huong dan khai so yeu ly lich vien chuc phan lich su ban than 2
Cách viết sơ yếu lý lịch viên chức
Sơ yếu lý lịch là tài liệu quan trọng phản ánh tóm tắt thông tin về bản thân, mối quan hệ mái ấm gia đình và xã hội của viên chức. Vậy cách khai sơ yếu lý lịch viên chức như thế nào đơn cử ở mục lịch sử dân tộc bản thân, mời các bạn tim hiểu bài viết .

1. Sơ yếu lý lịch viên chức là gì?

Sơ yếu lý lịch viên chức là một sách vở rất quan trọng. Đây là biểu mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho cán bộ viên chức khi muốn kê khai sơ yếu lý lịch của mình khi tham gia dự thi thăng hạng chức vụ nghề nghiệp hoặc bất kể trường hợp nào khi cần đến sơ yếu lý lịch .

2. Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức mới nhất

huong dan khai so yeu ly lich vien chuc phan lich su ban than 2

3. Hướng dẫn khai sơ yếu lý lịch viên chức phần Lịch sử bản thân

a. Quá trình được tuyển dụng: là quá trình liên tục từng thời kỳ, trước khi được tuyển dụng cần ghi rõ:

– Thời gian : Từ tháng, năm đến tháng, năm .
– Ghi rõ đã học những trường nào, ở đâu hoặc làm những việc làm gì ( kể cả hợp đồng lao động ) trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nào, ở đâu ? ( kê khai những thành tích gì điển hình nổi bật trong học tập, lao động ) .

b. Khi được tuyển dụng cần ghi rõ:

– Thời gian tuyển dụng : Ngày, tháng, năm được tuyển dụng .
– Được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nào ? ( cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có thẩm quyền quản trị viên chức ; cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có thẩm quyền sử dụng viên chức ). Công việc chính được phân công đảm nhiệm ( chức vụ hoặc chức vụ công tác làm việc ) là gì ? được xếp vào ngạch, bậc lương nào và phụ cấp ( nếu có ) .

c. Tham gia tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nghề nghiệp,… cần ghi rõ:

– Quá trình liên tục từ tháng, năm đến tháng, năm .
– Ghi rõ đã tham gia vào Đoàn người trẻ tuổi CS HCM hoặc tham gia hoạt động giải trí trong tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp khác ( trong và ngoài nước ), … ( tên tổ chức triển khai, tên hội, trụ sở ở đâu, đã giữ chức vụ hoặc chức vụ gì trong các tổ chức triển khai này ) .

d. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học. Chỉ sau khi đã tốt nghiệp các chương trình, đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước, viên chức mới được kê khai và ghi đầy đủ các tiêu chí thông tin sau đây:

– Tên trường hoặc cơ sở đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng .
– Chuyên ngành huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng .
– Thời gian giảng dạy, tu dưỡng : từ tháng / năm đén tháng / năm .

– Hình thức đào tạo, bồi dưỡng: Chính quy, tại chức, chuyên tu, liên thông, từ xa,…

– Văn bằng, chứng từ được cấp .

e. Khen thưởng là ghi nhận quá trình công tác và thành tích đóng góp của viên chức cần ghi rõ các tiêu chí thông tin sau:

– Thời gian khen thưởng : tháng, năm .
– Nội dung và hình thức khen thưởng : khen thưởng về thành tích gì, hình thức khen thưởng như : Giấy khen, Bằng khen, Vinh dự được nhà nước phong tặng, Huy chương, Huân chương .
– Cấp quyết định hành động khen thưởng .

f. Kỷ luật viên chức cần ghi rõ:

– Thời gian bị giải quyết và xử lý kỷ luật : tháng, năm .
– Lý do và hình thức kỷ luật như : Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức ( hạ ngạch công chức ), không bổ nhiệm, buộc thôi việc .
– Cấp quyết định hành động kỷ luật .

g. Quan hệ gia đình của viên chức cần kê khai các thông tin sau đây:

– Mối quan hệ với viên chức như : Cha, Mẹ, Vợ ( hoặc chồng ), các con và anh, chị, em ruột .
– Kê khai tóm tắt những đặc thù chính của Cha, Mẹ, Vợ ( hoặc chồng ), các con và anh, chị, em ruột gồm có : Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc thù lịch sử vẻ vang ( có bị bắt, bị tù, thao tác trong chính sách cũ, ngụy quân, ngụy quyền không ) ; hiện đang làm gì ( ghi rõ chức vụ hoặc chức vụ nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị chức năng công tác làm việc ở trong hoặc ngoài nước ), nơi ĐK hộ khẩu thường trú .

h. Quan hệ gia đình bên Vợ (hoặc chồng) của viên chức cần kê khai các thông tin sau đây:

– Mối quan hệ mái ấm gia đình so với Vợ ( hoặc chồng ) của viên chức như : Cha, Mẹ và anh, chị, em ruột .

– Kê khai tóm tắt những đặc điểm chính của từng người có quan hệ gia đình đối với bên Vợ hoặc bên Chồng của viên chức: Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

i. Tự nhận xét, đánh giá của viên chức

Phần này dành để viên chức tự nhận xét, nhìn nhận về phẩm chất chính trị, lối sống, ý thức kỷ luật, năng lượng và sở trường công tác làm việc của bản thân làm cơ sở để tổ chức triển khai xem xét, sắp xếp và sử dụng đúng người, đúng việc .
Tham khảo thêm

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.