cach viet ban kiem diem noi chuyen trong gio hoc 1

Nói chuyện trong giờ học là lỗi phổ biến của học sinh. Bản kiểm điểm là một tờ giấy không thể thiếu khi bạn mắc lỗi. Xfaster sẽ hướng dẫn cho các bạn viết bản kiểm điểm nói chuyện trong giờ học.

==>> Tải về Bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học mẫu chuẩn nhất

Video Bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học

1. Bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học

Bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi : Thầy ( cô ) giáo chủ nhiệm lớp … .. cùng toàn thể thầy, cô giáo bộ môn Tên em là : … … … … … … … … … … .. sinh ngày : … … … … … … … … … … .. Hiện là học viên lớp … … …. – Trường … … … … … … … … … … … … … …. Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau : Vào ngày … … … …, trong giờ học môn … … … .. do thầy … … … .. đảm nhiệm giảng dạy, em có mắc lỗi đó là nói chuyện, ồn ào trong giờ học làm ảnh hưởng tác động tới tập thể lớp và thầy giáo. Em tự nhận thấy, lỗi của mình là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tác động lớn tới lớp và làm thầy, cô lo ngại. Vì vậy, em viết bản kiểm điểm này để nhận lỗi trước thầy cô và tập thể lớp. Em cảm thấy rất hối hận vì đã để xảy ra chuyện này. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy cô đề ra. Kính mong nhận được sự tha thứ và trợ giúp từ thầy cô và các bạn trong lớp. Em xin chân thành cảm ơn ! … … .., ngày … / … / 2020 Ý kiến của phụ huynh ( Ký và ghi rõ họ tên ) Học sinh ( Ký và ghi rõ họ tên )

2. Cách viết bản kiểm điểm dành cho học sinh

Để viết một bản kiểm điểm cá thể đặc biệt quan trọng là dành cho học viên chuẩn nhất bạn cần các mục như : + Kính gửi đến ban ngành tương quan như : nhà trường, thầy / cô. + tin tức cá thể như : họ tên, lớp theo học. + Lý do viết bản kiểm điểm, nguyên do dẫn tới vấn đề, hậu quả mà vấn đề gây ra. + Nhận lỗi và hứa sửa đổi. + Lời cảm ơn. + Chữ ký.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Nói chuyện trong giờ học là lỗi phổ cập của học viên. Bản kiểm điểm là một tờ giấy không hề thiếu khi bạn mắc lỗi. Xfaster sẽ hướng dẫn cho các bạn viết bản kiểm điểm nói chuyện trong giờ học.

1. Bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học

Bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi : Thầy ( cô ) giáo chủ nhiệm lớp … .. cùng toàn thể thầy, cô giáo bộ môn Tên em là : … … … … … … … … … … .. sinh ngày : … … … … … … … … … … .. Hiện là học viên lớp … … …. – Trường … … … … … … … … … … … … … …. Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau : Vào ngày … … … …, trong giờ học môn … … … .. do thầy … … … .. đảm nhiệm giảng dạy, em có mắc lỗi đó là nói chuyện, ồn ào trong giờ học làm ảnh hưởng tác động tới tập thể lớp và thầy giáo. Em tự nhận thấy, lỗi của mình là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tác động lớn tới lớp và làm thầy, cô lo ngại. Vì vậy, em viết bản kiểm điểm này để nhận lỗi trước thầy cô và tập thể lớp. Em cảm thấy rất hối hận vì đã để xảy ra chuyện này. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy cô đề ra. Kính mong nhận được sự tha thứ và giúp sức từ thầy cô và các bạn trong lớp. Em xin chân thành cảm ơn ! … … .., ngày … / … / 2020 Ý kiến của phụ huynh ( Ký và ghi rõ họ tên ) Học sinh ( Ký và ghi rõ họ tên )

2. Cách viết bản kiểm điểm dành cho học sinh

Để viết một bản kiểm điểm cá thể đặc biệt quan trọng là dành cho học viên chuẩn nhất bạn cần các mục như : + Kính gửi đến ban ngành tương quan như : nhà trường, thầy / cô. + tin tức cá thể như : họ tên, lớp theo học. + Lý do viết bản kiểm điểm, nguyên do dẫn tới vấn đề, hậu quả mà vấn đề gây ra.

+ Nhận lỗi và hứa sửa đổi.

+ Lời cảm ơn. + Chữ ký. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục giáo dục đào tạo và giảng dạy trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.