cpanel taodatabase thumb
Ở bài hướng dẫn localhost cơ bản mình đã có nói qua về việc tạo database bằng phpMyAdmin trên localhost để hoàn toàn có thể chạy được. Nhưng trên host, tất cả chúng ta sẽ không hề sử dụng phpMyAdmin để tạo database vì ta không có quyền đó. Mà tất cả chúng ta sẽ sử dụng tính năng tạo database riêng có tích hợp sẵn trong host, cách tạo rất thuận tiện .

Để tạo database trên host, các bạn truy cập vào control panel và tìm đến MySQL Databases.

cpanel-mysqldatabases

Và đây là giao diện trang quản lý database trên host dùng cPanel.

cpanel-database

Sau đó, tất cả chúng ta sẽ cần làm các bước sau :

  1. Tạo tên database
  2. Tên username cho database và mật khẩu cho username đó.
  3. Cấp quyền truy cập cho username database vừa tạo để nó truy cập vào database vừa tạo.

Tại sao lại cần tạo username cho database ? Bởi vì như bạn thấy, khi cài WordPress ở localhost tất cả chúng ta sẽ nhập database user là root nhưng ở host tất cả chúng ta không có một người dùng nào tên root cả ( đúng hơn là không được phép ) nên tất cả chúng ta phải tạo ra các database username, bạn hoàn toàn có thể dùng một username cho nhiều database hoặc mỗi database có một username riêng đều được .

Bước 1. Tạo database

Để tạo database, bạn nhập tên database cần tạo ở khung Create a New Database và nhấn nút Create Database.

cpanel-taodatabase

Sau đó ấn Go back khi thấy thông tin tạo thành công xuất sắc .

cpanel-taodatabase02

Bạn thấy tên database vừa tạo chứ? Nó sẽ có dạng là usernamehost_tendata. Ví dụ host mình có username là thachpha và database mình có tên là wordpress thì tên database đầy đủ của mình phải là thachpha_wordpress. Mục đích là để hệ thống phân biệt database này là của user nào trong hệ thống nhằm tránh trùng nhau. Do vậy, khi cài đặt website bạn phải điền tên database đầy đủ theo dạng này.

Bước 2. Tạo database user

Để tạo database user, bạn kéo xuống phần MySQL Users và điền tên user cần tạo, và thiết lập mật khẩu cho user đó. Tốt nhất, mỗi database bạn nên tạo một user riêng và đặt tên giống hoặc gần giống tên database cho dễ nhận ra .

cpanel-taodatauser

Sau đó cũng ấn Go back như bước tạo database .

Bước 3. Cấp quyền truy cập database cho user

Để cấp quyền truy vấn cho database user vừa tạo vào database vừa tạo, bạn kéo xuống phần Add a User to Database và chọn database và database user cần liên kết với nhau rồi ấn Add .

cpanel-addusertodata

Sau đó đánh dấu vào mục All Privileges và ấn nút Make Changes.

cpanel-addusertodata2

Sau đó ấn Go back tiếp .
Ok, giờ đây tất cả chúng ta đã có một database thông tin để liên kết như sau :

  • Databse Name: thachpha_wordpress
  • Database User: thachpha_wp
  • Databse Password: [mật khẩu]
  • Databse Host: localhost

Đây đều là các thông tin quan trọng bạn sẽ cần khai báo khi cài bất kỳ mã nguồn website PHP nào .

5/5 – ( 2 bầu chọn )

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.