảng trống bằng cách trừ 1 từ hiệu quả của hàm SEARCH ( không hiển thị trong những ô, dấu cách có thẻ gây nên nhiều yếu tố, đặc biệt quan trọng là khi bạn định dùng những tên được phân xuất trong những công thức khác ) .

=LEFT(A2, SEARCH(” “, A2)-1)

1b

Tương tự bạn hoàn toàn có thể phân xuất mã vương quốc từ cột số điện thoại cảm ứng. Khác biệt duy hất ở chỗ dùng hàm SEARCH để tìm ra vị trí dấu ( “ – ” ) trước khoảng trống :

=LEFT(A2, SEARCH(“-“, A2)-1)

1c

Tóm lại, hoàn toàn có thể sử dụng công thức này để có được chuỗi kí tự con đứng trước bất kể kí tự nào :

LEFT(chuỗi, SEARCH (kí tự,chuỗi)-1)

CÁCH DỜI N KÍ TỰ CUỐI KHỎI CHUỖI KÍ TỰ

Như đã biết, tính năng của hàm LEFT là phân xuất chuỗi kí tự con từ đầu chuỗi văn bản. Nhưng nếu muốn dời một số ít kí tự nhất định từ phần cuối của chuỗi và đặt phần còn lại của chuỗi vào một ô khác ? Trường họp này hoàn toàn có thể kết hơp dùng hàm LEFT và LEN :

LEFT(chuỗi, LEN(chuỗi) – số_kí_tự_muốn_dời)

Công thức hoạt động giải trí tên nguyên tắc : hàm LEN lấy tổng số kí tự trong một chuỗi. Sau đó trừ đi số lượng kí tự không mong ước từ tổng độ dài của dãy, hàm LEFT sẽ trả về số kí tự còn lại .

Ví dụ, để dời 7 kí tự cuối cùng của văn bản trong ô A2, dùng công thức:

=LEFT(A2, LEN(A2)-7)

Bảng tác dụng bên dưới cho thấy công thức đã cắt phần “ – ToDo ” ( gồm 4 vần âm, 1 dấu gạch ngang, và 2 khoảng trống ) từ chuỗi văn bản trong cột A .

1d 1

CÁCH BUỘC HÀM LEFT TRẢ KẾT QUẢ VỀ LÀ MỘT SỐ

Như đã biết, hàm LEFT luôn trả hiệu quả về là văn bản chữ, ngay cả khi đặt một vài chữ số tiên phong của một số lượng. Kết quả trả về của hàm LEFT không hề dùng để đo lường và thống kê hay dùng trong những hàm khác trong Excel tạo thiết lập số .

Bởi vậy, làm thế nào để kết quả của hàm LEFT trả về là con số thay vì chuỗi văn bản? Cách đơn giản là sử dụng hàm VALUE – hàm được thiết kế để chuyển chuỗi con số sang con số, sử dụng: VALUE(LEFT())

Ví dụ, để phân xuất 2 kí tự tiên phong của chuỗi trong ô A2 và chuyển tác dụng sag số lượng, dùng công thức :

=VALUE(LEFT(A2,2))

Kết quả trả về tựa như bảng sau :

1e

Như trong bảng, cột B thu được tác dụng là những số lượng từ công thức hàm VALUE LEFT. Khi Excel nhận hiệu quả là những số lượng, phép tính tổng, tính trung bình giá trị, tìm giá trị cao nhất – thấp nhất, hay bất kể phép toán nào đều hoàn toàn có thể triển khai được .

HÀM LEFT KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC – NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Nếu hàm LEFT không triển khai được trong trang tính, hầu hết là do những nguyên do sau :

  1. NUM_CHARS NHỎ HƠN O

Nếu công thức hàm LEFT trả về # VALUE ( lỗi ), tiên phong cần phải kiểm tra lại giá trị của num_chars. Nếu là số âm, chỉ cần vô hiệu những cấu trừ, lỗi sẽ được khắc phục .
Thông thường, lỗi thường xả ra khi num_chars được bộc lộ bằng những công dụng khác. Trong trường hợp này, copy hàm đó vào một ô khác hoặc chọn trên thanh công thức, nhấn F9 để xem hàm tương tự. Nếu giá trị nhỏ hơn 0, kiểm tra lại hàm lỗi .
Ví dụ, để phân xuất mã vương quốc từ số điện thoại cảm ứng : LEFT ( A2, SEARCH ( “ – “, A2 ) – 1 ). Hàm SEARCH trong phần num_chars sẽ tìm vị trí của dấu ( – ) tiên phong trong chuỗi nguồn, từ đó ra trừ 1 để xóa dấu ( – ) khỏi hiệu quả ở đầu cuối. Nếu thay thế sửa chữa – 1 với – 11, công thức sẽ trả vè hiệu quả lỗi # VALUE vì num_chars tương tự với số âm :
tương tự với số âm :

1f

  1. KHOẢNG TRỐNG ĐỨNG ĐẦU TRONG VĂN BẢN NGUỒN

Trong trường hợp hàm LEFT lỗi không rõ lí do, kiểm tra những khoảng trống ( dấu cách ) ở đầu giá trị nguồn. Nếu đã thực thi copy tài liệu trừ website hay từ nguồn bên ngoài, sẽ có rất nhiều dấu cách ẩn đứng trước văn bản, điều này khó nhận ra cho đến khi công thức hàm báo lỗi, như hình trong bảng sau :

1g

Để vô hiệu những dấu cách ở đầu trang tính, sử dụng hàm TRIM hoặc bổ trợ hàm CELL CLEANER .

  1. HÀM LEFT KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC VỚI NGÀY THÁNG

Nếu cố sử dụng hàm LEFT để phân xuất một phần trong ngày ( như ngày, tháng, năm ), trong hầu hết trường hợp, tác dụng trả về sẽ là một vài số lượng biểu lộ ngày tháng. Bởi trong Excel, tổng thể ngày tháng được lưu dưới dạng số nguyên đại diện thay mặt cho số ngày ; từ 1/1/1900 là số 1 ( do định dạng Excel ). Trong ô hiển thị chỉ là màn biểu diễn trực quan của ngày, và màn biểu diễn đó hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa bằng cách sử dụng định dạng ngày khác .
Ví dụ, trong ô A1 có 11 – tháng 1 – 2017, khi triển khai phân xuất bằng công thức hàm LEFT ( A1, 2 ), tác dụng trả về sẽ là 42 – 2 chữ số tiên phong trong số 42746 bộc lộ ngày 11/1/2017 trong mạng lưới hệ thống Excel .
Để phân xuất một phần xác lập trong ngày, sử dụng những hàm DAY, MONTH, hoặc YEAR

Trường hợp ngày được nhập bằng chuỗi văn bản, hàm LEFT sẽ hiệu quả, kết quả thể hiện như hình dưới đây:

1h

Trên đây là hướng dẫn của Học Excel Online về cách sử dụng hàm LEFT trong Excel. Để hoàn toàn có thể ứng dụng tốt Excel vào trong việc làm, tất cả chúng ta không chỉ nắm vững được những hàm mà còn phải sử dụng tốt cả những công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp vận dụng tốt vào việc làm như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …
Toàn bộ những kỹ năng và kiến thức này những bạn đều hoàn toàn có thể học được trong khóa học EX101 – Excel từ cơ bản đến nâng cao dành cho người đi làm

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.