cach tinh lai vay
Tùy thuộc vào các gói vay và hình thức vay khác nhau sẽ có lãi suất khác nhau. Việc nắm được cách tính lãi và lãi suất vay sẽ giúp bạn lựa chọn được khoản vay tương thích với năng lực chi trả. Tài Chính Kinh Doanh Vozz

Lãi suất vay ngân hàng là gì ?

Lãi vay hay còn gọi là tiền lãi là khoản phí phải trả một khoản vay gia tài cho ngân hàng. Hoặc được hiểu là giá phải trả cho việc sử dụng tiền vay. Lãi suất vay ngân hàng HDbank là tỷ suất Xác Suất giữa số tiền lãi so với số vốn vay, mức lãi suất của các ngân hàng sẽ được tính trong vòng một năm và luôn phải tuân theo pháp luật của ngân hàng nhà nước. Ngân hàng HDbank là một trong những ngân hàng thương mại lớn số 1 tại Nước Ta. Hiện nay lãi suất ngân hàng HDBank thường giao động từ 5 % đến 7 % / năm.

Cách hình thức vay của ngân hàng HDBank

HDBank cung cấp nhiều hình thức vay cho cá nhân và doanh nghiệp như: vay thế chấp, vay thấu chi, vay trả góp… cho nhiều mục đích khác nhau như vay để kinh doanh, vay đầu tư bất động sản, vay mua ô tô hay vay tiêu dùng..

Bảng lãi suất ngân hàng HDBank 

Dưới đây là bảng tham khảo lãi suất vay ngân hàng HDBank

Tài Chính Kinh Doanh Vozz

Cách tính lãi suất vay ngân hàng HDBank

Có 4 cách tính lãi suất vay HDBank là tính lãi trên dư nợ gốc và tính lãi trên dư nợ giảm dần. Tham khảo thêm trên công cụ tính lãi của ngân hàng tại đây.

Tài Chính Kinh Doanh Vozz

Cách tính lãi trên dư nợ gốc

Cách tính lãi trên dư nợ gốc là tính lãi số tiền thực tiễn còn nợ sau khi đã trừ đi phần gốc đã trả trước đó. Số tiền lãi bạn phải trả sẽ giảm dần, số dư nợ cũng sẽ giảm dần. Tức trả tiền gốc trước và lãi sau.

Cách tính lãi suất vay như sau

  • Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay thực tế/Số tháng vay
  • Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay * Lãi suất vay theo tháng
  • Tiền lãi các tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại * Lãi suất vay

Ví dụ : Khoản vay 100 triệu chọn thời hạn trả trong 1 năm ( 12 tháng ). Lãi suất trên năm là 7 %. số tiền phải trả hàng tháng được tính như sau

  • Tiền gốc trả hàng tháng = 100 triệu/12 ~ 8.3 triệu
  • Tiền lãi tháng đầu = (100 triệu * 7%)/12 = 583.000 VNĐ

Tổng tiền tháng đầu trả : 8.3 triệu + 583.000 vnđ = 8.883 triệu

  • Tiền lãi tháng thứ 2  = (50 triệu – 8.3 triệu)*7%/12 ~ 535.000 VNĐ

Tổng tiền tháng thứ 2 : 8.835 triệu

  • Các tháng tiếp theo tiếp tục được tính như vậy đến khi trả hết nợ

Cách tính lãi trên dư nợ khởi đầu

Đây là cách tính lãi suất vay tại HDbank cho khách hàng trả cố định số tiền mỗi tháng (không có sự thay đổi về số tiền trả hàng tháng) cho đến hết nợ

Công thức tính:

Số tiền bạn phải trả hàng tháng = Dư nợ gốc * lãi suất năm / thời hạn vay

Ví dụ: Khoản vay 100 triệu đồng, thời hạn trả trong 12 tháng với mức lãi suất là 7%/ năm. 

  • Số tiền phải trả ngân hàng hàng tháng: 100 triệu/ 12 tháng ~ 8.3 triệu/tháng
  • Số lãi phải trả ngân hàng hàng : (100 triệu*7%)/12 tháng = 583.000 đồng/ tháng
  • Số tiền phải trả hàng tháng: là 8.883 triệu

Trả số tiền này cho đến hết nợ

Cách tính lãi suất thả nổi

Đây là cách tính lãi vay theo biến động thị trường. Tức lãi suất sẽ thay đổi theo quy định của HDbank theo từng thời kỳ. Cách tính lãi này ngoài số lãi trả hàng tháng sẽ cộng thêm biên độ lãi suất cố định. 

Công thức tính

Lãi suất trả hàng tháng = ( Số tiền vay vốn * lãi suất thả nổi tại thời gian ) / 12 tháng Ví dụ : Khoản vay 100 triệu, trả trong 12 tháng, với lãi suất thả nổi là 7 %. Tức trong vòng 6 tháng đầu sẽ trả lãi 7 %, 6 tháng sau thị trường dịch chuyển kahcs sẽ trả theo lãi suất thả nổi. Như vậy số tiền 6 tháng đầu trả là 8.883 triệu ( theo cách tính phía trên ). 6 tháng sau sẽ trả theo lãi suất tại thời gian đó, hoàn toàn có thể cao hơn hoặc thấp hơn 7 %. Cách tính lãi này tương thích với các khoản vay lớn và thời hạn trả dài hạn.

Cách tính lãi suất hỗn hợp

Đây là hình thức tính lãi tích hợp giữa lãi suất cố định và thắt chặt và lãi suất thả nổi. Tức người mua sẽ trả cố định và thắt chặt lãi trong 1 khoảng chừng thời hạn ( tùy theo từng khuyễn mãi thêm của HDbank ), những tháng sau đó sẽ trả theo lãi suất vay HDbank pháp luật, lãi dịch chuyển của thị trường.

Cách tính lãi vay này phù hợp với các gói vay mua sắm: ô tô, bất động sản. Với cách tính lãi này, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi và nhiều lợi ích thời gian đầu. Tuy nhiên sau đó trả theo lãi thả nổi có thể cao hơn hoặc thấp hơn lãi cố định

Nên chọn hình thức tính lãi nào

Nhìn chung các hình thức tính lãi không làm biến hóa tổng số tiền lãi bạn phải trả. Chỉ khác nhau về số tiền trả hàng tháng. Tùy thuộc vào năng lực chi trả và nhu yếu để chọn hình thức trả hài hòa và hợp lý. Thông thường vay tiêu dùng hoặc vay kinh doanh thương mại nên chọn cách trả lãi trên dư nợ gốc giảm dần. Vì số tiền phải trả sẽ được giảm dần, giảm áp lực đè nén tiền hàng tháng sau này cho người mua. Với các gói vay dài hạn hoặc shopping gia tài nên chọn lãi tổng hợp. Vì các tháng đầu hưởng khuyễn mãi thêm số tiền hàng tháng trả sẽ ít được một phần, nhưng phải chịu rủi ro đáng tiếc theo thị trường sau đó.

Trên đây là các cách tính lãi suất vay ngân hàng HDbank. Hy vọng các thông tin cách tính lãi và lợi ích của mỗi cách tính sẽ giúp bạn có cơ sở tìm hiểu sâu hơn các gói vay. Trước khi vay ngân hàng ngoài lãi suất bạn nên cân nhắc về khả năng chi trả để lựa chọn hình thức tính lãi tối ưu nhất. 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.