datedif theo so ngay

Đôi khi, trong quá trình làm việc với dữ liệu ngày tháng ở trong Excel, chúng ta cần tính khoảng thời gian giữa hai thời điểm. Bài viết này Học Excel Online sẽ chia sẻ cho các bạn về việc sử dụng hàm DATEDIF kết hợp với 1 số kí thuật khác để đạt được kết quả này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của chúng ta đã chứa hầu hết các thông tin về bài viết hôm nay.

Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

 • Start_date: Là ngày tháng đầu tiên hoặc ngày bắt đầu của một khoảng thời gian đã cho.
 • End_date: Là ngày cuối cùng hoặc ngày kết thúc khoảng thời gian.
 • Unit: Là giá trị thông tin muốn trả về.

Giả sử chúng ta có 2 mốc thời gian là 7/14/2010 10:35:156/9/2015 15:30:00 được lưu ở lần lượt ô A2B2.

Dưới đây là những ví dụ đơn cử để bạn hiểu hơn về hàm Dateif nhé !

Tính số giờ giữa hai thời điểm trong Excel bằng hàm datedif

Để tính số giờ giữa hai thời gian trên tất cả chúng ta sử dụng công thức sau :

=INT((B2-A2)*24)

và nhận được kết quả là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Xem thêm : Tổng hợp những kỹ năng và kiến thức về Excel nâng cao

Tính số phút hai thời điểm trong Excel với hàm datedif

Để tính số phút giữa hai thời gian trên tất cả chúng ta sử dụng công thức sau :

=INT((B2-A2)*24*60)

và nhận được kết quả là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính số giờ giây giữa hai thời điểm trong Excel

Để tính số giây giữa hai thời gian trên tất cả chúng ta sử dụng công thức sau :

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và nhận được kết quả là 154760085

Xem thêm: Cách Cộng trừ thời gian trong Excel

Tính số năm giữa hai thời điểm trong Excel

Để tính số năm giữa hai thời gian trên tất cả chúng ta sử dụng công thức sau :

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhận được kết quả là 4

Xem thêm : Cách cộng trừ ngày, tháng, năm trong Excel

Tính số tháng giữa hai thời điểm trong Excel

Để tính số tháng giữa hai thời gian trên tất cả chúng ta sử dụng công thức sau :

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và nhận được kết quả là 58

Xem thêm: Cách cộng ngày, cách cộng tháng rong Excel

Tính số ngày giữa hai thời điểm trong Excel với hàm datedif

Để tính số ngày giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng hàm datedif với công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và nhận được kết quả là 1791

Trước khi san sẻ một công thức tổng quát cho mọi trường hợp bạn hoàn toàn có thể nghĩ đến, xin hãy san sẻ bài viết này, sự san sẻ là nguồn khuyến khích lớn nhất để website liên tục những bài viết thế này

Tính thời gian tổng hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời điểm hàm datedif

Chúng ta dùng công thức hàm datedif để thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và nhận được hiệu quả như mong ước :

4 năm, 10 tháng ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian

Để sử dụng hàm TEXT, chúng ta hãy làm quen với 1 số quy ước định dạng của hàm này.

Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, <định dạng>)

Tham số thứ nhất rõ ràng rồi, chúng ta muốn định dạng gì thì chúng ta sẽ cho vào đó. Tham số thứ 2 là chúng ta muốn định dạng như thế nào, trong bài này, chúng ta muốn định dạng thời gian. Vậy nên chúng ta sẽ tham khảo 1 số ví dụ sau đây:

 1. Tính số giờ giữa 2 thời điểm:
  =TEXT(B2-A2,"h")
 2. Tính giờ và phút giữa 2 thời điểm:
  = TEXT(B2-A2,"h:mm")
 3. Tính giờ, phút và giây giữa 2 thời điểm
  =TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")
  
  

Để những bạn hiểu hơn về hàm Dateif, mình sẽ cung ứng cho bạn thêm một ví dụ nữa nhé !

Tính số ngày từ ngày bắt đầu tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày giữa 2 thời gian : từ ngày mở màn tới ngày kết thúc, tất cả chúng ta có 2 cách làm như sau :

datedif theo so ngay

Cách 1: Dùng phép trừ trực tiếp giữa 2 mốc ngày: Ngày kết thúc – Ngày bắt đầu

Kết quả giống như tại ô C2 trong hình trên .

Cách 2: Sử dụng hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “ d ” đại diện thay mặt cho Ngày ( Day )
Ta thấy hiệu quả của cả 2 cách tính đều bằng nhau .

Tính số tuần giữa hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF không có đơn vị chức năng tính là Tuần, nhưng dựa vào đặc thù : 1 tuần luôn có 7 ngày, do đó ta hoàn toàn có thể làm như sau :
Lấy hiệu quả hàm DATEDIF theo ngày chia cho số 7

datedif theo so tuan

Công thức tại ô D2 cho tất cả chúng ta hiệu quả tính theo số tuần giữa hai ngày : Từ ngày khởi đầu tới Ngày kết thúc :
= DATEDIF ( A2, B2, ” d ” ) / 7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), chúng ta sẽ sử dụng hàm loại bỏ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

= TRUNC ( DATEDIF ( A2, B2, ” d ” ) / 7, 0 )
= INT ( DATEDIF ( A2, B2, ” d ” ) / 7 )
Xem thêm : Cách tìm phần nguyên của phép chia với hàm QUOTIENT và hàm INT

Tính số tháng giữa hai ngày

Để tính số tháng, tất cả chúng ta sử dụng tham số “ m ” trong hàm DATEDIF như sau :

datedif theo so thang

= DATEDIF ( Ngày mở màn, Ngày kết thúc, “ m ” )
Số tháng được tính trong hàm DATEDIF trên nguyên tắc tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng .

Tính số năm giữa hai ngày

Để tính số tháng, tất cả chúng ta sử dụng tham số “ y ” trong hàm DATEDIF như sau :

datedif theo so nam 01

Tại ô F2 dùng công thức xác lập số năm :
= DATEDIF ( Ngày khởi đầu, Ngày kết thúc, “ y ” )
Số năm được tính trong hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đủ ngày .

Tính số tháng lẻ ngoài các năm tròn

Để tính số tháng lẻ ngoài số năm, ta hoàn toàn có thể tính theo 2 cách :

Cách 1: Tính số tháng – (Số năm * 12)

Cách 2: Sử dụng hàm DATEDIF với tham số là “ym”

datedif theo so thang le

Trong ô E2, công thức Datedif sử dụng là :
= DATEDIF ( A2, B2, ” ym ” )
Kết quả : 16 tháng = 1 năm + 4 tháng lẻ

Hi vọng với công thức này, các bạn có thể vận dụng linh hoạt cho công việc của mình.

Để hoàn toàn có thể ứng dụng tốt Excel vào trong việc làm, tất cả chúng ta không chỉ nắm vững được những hàm mà còn phải sử dụng tốt cả những công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp vận dụng tốt vào việc làm như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …
Toàn bộ những kiến thức và kỹ năng này những bạn đều hoàn toàn có thể học được trong khóa học

Xem thêm: Cách cộng trừ ngày, tháng, năm trong Excel

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.