cach viet ban kiem diem hoc sinh

Trong cuộc đời học sinh của mỗi chúng ta đều đã từng viết bản kiểm điểm dù là nhiều hay ít. Bản kiểm điểm không chỉ sử dụng khi chúng ta mắc lỗi mà còn được sử dụng để chúng ta nhìn nhận lại một năm học, một kỳ học đã qua chúng ta đã đạt được gì, có những vi phạm gì. Và ở bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý vị cách viết bản kiểm điểm học sinh.

Bản kiểm điểm học sinh là gì?

Bản kiểm điểm học viên là văn bản do học viên tự viết, không theo khuôn mẫu nào để tự xem xét, nhìn nhận lại hành vi của bản thân khi mắc lỗi hoặc kiểm điểm bản thân trong một năm học, một kỳ học đã làm được gì, vi phạm những gì để có phương hướng tăng trưởng cho kỳ học sau .
Như định nghĩa nêu trên hoàn toàn có thể thấy, bản kiểm điểm học viên có 02 loại : một là bản kiểm điểm nhìn nhận lại hành vi vi phạm nội quy nhà trường của học viên, hai là bản tự kiểm điểm vào cuối kỳ học, cuối năm học .

Để hình dung rõ hơn về bản kiểm điểm cho học sinh, dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu về bố cục khi viết từng loại bản kiểm điểm.

– Bố cục bản kiểm điểm khi có hành vi vi phạm của học viên :
+ Quốc hiệu, tiêu ngữ ( Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam … )
+ Tên văn bản ( bản kiểm điểm cá thể )
+ Kính gửi : BGH nhà trường, cô giáo chủ nhiệm .
+ Họ và tên học viên viết kiểm điểm, học viên của lớp nào ?
+ Nội dung kiểm điểm : hành vi vi phạm, nguyên do
+ Xác định lỗi sai và cam kết nếu tái phạm lỗi .
+ Địa điểm, thời hạn làm kiểm điểm .
+ Chữ ký học viên và chữ ký cha mẹ học viên .
– Bố cục bản tự kiểm điểm của học viên vào cuối học kỳ, năm học :
+ Quốc hiệu, tiêu ngữ .
+ Tên văn bản ( Bản tự kiểm điểm học kỳ …, năm học … / Năm học … .
+ Kính gửi : giáo viên chủ nhiệm
+ Trong học kỳ …. năm học … … … … hoặc trong năm học … … … … em có những ưu điểm, khuyết điểm như sau :
Ưu điểm : Trong học tập, trong các hoạt động giải trí trào lưu và các hoạt động giải trí khác .
Khuyết điểm ( các vi phạm, điểm yếu của bản thân )
+ Tự xếp loại hạnh kiểm
+ Địa điểm, thời hạn viết bản kiểm điểm
+ Chữ ký học viên và chữ ký cha mẹ .

cach viet ban kiem diem hoc sinh

Hướng dẫn cụ thể cách viết bản kiểm điểm học sinh

Nhiều bạn học viên hay cha mẹ học viên vẫn nhầm tưởng rằng, bản kiểm điểm chỉ dành cho những học viên ý thức kém hoặc khi học viên vi phạm lỗi thì phải viết bản kiểm điểm. Tuy nhiên trên trong thực tiễn, để giúp giáo viên nắm được tình hình lớp, góp thêm phần nhìn nhận hạnh kiểm của học viên cũng như giúp học viên tự nhìn nhận bản thân mình, tự nhìn ra lỗi sai hay khuyết điểm của bản thân để tự khắc phục thì những bản kiểm điểm vào cuối mỗi kỳ học, mỗi một năm học đang được rất nhiều giáo viên vận dụng .

Ở nội dung cách viết bản kiểm điểm học sinh, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị 02 hình thức bản kiểm điểm áp dụng cho 02 trường hợp khác nhau là khi vi phạm lỗi và kiểm điểm cuối học kỳ, cuối năm học

Bản kiểm điểm học viên khi có hành vi vi phạm nội quy trường, lớp :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi BGH trường : … … … … … … … … … …
Đồng kính gửi thầy ( cô ) chủ nhiệm lớp : … … … … …
Tên em là … … … … … … … Là học viên lớp … … … … … … …
Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau :
Nội dung vấn đề :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Em tự nhận thấy lỗi của mình là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … gây tác động ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy ( cô ) lo ngại .
Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy ( cô ) đề ra .
Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp sức để em hoàn toàn có thể sửa sai và tân tiến hơn trong quy trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn !
… … … …, ngày … tháng … năm
Chữ ký học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chữ ký phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm học viên trong kỳ học hoặc một năm học :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN
Học kì ……. (năm học 20…… – 20……)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ………………………………………………………………..

Em tên là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Học sinh lớp ………………………………..Trường …………………………………………………….

Trong học kì … … ( năm học 20 … … – 20 … .. ) vừa mới qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau
– Về ưu điểm :
Hoạt động trào lưu :
… … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Học tập : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Vấn đề khác :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Khuyết điểm : Trong học kì … … vừa mới qua em đã vi phạm 1 số ít lỗi sau :
Lỗi vi phạm
Số lần

Vắng có phép, xin về

Vắng không phép

Không chuẩn bị bài

Không làm bài tập

Không học bài

Bị điểm kém (<5) Không phù hiệu Không đồng phục Bị quản sinh phê bình Mất TT Bị phê bình ghi SĐB Đánh nhau Vô lễ với GV Vi phạm khác : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . * Tự xếp loại hạnh kiểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … * Ý kiến cá thể : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Trên đây là bản tự kiểm cá thể của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em . Em xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu để triển khai tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn ! … … … … … … …, ngày … … tháng … … năm 20 … …

        Học sinh

( Ký và ghi rõ họ tên )

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

Bên cạnh việc Khách hàng chăm sóc về cách viết bản kiểm điểm giành cho học viên thì nhiều Khách hàng lại chăm sóc về cách viết bản kiểm điểm của Đảng viên. Vì vậy trong nội dung cuối bài viết chúng tôi sẽ đề cập đến yếu tố này với hy vọng Khách hàng sẽ có được những thông tin hữu dụng trong quy trình hiện viết kiểm điểm .
Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc bản địa Nước Ta. Mục tiêu suốt đời của họ là phấn đấu thiết kế xây dựng Nước Ta độc lập, dân chủ, xã hội công minh, văn minh, không còn người bóc lột người … Do vậy, hằng năm Đảng viên luôn phải triển khai việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình, nhìn nhận, xếp loại chất lượng để từng cá thể tự soi, tự sửa lại mình. Qua đó, khắc phục khuyết điểm, phát huy điểm mạnh .
Đồng thời, trong quy trình kiểm điểm ban thân, Đảng viên dần từng bước khắc phục thực trạng nể nang, tránh mặt, xóa bỏ bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về chính trị, đạo đức … nhằm mục đích tự hoàn thành xong bản thân, góp thêm phần nâng cao năng lượng của Đảng viên .
Đối với mỗi Đảng viên, việc kiểm điểm được thực thi với các nội dung sau :
– Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, tác phong, lề lối thao tác ;
– Về việc thực thi chức trách, trách nhiệm với các chức vụ công tác làm việc Đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể ; tác dụng triển khai chỉ tiêu, trách nhiệm được giao bằng các loại sản phẩm đơn cử ;
– Việc triển khai cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm ;
– Kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được Kết luận, chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước …
Riêng Đảng viên là công chức, viên chức và người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, khi kiểm điểm còn phải làm rõ chất lượng, hiệu suất cao việc làm được giao, ý thức, thái độ Giao hàng nhân dân …
Khung tiêu chuẩn nhìn nhận, xếp loại Đảng viên được nêu đơn cử tại Hướng dẫn 21 gồm :
– Tiêu chí về kiến thiết xây dựng Đảng, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị : Công tác chính trị, tư tưởng ; công tác làm việc tổ chức triển khai, cán bộ và kiến thiết xây dựng Đảng bộ, chi bộ ; chỉ huy chính quyền sở tại, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội ; giám sát, kiểm tra, kỷ luật Đảng …
– Tiêu chí về tác dụng triển khai trách nhiệm được giao trong năm : Tiêu chí này phải được nêu rõ đơn cử theo từng chỉ tiêu, trách nhiệm nhất định của Đảng viên ;
– Kết quả khắc phục hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra : Ngoài những tiêu chuẩn trên, sau khi được chỉ ra hạn chế, yếu kém thì Đảng viên còn phải nhìn nhận những việc đã làm được và chưa làm được trong việc khắc phục hạn chế, yếu kém của mình …
Việc nhìn nhận, xếp loại chất lượng Đảng viên được triển khai trải qua 04 mức chất lượng sau đây : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm. Đặc biệt, việc quyết định hành động mức xếp loại nào do Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở thực thi, xem xét và quyết định hành động. Đồng thời, mỗi Đảng viên cũng phải tự nhìn nhận, xếp loại chất lượng .
Để được nhìn nhận, xếp loại, Đảng viên sẽ được triển khai trải qua 02 bước :

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chuẩn nhìn nhận, tiêu chuẩn mức chất lượng, Đảng viên tự nghiên cứu và phân tích và xem xét, tự nhận mức chất lượng tương thích .
Sau đó Đảng viên báo cáo giải trình trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng Đảng viên cuối năm .

Bước 2: Quyết định việc xếp loại

– Chi ủy tổng hợp mức tự xếp loại Đảng viên, quan điểm nhận xét, sau đó yêu cầu mức xếp loại cho từng Đảng viên .

– Chi bộ tiến hành thảo luận các mức do chi ủy đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu.

– Chi ủy tổ chức triển khai cho các Đảng viên bỏ phiếu yêu cầu mức xếp loại với từng Đảng viên. Sau đó, tổng hợp tác dụng, yêu cầu mức xếp loại chất lượng để báo cáo giải trình Đảng ủy cơ sở .
– Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định hành động xếp loại chất lượng Đảng viên .

Trên đây là nội dung bài cách viết bản kiểm điểm học sinh của chúng tôi, cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đón đọc bài viết của LuatHoangPhi.Vn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.