www.howtogeek1 648x577 1

Bạn đang tìm kiếm cách giơ tay trên Google Meet trên máy tính, điện thoại sau khi tạo phòng học, họp online trên Google Meet nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giơ tay trong Google Meet khi học, họp online cực dễ.

Cách giơ tay trong Google Meet khi học, họp online cực dễ

Cách giơ tay trong Google Meet khi học, họp trực tuyến cực dễBài hướng dẫn được thực thi trên máy tính Macbook Air 2017 và điện thoại cảm ứng iPhone X. Bạn hoàn toàn có thể thực thi những bước tương tự như với những máy tính hệ điều hành quản lý Windows và điện thoại thông minh Android .

Lưu ý: Để giơ tay khi họp, học online trên Google Meet thì tài khoản của bạn là email của công ty hoặc trường học (không phải tài khoản Gmail cá nhân), sau đó phải đăng ký trên Google Workspace.

1. Cách giơ tay trong Google Meet khi học, họp online trên điện thoại

Hướng dẫn nhanh

  • Sau khi tạo phòng học, họp online trên Google Meet, nhấn vào biểu tượng giơ tay.
  • Nhấn vào biểu tượng giơ tay một lần nữa để hạ tay xuống.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Sau khi tạo phòng học, họp online trên Google Meet, nhấn vào biểu tượng giơ tay.

Sau khi tạo phòng học, họp online trên Google Meet, nhấn vào biểu tượng giơ tay

Sau khi tạo phòng học, họp trực tuyến trên Google Meet, nhấn vào biểu tượng giơ tayKhi giơ tay, biểu tượng giơ tay sẽ Open tại khung video của bạn .

Khi giơ tay, biểu tượng giơ tay sẽ xuất hiện tại khung video của bạn.

Khi giơ tay, biểu tượng giơ tay sẽ Open tại khung video của bạn .Và những người khác trong lớp học, họp trực tuyến sẽ nhận được thông tin sau khi bạn giơ tay .

Và những người khác trong lớp học, họp online sẽ nhận được thông báo sau khi bạn giơ tay

Và những người khác trong lớp học, họp trực tuyến sẽ nhận được thông tin sau khi bạn giơ tay

Bước 2: Để hạ tay xuống, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng giơ tay một lần nữa.

Để hạ tay xuống, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng giơ tay một lần nữa

Để hạ tay xuống, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng giơ tay một lần nữa

Để xem dánh sách những người giơ tay trong lớp học, họp online trên Google Meet, bạn chỉ cần nhấn vào mã lớp học, họp online ở phía trên.

Nhấn vào mã lớp học, họp online ở phía trên

Nhấn vào mã lớp học, họp trực tuyến ở phía trênSau đó, list những thành viên giơ tay sẽ Open .

Sau đó, danh sách các thành viên giơ tay sẽ xuất hiện

Sau đó, list những thành viên giơ tay sẽ Open

2. Cách giơ tay trong Google Meet khi học, họp online trên máy tính

Hướng dẫn nhanh

  • Sau khi tạo phòng học, họp online trên Google Meet, nhấn vào biểu tượng giơ tay.
  • Nhấn vào biểu tượng giơ tay một lần nữa để hạ tay xuống.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Sau khi tạo phòng học, họp online trên Google Meet, nhấn vào biểu tượng giơ tay.

Sau khi tạo phòng học, họp online trên Google Meet, nhấn vào biểu tượng giơ tay

Sau khi tạo phòng học, họp trực tuyến trên Google Meet, nhấn vào biểu tượng giơ tayKhi giơ tay, biểu tượng giơ tay sẽ được tô đậm tại thanh công cụ .

Khi giơ tay, biểu tượng giơ tay sẽ được tô đậm tại thanh công cụ

Khi giơ tay, biểu tượng giơ tay sẽ được tô đậm tại thanh công cụVà những người khác trong lớp học, họp trực tuyến sẽ nhận được thông tin sau khi bạn giơ tay .

Và những người khác trong lớp học, họp online sẽ nhận được thông báo sau khi bạn giơ tay

Và những người khác trong lớp học, họp trực tuyến sẽ nhận được thông tin sau khi bạn giơ tay

Bước 2: Để hạ tay xuống, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng giơ tay một lần nữa.

Để hạ tay xuống, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng giơ tay một lần nữa

Để hạ tay xuống, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng giơ tay một lần nữaNgoài ra, để xem list những người giờ tay bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng ở góc dưới bên phải .

Để xem danh sách những người giờ tay bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng ở góc dưới bên phải

Để xem list những người giờ tay bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng ở góc dưới bên phảiSau đó, list những người giơ tay sẽ Open ở bên phải .

Ngoài ra, danh sách những người giơ tay sẽ xuất hiện ở bên phải

Ngoài ra, list những người giơ tay sẽ Open ở bên phải

Để hạ tay của người đã giơ tay, bạn chỉ cần chọn Hạ tay ở bên phải tên của người đó.

Để hạ tay của người đã giơ tay, bạn chỉ cần chọn Hạ tay ở bên phải tên của người đó

Để hạ tay của người đã giơ tay, bạn chỉ cần chọn Hạ tay ở bên phải tên của người đó

Lưu ý: Tính năng hạ tay của người khác chỉ hỗ trợ đói với chủ phòng học, họp online trên Google Meet.

Bài viết trên đã hướng dẫn cho những bạn cách giơ tay trong Google Meet khi học, họp trực tuyến cực dễ. Nếu bạn thấy có ích thì hãy san sẻ với bạn hữu và đừng quên để lại phản hồi phía bên dưới nhé !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.