imager 1 13858 700

Bài học giúp bạn đọc giải quyết các vấn đề lý thuyết và bài tập ứng dụng cho phần điện tích, số khối hạt nhân và các vấn đề liên quan. Những kiến thức được coi là trọng tâm trong chương trình hóa học lớp 10 chương nguyên tử.

Bạn đang xem: điện tích hạt nhân là gì

**

1. Điện tích và số khối hạt nhân

a) Điện tích hạt nhâna ) Điện tích hạt nhân– Proton mang điện tích 1 +. Nếu hạt nhân có Z proton thì số đơn vị chức năng hạt nhân là Z, điện tích của hạt nhân là Z + .

– Nguyên tử trung hòa điện nên số proton trong hạt nhân bằng số electron trong nguyên tử.

Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân = số proton = số electronb) Số khối của hạt nhânb ) Số khối của hạt nhân– Số khối của hạt nhân, kí hiệu là A, là tổng số proton ( kí hiệu là Z ) và số hạt nơtron ( kí hiệu là N ) của hạt nhân đó .A = Z + N- Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân Z và số khối A là những đại lượng đặc trung của hạt nhân hay nguyên tử. Vì khi biết Z và A của một nguyên tử, ta biết được số proton, số electron, số nơtron trong nguyên tử đó :N = A-Z– Proton và nơtron đều có khối lượng giao động bằng 1 đvC, electron có khối lượng quá nhỏ so với hạt nhân, hoàn toàn có thể bỏ lỡ, do đó, hoàn toàn có thể coi nguyên tử khối giao động bằng số khối của hạt nhân .

2. Nguyên tố hóa học

a) Khái niệma ) Khái niệmNguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân .Như vậy toàn bộ những nguyên tử của một nguyên tố hóa học có cùng số proton và có cùng số electron, do đó chúng có đặc thù hóa học giống nhau .Cho đến nay người ta đã biết 92 nguyên tố hóa học tự nhiên và khoảng chừng 20 nguyên tố tự tạo được tạo trong những phòng thí nghiệm .b) Số hiệu nguyên tửb ) Số hiệu nguyên tửSố đơn vị chức năng điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu là Z .Số hiệu nguyên tử cho biết :– Số proton có trong hạt nhân nguyên tử .– Số electron có trong nguyên tử .– Số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn .c) Kí hiệu nguyên tửc ) Kí hiệu nguyên tửĐể biểu lộ đặc trưng của một nguyên tố hóa học, bên cạnh kí hiệu hóa học người ta ghi số hiệu nguyên tử ( số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân ) và số khối .Thí dụ : Kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X được ghi :USD { } _Z ^ AX $ trong đó :X : Ký hiệu nguyên tốZ : Số hiệu nguyên tửA : Số khốiThí dụ : Ký hiệu $ { } _ { 11 } ^ { 23 } Na $ cho biết : Nguyên tử natri có số khối 23, có số hiệu nguyên tử 11 $ o USD Trong nguyên tử có 11 proton, có 23 – 11 = 12 nơtron và có 11 electron. Nguyên tử khối của Na bằng 23 đvC .

Hướng dẫn giải bài tập trong SGK

Bài 4

a ) Ký hiệu nguyên tử $ { } _ { 19 } ^ { 39 } K $ cho biết nguyên tử kali có :Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân = số proton = số electron = 19 .Số nơtron = 39 – 19 = 20 .

Trong hạt nhân: số nơtron > số proton.

b ) Ký hiệu nguyên tử $ { } _8 ^ { 16 } O $ cho biết nguyên tử oxi có :Số đơn vị chức năng điẹn tích hạt nhân = số proton = số electron = 8 .Số nơtron = 16 – 8 = 8 .

Trong hạt nhân: số nơtron = số proton.

Xem thêm: Push Up Là Gì

Bài 5Bài 5Số khối A = số proton Z + số nơtron N .Một cách gần đúng, về trị số số khối bằng nguyên tử khối. Vì khối lượng nguyên tử bẳng tổng khối lượng của những proton, những nơtron, những electron. Nhưng khối lượng của những electron quá nhỏ so với khối lượng hạt nhân, nên đã bỏ lỡ. Và khối lượng nguyên tử giờ đây bằng tổng khối lượng của những proton và nơtron – Tổng đó chính là số khối A .Bài 6Bài 6Tra bản tuần hoàn biết nguyên tố Y có Z = 39 USD o USD Ký hiệu nguyên tử của nguyên tố Y là $ { } _ { 39 } ^ { 88 } Y $ cho biết :Nguyên tử Y có : 39 proton, 39 electron, 49 nơtron .

Bài tập tự giải

2.1. Nguyên tử X có tổng số hạt ( proton + nơtron + electron ) là 34, nguyên tử Y có tổng số hạt là 58 .Xác định số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân Z và số khối A của nguyên tử những nguyên tố .2.2. Ký hiệu nguyên tử biểu lộ đặc trưng của nguyên tử, vì nó cho biết :a ) Số khối A .b ) Số hiệu nguyên tử Z .c ) Số khối A và số hiệu nguyên tử Z .d ) Nguyên tử khối .Hãy tìm câu vấn đáp đúng .2.3. Cho những nguyên tố X, Y và Z. Tổng số hạt trong những nguyên tử lần lượt là 16, 58 và 82. Sự chênh lệch giữa số khối và nguyên tử khối không quá một đơn vị chức năng .Hãy xác lập nguyên tố và viết ký hiệu nguyên tử của nguyên tố đó .

Bài tập có hướng dẫn giải

2.5. Ý nghĩa của số hiệu nguyên tử là nó cho biếta ) Số proton trong hạt nhân nguyên tử .b ) Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử .c ) Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân nguyên tử .d ) Số lớp electron trong nguyên tử .e ) Vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn .

Hãy tìm những câu trả lời sai.

Xem thêm: Sort Code Là Gì ? Làm Thế Nào để Tìm Mã Sort Code?

ĐS : b và d

2.6. Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron và nguyên tử khối của các nguyên tố:

USD { } _3 ^ 7L i USD, $ { } _9 ^ { 19 } F USD, $ { } _ { 12 } ^ { 24 } Mg USD, $ { } _ { 20 } ^ { 40 } Ca $ .

Kết luận

Sau bài học kinh nghiệm trên, bạn cần chú ý quan tâm :Nắm vững các lý thuyết về số khối và điện tích hạt nhânBiết cách giải các dạng bài tập cơ bản như: Xác định điện tích, số proton, số nơtronHiểu bản chất cấu tạo của nguyên tửLàm các bài tập để hiểu bản chất

Chuyên mục: Nắm vững những triết lý về số khối và điện tích hạt nhânBiết cách giải những dạng bài tập cơ bản như : Xác định điện tích, số proton, số nơtronHiểu thực chất cấu trúc của nguyên tửLàm những bài tập để hiểu bản chấtChuyên mục : Hỏi Đáp

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.