vi du su dung co ban ve ham choose2

Mục lục
Chia sẻ

Choose là một trong những hàm Excel hữu ích, hữu ích hơn là khi kết hợp với các hàm khác mang lại một số lợi ích vô cùng tuyệt vời. Ở cấp độ cơ bản nhất, bạn sử dụng hàm Choose để nhận giá trị từ danh sách bằng cách chỉ định vị trí của giá trị đó. Hơn nữa trong hướng dẫn dưới đây, bạn sẽ thấy một số cách sử dụng hữu ích của hàm và thấy được sự kết hợp của hàm với các hàm khác tạo nên chức năng tuyệt vời thế nào nhé.

Hàm Choose

– Nếu như chỉ nhìn thoáng qua tên hàm thì các bạn cũng đã thấy hàm có tên tiếng việt là lựa chọn, đúng như cái tên của hàm diễn tả, hàm được tạo ra trong excel để trả về giá trị từ danh sách dựa trên vị trí đã chỉ định.
– Cú pháp của hàm choose cũng khá đơn giản:
=CHOOSE(index_num, value1, [value2]…)
Trong công thức của hàm bên trên:
Index_num là bắt buộc đây là vị trí sẽ được trả về.
Value1, value2 là các giá trị từ kết quả trả về.

Cách sử dụng hàm Choose trong excel

Cách sử dụng hàm Choose cơ bản nhất

Trong các công việc thường ngày làm với excel chúng ta ít khi sử dụng hàm choose, nhưng số ít trường hợp chúng ta cũng cần phải dùng hàm để tìm kiếm một số thông tin của bảng dữ liệu, ví dụ dưới đây minh họa cho chức năng của hàm:

Sử dụng hàm choose cơ bản

Cách sử dụng cơ bản hàm choose trong Excel

Ngay khi nhập xong hàm bạn sẽ nhận được giá trị mà hàm đã tìm kiếm trên bảng tính và trả về giá trị đúng của dữ liệu bạn cần tìm.
Đấy là chức năng cơ bản của hàm và trong thực tế làm việc với người excel người dùng thường kết hợp hàm để trả thực hiện công việc nâng cao hơn. 

Hàm Choose kết hợp với hàm Sum

Như chúng ta cũng đã thấy hàm Sum là một hàm tính tổng các giá trị thường hay được áp dụng nhiều trong excel, đây là một hàm thông dụng. 
Khi kết hợp cùng hàm Choose, hàm sum sẽ thực hiện được một công việc nâng cao hơn, xem ngay ví dụ dưới đây:

Sử dụng hàm choose kết hợp hàm sum 1

Sử dụng hàm choose tích hợp hàm sum ( 1 )
Tính tổng tiền thu được từ bảng trên theo công thức hàm tích hợp thu được tác dụng là 10500000 .

Tính tổng số lượng đã bán các sản phẩm áp dụng công thức hàm như dưới đây:

Sử dụng hàm choose kết hợp hàm sum 2

Sử dụng hàm choose tích hợp hàm sum ( 2 )

Hàm Choose kết hợp với hàm Countif 

Hàm choose cũng rất hay thường được sử dụng để kết hợp với hàm Countif – là môt hàm dùng để đếm với điều kiện nhất định. Hai hàm này kết hợp để giải quyết công việc như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu:

Sử dụng hàm choose kết hợp hàm countif

Sử dụng hàm choose tích hợp hàm countif

Trên đây hàm choose chọn vùng điều kiện vùng để cho hàm countif đếm trong vùng điều kiện các giá trị cần tìm. Sau khi nhấn enter kết quả trả về 2.
Hàm choose trong excel luôn là hàm hỗ trợ đắc lực cho các hàm khác trong excel không chỉ riêng hai hàm trên mà còn kết hợp với rất nhiều các hàm khác làm các công việc hiệu quả. Hệ thống hàm chức năng trong Excel liệu bạn đã tự tin biết hết và áp dụng các hàm vào trong bài tập của mình.

Đánh giá :

Tags:

Excel

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.