tim so du trong phep chia so thap phan nhu nao 2005 1

Cách tìm số dư trong phép chia số thập phân không hề khó nếu các em nắm được cách chia số thập phân và xác định vị trí của dấu phẩy.

*Chú ý: Trong phép chia có số thập phân thì số dư bằng 0 hoặc là số thập phân.

Cách tìm số dư trong phép chia có số thập phân

– Số lượng chữ số trong phần thập phân của số dư bằng tổng số lượng các chữ số trong phần thập phân của số chia và thương .– Dấu phẩy của số dư phải thẳng cột với dấu phẩy của số bị chia .

– Nếu hàng nào của phần thập phân trong số dư còn thiếu thì thêm chữ số 0 vào hàng đó.

Để hiểu rõ hơn, các em xem bài tập dưới đây .

Bài tập tìm số dư trong phép chia số thập phân

Bài 1: Tìm số dư trong phép chia 5,29 : 4 khi thương chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

Tìm số dư trong phép chia số thập phân như nào?

Bước 2: Tìm số dư:

Cách 1 : Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị chia xuống thì phần thập phân khuyết hàng phần mười nên ta thêm 0 vào hàng đó .Vậy số dư trong phép chia đó là 0,01Thử lại : 1,32 × 4 + 0,01 = 5,29 ( đúng ) .Cách 2 : Số lượng các chữ số trong phần thập phân của số chia và thương là :0 + 2 = 2 ( chữ số )Vậy số dư trong phép chia đó là 0,01Thử lại : 1,32 × 4 + 0,01 = 5,29 ( đúng ) .

Bài 2: Hãy tìm số dư trong phép chia 43 : 52 khi thương chỉ lấy đến ba chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

Tìm số dư trong phép chia số thập phân như nào?

Bước 2: Tìm số dư:

Cách 1 : Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị chia xuống thì phần thập phân khuyết hàng phần mười nên ta thêm 0 vào hàng đó .Vậy số dư trong phép chia đó là 0,048 .Thử lại : 0,826 × 52 + 0,048 = 43 ( đúng ) .Cách 2 : Số lượng các chữ số trong phần thập phân của số chia và thương là :0 + 3 = 3 ( chữ số )Vậy số dư trong phép chia đó là 0,048 .Thử lại : 0,826 × 52 + 0,048 = 43 ( đúng ) .

Bài 3: Hãy tìm số dư trong phép chia 16593 : 125,2 khi thương chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

Tìm số dư trong phép chia số thập phân như nào?

Bước 2: Tìm số dư:

Cách 1 : Đây là phép chia 1 số ít tự nhiên cho một số ít thập phân nên ta coi số tự nhiên đó là số thập phân mà phần thập phân bằng 0 ( 16593 = 16593,0 ) để xác lập số dư .Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị chia xuống thì phần thập phân là 244, phần nguyên là 0. Do đó số dư trong phép chia đó là 0,244 .Thử lại : 132,53 × 125,2 + 0,244 = 16593 ( đúng ) .Cách 2 : Số lượng các chữ số trong phần thập phân của số chia và thương là :1 + 2 = 3 ( chữ số )

Vậy số dư trong phép chia đó là 0,244.

Thử lại : 132,53 × 125,2 + 0,244 = 16593 ( đúng ) .

Bài 4: Hãy tìm số dư trong phép chia 19,73 : 5,8 khi thương lấy đến bốn chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

Tìm số dư trong phép chia số thập phân như nào?

Bước 2: Tìm số dư:

Cách 1 : Chiếu thẳng dấu phẩy khởi đầu ở số bị chia xuống thì phần thập phân khuyết hàng phần mười, hàng Tỷ Lệ và hàng phần nghìn nên ta thêm 0 vào ba hàng đó .Vậy số dư trong phép chia trên là 0,00014 .Thử lại : 3,4017 × 5,8 + 0,00014 = 19,73 ( đúng ) .Cách 2 : Số lượng các chữ số trong phần thập phân của số chia và thương là :1 + 4 = 5 ( chữ số )Vậy số dư trong phép chia trên là 0,00014 .Thử lại : 3,4017 × 5,8 + 0,00014 = 19,73 ( đúng ) .

Bài 5: Sau khi thực hiện phép chia:

Tìm số dư trong phép chia số thập phân như nào?

– Bạn Xuân nói : phép chia này có số dư là 1 .– Bạn Hạ nói : phép chia này có số dư là 0,1 .– Bạn Thu nói : phép chia này có số dư là 0,01 .– Bạn Đông nói : phép chia này có số dư là 0,001 .Biết rằng chỉ một bạn nói đúng. Hỏi bạn đó là ai ? Vì sao ? ( Đề thi HSG lớp 5, TP TP.HN, năm 2002 )GiảiCách 1 :

Tìm số dư trong phép chia số thập phân như nào?

Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị chia xuống thì phần thập phân là 01, phần nguyên là 0. Do đó số dư trong phép chia đó là 0,01 .Thử lại : 65,37 × 12 + 0,01 = 784,45 ( đúng ) .Vậy bạn Thu nói đúng .Cách 2 : Số lượng các chữ số trong phần thập phân của số chia và thương là :0 + 2 = 2 ( chữ số )Do đó số dư trong phép chia đó là 0,01 .Thử lại : 65,37 × 12 + 0,01 = 784,45 ( đúng ) .Vậy bạn Thu nói đúng .

Bài về nhà

1. Hãy tìm số dư trong phép chia 72,59 : 19 khi thương lấy đến năm chữ số ở phần thập phân .2. Hãy tìm số dư trong phép chia 475 : 21 khi thương chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân .3. Hãy tìm số dư trong phép chia 739 : 7,2 khi thương là số tự nhiên .

4. Hãy tìm số dư trong phép chia 1456,3 : 12,4 khi thương chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân.

5. Số có 1995 chữ số 7 khi chia cho 15 thì phần thập phân của thương là bao nhiêu ?Phan Duy Nghĩa ( Sở GDĐT Hà Tĩnh ) Toán lớp 5 – Tags: phép chia, số thập phân, tìm số dư, toán 5

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.