tinh thu nhap chiu thue 2101150035 1410115404
Thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế quan trọng, góp phần không nhỏ vào nguồn ngân sách Nhà nước. Bài viết dưới đây sẽ phân phối hàng loạt thông tin tương quan đến thuế thu nhập cá nhân ( TNCN ) và cách tính thuế so với những trường hợp phổ cập .6.2 Lương thử việc có được tính để đóng thuế TNCN ?6. Giải đáp một số ít vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

1.1 Khái niệm thuế thu nhập cá nhân

Hiện nay, Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành không có định nghĩa về loại thuế này. Tuy nhiên, khái niệm thuế TNCN có thể được hiểu như sau:

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập nộp vào ngân sách Nhà nước, trích từ tiền lương, tiền công hoặc từ những nguồn thu khác, sau khi đã tính những khoản được giảm trừ .

1.2 Vai trò của thuế thu nhập cá nhân

– Thuế TNCN góp thêm phần tăng thu ngân sách Nhà nước, là một trong những công cụ hữu hiệu để Nhà nước kêu gọi một phần của cải trong xã hội để tạo ra nguồn thu cho ngân sách .Dự toán năm 2020 cho thấy, nguồn thu của ngân sách Nhà nước từ thuế TNCN là 130.000 tỷ đồng, tăng 9 – 10 lần so với năm 2019, 2020 .- Thuế TNCN giúp giảm phân hóa giàu nghèo, góp thêm phần bảo vệ công minh xã hội .Nếu như những loại thuế khác như thuế giá trị ngày càng tăng đánh vào những khoản chi của tổng thể mọi người, thì thuế TNCN chỉ đánh vào thu nhập của những người có thu nhập từ mức khá trở lên. Tính chất lũy tiến của loại thuế này giúp thu hẹp về khoảng cách thu nhập của những cá nhân .

thue thu nhap ca nhan– Thuế TNCN góp thêm phần giúp Nhà nước trấn áp nguồn thu nhập và phát hiện những nguồn thu phạm pháp, như : Hối lộ ; kinh doanh hàng cấm ; hàng trốn thuế ; lừa đảo chiếm đoạt gia tài của nhà nước .

2. Ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 lao lý rất rõ về những người phải nộp thuế thu nhập cá nhân .

2.1 Cá nhân cư trú 

Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong và ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, đơn cử là những cá nhân cung ứng một trong hai điều kiện kèm theo :+ Có mặt tại Nước Ta từ 183 ngày trở lên tính năm trong năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày tiên phong xuất hiện tại Nước Ta ;+ Có nơi ở tiếp tục tại Nước Ta ( có nơi ở ĐK thường trú hoặc có nhà thuê dài hạn ) ;

2.2 Cá nhân không cư trú

Là những cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta và không cung ứng những điều kiện kèm theo nêu ở mục 2.1Xem chi tiết cụ thể : Cách xác lập cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

3. Thuế thu nhập cá nhân tính như thế nào?

3.1 Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Đối với cá nhân cư trúTrường hợp 1 : Không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 thángCăn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng / lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10 % trên thu nhập .Nói cách khác, cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng mà có thu nhập từ tiền lương, tiền cồng mỗi lần nhận từ 02 triệu đồng trở lên phải nộp thuế 10 %, trừ trường hợp làm cam kết 02 nếu đủ điều kiện kèm theo .Trường hợp 2 : Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lênCông thức tính thuế như sau :

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó :Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừThu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễnCác bước tính thuế như sau :Căn cứ vào công thức tính thuế trên, để tính được số thuế phải nộp hãy triển khai theo những bước sau :Bước 1. Xác định tổng thu nhập chịu thuếBước 2. Tính những khoản được miễnBước 3. Tính thu nhập chịu thuếBước 4. Tính những khoản được giảm trừBước 5. Tính thu nhập tính thuếBước 6. Tính số thuế phải nộpSau khi tính được thu nhập tính thuế, để xác lập được số thuế phải nộp ( bước 6 ) so với thu nhập từ tiền lương, tiền công thì người nộp thuế vận dụng giải pháp tính thuế từng phần, chiêu thức tính thuế rút gọn theo đúng đối tượng người dùng .Người lao động ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên chỉ phải nộp thuế khi có thu nhập từ 11 triệu đồng / tháng trở lên ( 132 triệu đồng / năm ) nếu không có người phụ thuộc vào .Đối với cá nhân không cư trúThuế thu nhập cá nhân phải nộp so với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác lập như sau :

Thuế thu nhập phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế

Trong đó, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác lập như so với thu nhập chịu thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú .Xem cụ thể : Hướng dẫn khấu trừ 20 % thuế thu nhập cá nhân

3.2 Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà, bán đất

Ghi chú : Bán đất là từ thường được dùng trong thực tiễn so với trường hợp “ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất ” .Căn cứ Điều 17 Thông tư 92/2015 / TT-BTC, thuế TNCN khi chuyển nhượng ủy quyền bất động sản được xác lập theo từng trường hợp .Trường hợp 1 : Chuyển nhượng quyền sử dụng đất ( không có nhà ở )* Giá chuyển nhượng ủy quyền trong hợp đồng bằng hoặc cao hơn giá đất tại bảng giá đất

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 2% x Giá chuyển nhượng

Trong đó, giá chuyển nhượng ủy quyền là giá ghi trên hợp đồng tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền .* Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền thấp hơn giá đất do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 2% x (Diện tích x Giá 01m2 theo bảng giá đất)

Trường hợp 2 : Chuyển nhượng nhà đất ( gồm cả nhà và đất )* Giá chuyển nhượng ủy quyền bằng hoặc cao hơn giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý

Thuế thu nhập cá nhân = 2% x Giá chuyển nhượng

Trong đó, giá chuyển nhượng ủy quyền là giá ghi trên hợp đồng tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền .* Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền thấp hơn giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lýThuế thu nhập cá nhân = 2 % x Giá chuyển nhượng ủy quyềnTrong đó, giá chuyển nhượng ủy quyền đất là giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền theo pháp luật của pháp lý về đất đai .Trường hợp 3 : Chuyển nhượng nhà ( không có đất )- Giá nhà tại hợp đồng mua và bán nhà cao hơn hoặc bằng giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành thì giá chuyển nhượng ủy quyền là giá tại hợp đồng và được tính như sau :Thuế thu nhập cá nhân = Giá chuyển nhượng ủy quyền x 2 %+ Giá nhà tại hợp đồng mua và bán nhà thấp hơn giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành thì thuế thu nhập cá nhân được tính như sau :Thuế thu nhập cá nhân = 2 % x ( Diện tích x Giá 01 mét vuông x Tỷ lệ % chất lượng còn lại )Xem cụ thể : Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng ủy quyền bất động sản

4. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân excel

Cách tính thuế TNCN phức tạp nhưng cũng được sử dụng nhiều nhất chính là so với thu nhập từ tiền lương, tiền công .Như nghiên cứu và phân tích ở trên, thuế TNCN từ tiền lương, tiền công được tính bằng công thức sau :Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

cong thuc tinh thue tncn excel

Bt Tai ve 1211092934Từ công thức trên, LuatVietnam cung ứng dưới đây file tính thuế thu nhập cá nhân bằng excel. Bạn đọc chỉ cần điền tổng thu nhập và số người được tính giảm trừ gia cảnh, file này sẽ đưa ra được mức thuế TNCN phải nộp .

5. Hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân online  

Tháng 02/2021, LuatVietnam ra mắt hệ thống tính thuế TNCN online đối với tiền lương, tiền công của người lao động chỉ trong vòng vài giây với những thao tác đơn giản, dễ sử dụng. 

he thong tinh thue tncnTháng 02/2021, LuatVietnam ra đời mạng lưới hệ thống tính thuế TNCN trực tuyến so với tiền lương, tiền công của người lao động chỉ trong vòng vài giây với những thao tác đơn thuần, dễ sử dụng .

Bước 1: Truy cập tại đây

Bước 2: Điền tổng thu nhập trong tháng

Lưu ý : Thu nhập trong tháng gồm tiền lương, tiền công, thưởng ( đã trừ những khoản bảo hiểm bắt buộc gồm bảo hiểm xã hội ( 8 % ), bảo hiểm y tế ( 1,5 % ), bảo hiểm thất nghiệp 1 % ) .

Bước 3: Điền số người phụ thuộc (nếu có)

Cuối cùng, mạng lưới hệ thống sẽ cho hiệu quả về số tiền thuế TNCN bạn phải nộp mỗi tháng, trong đó lý giải rõ những bậc thuế và thuế suất tương ứng .

6. Giải đáp một số thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân 

6.1 Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Cho tôi hỏi, lương bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân ? Mức lương của tôi lúc bấy giờ là 10 triệu đồng / tháng và đang nuôi con nhỏ – Trung Hiếu ( TP.HN )

– Nếu không có người phụ thuộc, người lao động làm việc có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng thì phải đóng thuế TNCN.

– Nếu có một người phụ thuộc vào, thì thu nhập phải trên 15,4 triệu đồng / tháng mới cần phải đóng thuế .Đối chiếu với trường hợp của bạn, với mức lương 10 triệu đồng / tháng và có một con nhỏ thì bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân .

6.2 Lương thử việc có được tính để đóng thuế TNCN?

Tôi ký hợp đồng thử việc ở một công ty công nghệ thông tin với mức lương 15 triệu đồng / tháng, vậy tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không ? Tôi độc thân và không có người phụ thuộc vào – Minh Hưng ( TP.HN )

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, người lao động ký hợp đồng thử việc mà có tổng mức thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho người lao động.

Tuy nhiên, cũng theo Thông tư này, nếu người lao động chỉ có duy nhất nguồn thu nhập này và tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì hoàn toàn có thể làm cam kết theo mẫu 02 / CK-TNCN gửi người sử dụng lao động để không bị khấu trừ thuế .

Trên đây là những nội dung tổng hợp về thuế thu nhập cá nhân, cách tính thuế và giới thiệu hệ thống tính thuế của LuatVietnam. Nếu bạn đọc có vướng mắc về các quy định liên quan, vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Cách tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh nhất

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.