cach tinh gdp

Để đánh giá về sự tăng trưởng của nền kinh tế, người ta thường sử dụng chỉ số GDP. Vậy GDP là gì? Chỉ số GDP có ý nghĩa thế nào và cách tính ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin về GDP trong bài dưới đây.

GDP Là Gì? 

GDP la gi

GDP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “ Gross Domestic Product ” nghĩa tiếng Việt là “ tổng sản phẩm quốc nội ”. Hay nói một cách đơn cử, GDP là tổng giá trị của sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong ranh giới địa lý của một vương quốc trong khoảng chừng thời hạn xác lập hoàn toàn có thể là 1 quý, hoặc 6 tháng hoặc 9 tháng hay 1 năm .GDP là chỉ số có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bộc lộ quy mô kinh tế tài chính và vận tốc tăng trưởng của một vương quốc .

GDP Bình Quân Đầu Người Là Gì? 

GDP trung bình đầu người là chỉ số biểu lộ hiệu quả sản xuất kinh doanh thương mại tính trung bình trên đầu người của một vương quốc trong một năm. Chỉ số GDP trung bình đầu người cao tỷ suất thuận với mức thu nhập và đời sống của người dâu trong vương quốc đó .GDP trung bình đầu người của một vương quốc tại một thời gian được tính bằng cách lấy GDP của vương quốc chia cho tổng dân số của vương quốc tại thời gian đó .

GDP Danh Nghĩa Là Gì? 

GDP danh nghĩa tiếng Anh là Nominal Gross Domestic Product có nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội GDP tính theo giá thị trường hiện tại. Chỉ số GDP danh nghĩa sẽ phản ánh sự đổi khác giá do lạm phát kinh tế và vận tốc tăng giá của nền kinh tế tài chính. Nếu tổng thể mức giá cùng tăng hoặc cùng giá thì chỉ số GDP danh nghĩa sẽ lớn hơn .

GDP Thực Tế Là Gì?

GDP trong thực tiễn tiếng Anh là Real Gross Domestic Product ( hay Real GDP ) được hiểu là thước đo tổng sản phẩm sản phẩm & hàng hóa – dịch vụ trong nước đã được kiểm soát và điều chỉnh theo vận tốc lạm phát kinh tế. Nếu lạm phát kinh tế dương thì GDP trong thực tiễn sẽ thấp hơn GDP danh nghĩa do công thức tính GDP thực tiễn = GDP danh nghĩa / thông số giảm phát GDP .

GDP Xanh Là Gì? 

GDP xanh – Green GDP là phần GDP còn lại sau khi đã trừ đi một phần ngân sách để hồi sinh thiên nhiên và môi trường do hậu quả của quy trình tái sản xuất gây ra. GDP xanh = GDP – tổng thể ngân sách hồi sinh tái tạo thiên nhiên và môi trường trong chu kỳ luân hồi sản xuất .

Ý Nghĩa Của Chỉ Số GDP Đối Với Một Quốc Gia

Chỉ số GDP có ý nghĩa quan trọng so với kinh tế tài chính của vương quốc như sau :

 • GDP là thước đo phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia, thể hiện sự thay đổi biến động của giá sản phẩm dịch vụ hàng hóa theo thời gian.
 • GDP bình quân đầu người sẽ thể hiện được mức thu nhập trung bình của người dân cũng như chất lượng cuộc sống, mức sống của người dân của mỗi quốc gia.
 • Chỉ số GDP giảm sẽ thể hiện sự suy thoái kinh tế, lạm phát và tình trạng trượt giá, thất nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.

Tuy nhiên, cạnh bên đó chỉ số GDP cũng có 1 số ít điểm hạn chế đó là :

 • Không phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất hàng hóa, chất lượng hàng hóa.
 • Không đo lường được chính xác sự phát triển kinh tế của quốc gia hay chất lượng đời sống của người dân.
 • Chỉ xét đến sản xuất hàng hóa cuối cùng và đầu tư vốn mới, bỏ qua sự hợp tác giữa các doanh nghiệp
 • Không tính đến các hoạt động tự cung, tự cấp trong quốc gia, không định lượng giá trị của các hoạt động kinh tế phi chính thức.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chỉ Số GDP

3 yếu tố ảnh hưởng tác động đến chỉ số GDP là :

 • Dân số: GDP và dân số có mối quan hệ qua lại, căn cứ vào dân số để tính GDP bình quân đầu người. Dân số chính là lực lượng lao động tạo ra vật chất và cũng là đối tượng tiêu thụ sản phẩm – dịch vụ.
 • FDI: Chỉ số đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cũng tác động đến chỉ số GDP. Hình thức đầu tư dài hạn của nước ngoài bao gồm tiền bạc, vật chất, cơ sở hạ tầng, phương tiện sản xuất…
 • Lạm phát: Lạm phát là sự mất giá trị của tiền tệ, giá cả leo thang, tăng lên liên tục theo thời gian. Lạm phát tăng quá mức sẽ dẫn tới việc khủng hoảng kinh tế nhưng bị ngộ nhận là GDP tăng.

Cách Tính Chỉ Số GDP

GDP la gi

Có 3 cách tính chỉ số GDP đó là :

 • Tính tổng chỉ tiêu.
 • Tính theo thu nhập.
 • Tính theo phương pháp sản xuất.

Tính GDP Theo Phương Pháp Chỉ Tiêu ( Tính Tổng Chỉ Tiêu)

Công thức

Tính GDP theo tổng chỉ tiêu là giải pháp đúng chuẩn nhất với công thức như sau :

GDP = C + G + I + NX

Trong đó :

 • C là chỉ tiêu hộ gia đình: gồm các chỉ tiêu cho sản phẩm và dịch vụ của hộ gia đình.
 • G là chỉ tiêu của chính phủ: tổng chi tiêu cho giáo dục, y tế, an ninh, giao thông…
 • I là tổng đầu tư: các khoản chi tiêu của doanh nghiệp bao gồm trang thiết bị, nhà xưởng
 • NX là cán cân thương mại: xuất khẩu ròng của nền kinh tế. NX = X (xuất khẩu) – M ( nhập khẩu).

Ví dụ

Ví dụ: Một nền kinh tế đơn giản bao gồm: các hộ gia đình (H), chủ nhà máy xay bột (M) và chủ lò bánh mì (B). H mua bánh mì từ B với giá là 100 và bột mì từ M với giá là 10 (như là những khoản chi tiêu vào sản phẩm cuối cùng). B mua bột mì từ M với giá 40 để làm ra bánh mì.

Giả sử M không sử dụng những mẫu sản phẩm trung gian nào khác. Cả B và M đều nhận dịch vụ lao động và vốn từ H ; B đã giao dịch thanh toán cho H những khoản gồm có : 30 cho ngân sách thuê lao động và 30 cho dịch vụ vốn. Tương tự M đã giao dịch thanh toán cho H những khoản gồm có : 40 cho ngân sách thuê lao động và 10 cho thuê vốn .Từ những thông trên, GDP theo chiêu thức tiêu tốn sẽ được tính như sau :GDP = C + G + I + NX ( do chỉ có tiêu tốn hộ mái ấm gia đình nên I = 0, G = 0, NX = 0 ) => GDP = 10 + 100 = 110

Tính GDP Theo Phương Pháp Chi Phí ( Tính Theo Thu Nhập) 

Công thức

Công thức tính theo thu nhập là :

GDP = W + I + Pr + R + Ti + De

Trong đó :

 • W là tiền lương.
 • I là tiền lãi.
 • Pr là lợi nhuận.
 • R là tiền thuê.
 • Ti là thuế gián thu ( thuế không đánh trực tiếp và thu nhập và tài sản mà đánh gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa dịch vụ)
 • De là phần hao mòn ( khấu hao) tài sản cố định.

Ví dụ

Ví dụ: Một nền kinh tế đơn giản bao gồm các hộ gia đình (K), chủ nhà máy xay bột (A) và chủ lò bánh mì (B). K mua bánh mì từ B với giá là 200 và bột mì từ A với giá là 20 (như là những khoản chi tiêu vào sản phẩm cuối cùng). B mua bột mì từ A với giá 50 để làm ra bánh mì.

Giả sử A không sử dụng những loại sản phẩm trung gian nào khác. Cả hai B và A đều nhận dịch vụ lao động và vốn từ K ; B đã thanh toán giao dịch cho K những khoản gồm có : 40 cho ngân sách thuê lao động và 40 cho dịch vụ vốn. Còn A đã thanh toán giao dịch cho K những khoản gồm có : 50 cho ngân sách thuê lao động và 20 cho thuê vốn .Áp dụng công thức tính GDP theo chiêu thức ngân sách ( tính theo thu nhập ), thay vì xem xét ai mua mẫu sản phẩm, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá ai sẽ được trả tiền để sản xuất ra loại sản phẩm. Cụ thể như sau :TênChi phí thuê lao độngDịch vụ vốnHộ gia đình (K) nhậnB404080A502070Tổng số tiền K được nhận để sản xuất150Như vậy : GDP = ( 40 + 50 ) + ( 40 + 20 ) = 150

Tính GDP Theo Phương Pháp Sản Xuất

Công thức

Công thức tính GDP theo chiêu thức sản xuất là :

GDP = Giá trị tăng thêm + thuế nhập khẩu 

hoặc

GDP = Giá trị sản xuất – chi phí trung gian + thuế nhập khẩu

Giá trị tăng thêm hoàn toàn có thể là thu nhập của người sản xuất, tiền công, bảo hiểm, thuế sản xuất, khấu hao gia tài cố định và thắt chặt, giá trị thặng dư, những thu nhập khác …

Ví dụ

Ví dụ: Một nền kinh tế đơn giản bao gồm các hộ gia đình (C), chủ lò bánh mì (B) và chủ nhà máy xay bột (A). C mua bánh mì từ B với giá là 100 và bột mì từ A với giá là 10 (như là những khoản chi tiêu vào sản phẩm cuối cùng). B mua bột mì từ A với giá 40 để làm ra bánh mì.

Giả sử A không sử dụng những mẫu sản phẩm trung gian nào khác. Cả hai B và A đều nhận dịch vụ lao động và vốn từ C ; B đã thanh toán giao dịch cho C những khoản gồm có : 30 cho ngân sách thuê lao động và 30 cho dịch vụ vốn. Còn A đã giao dịch thanh toán cho C những khoản gồm có : 40 cho ngân sách thuê lao động và 10 cho thuê vốn .Thực tế không phải toàn bộ những thanh toán giao dịch trên thị trường đều được tính đủ giá trị vào GDP. Bởi nếu làm vậy thì cùng một loại sản phẩm sẽ bị tính trùng nhiều lần .Do vậy để có một chỉ số GDP đúng mực, bạn phải phân biệt sản phẩm & hàng hóa trung gian và sản phẩm & hàng hóa được mua để sử dụng làm đầu vào nhằm mục đích sản xuất ra loại sản phẩm khác và chỉ sử dụng một lần trong quy trình sản xuất .Lúc này ta có :

 • B mua bột mì từ A với giá 40 và bán cho C với giá 100, lúc này B thu được 60
 • C được A thanh toán 40 cho chi phí thuê lao động và 10 cho thuê vốn, như vậy C thu được 50.

=> GDP = giá trị tăng thêm + thuế thua nhập = ( 10 + 40 ) + ( 100 – 40 ) = 110

Phân Biệt GDP Và GNP

GDP la gi

GDP và GNP giống nhau cùng là chỉ số nhìn nhận sự tăng trưởng kinh tế tài chính của vương quốc trong một khoảng chừng thời hạn nhất định .Sự khác nhau của GDP và GNP là :Tiêu chíChỉ số GDPChỉ số GNPKhái niệmGDP chỉ tổng giá trị của tất cả các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ… nội địa của một quốc gia trong vòng 1 năm. GDP càng cao thì nền kinh tế của quốc gia đó càng mạnh và ngược lại.GNP – Gross National Product là tổng sản lượng quốc gia chỉ tổng giá trị bằng tiền thu được từ các sản phẩm và dịch vụ mà tất cả công dân của một quốc gia tạo ra trong một năm. GNP đánh giá sự phát triển kinh tế của một đất nước.Công thức tínhGDP = C + I + G + NXGNP = C + I + G + (X – M) + NRBản chất– Chỉ số tổng sản phẩm quốc nội (trong nước)– Chỉ số GDP là hàng loạt giá trị được những thành phần kinh tế tài chính hoạt động giải trí trong chủ quyền lãnh thổ của vương quốc tạo ra trong 1 năm .– Các thành phần kinh tế tài chính góp phần vào chỉ số GDP gồm có những thành phần kinh tế tài chính trong nước và quốc tế hoạt động giải trí tại vương quốc đó .– GNP là chỉ số phản ánh tổng sản phẩm quốc dân (trong nước và ngoài nước)– Chỉ số GNP là hàng loạt giá trị được công dân mang quốc tịch nước đó sản xuất ra trong 1 năm. Công dân vương quốc đó hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị ở cả trong và ngoài chủ quyền lãnh thổ vương quốc đó .

Ghi chú: 

 • C = Chi phí tiêu dùng cá nhân
 • I = Tổng đầu tư cá nhân
 • G = Chi phí của nhà nước
 • NX = “xuất khẩu ròng” của nền kinh tế
 • X = Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ
 • M = Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ
 • NR= Thu nhập ròng từ các hàng hóa và dịch vụ đầu tư ở nước ngoài (thu nhập ròng)

So Sánh Chỉ Số GDP Và CPI

Khi so sánh GDP và CPI thực ra là bạn đang so sánh chỉ số CPI và chỉ số giảm phát GDP ( GDP deflator ) hay còn gọi là chỉ số kiểm soát và điều chỉnh GDP, ký hiệu là D GDP. Hai chỉ số này có những điểm giống và khác nhau sau đây :Tiêu chí so sánhChỉ số giảm phát GDP (GDP Deflator)Chỉ số CPI (Consumer Price Index)Giống nhauHai chỉ số chính để đo lường kinh tế vĩ mô.Khác nhauBản chấtĐo lường tất cả giá hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra.Đo lường giá hàng hóa và dịch vụ được mua bởi người tiêu dùng (không bao gồm giá hàng hóa và dịch vụ được mua bởi chính phủ, các hãng)Giá trị tínhChỉ tính cho hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nướcTính cho tất cả hàng hóa và dịch vụ được mua, kể cả hàng hóa nhập khẩuTính thay đổiCó sự thay đổi.Tức là chỉ số này cho phép có sự thay đổi của giỏ hàng hóa khi mà các thành phần GDP thay đổi. Được gọi là Paasche indexCố định sự ảnh hưởng. Nghĩa là nó được tính toán bởi giỏ hàng cố định. Được gọi là chỉ số Laspeyres indexÝ nghĩaGiảm bớt xu hướng gia tăng chi phí đời sốngĐo lường chi phí cho đời sống.

Kết Luận

GDP là gì ? GDP là tổng giá trị của sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một vương quốc trong khoảng chừng thời hạn xác lập. GDP biểu lộ quy mô kinh tế tài chính và vận tốc tăng trưởng của một vương quốc .

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn

5
/
5
(
1

bình chọn

)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.