follow subscribe

Cách viết phương trình Pascal cũng như giải toán bằng ngôn ngữ lập trình Pascal là chủ đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt trong thời đại công nghệ 4.0. Vậy ngôn ngữ lập trình Pascal là gì? Cách viết chương trình pascal lớp 11, lớp 9 để giải giải phương trình ax+b=0?… Hãy cùng DINHNGHIA.VN khám phá nội dung bài viết phương trình Pascal qua những nội dung dưới đây nhé!.

Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình 

Ngôn ngữ lập trình là gì? 

Ngôn ngữ lập trình theo định nghĩa chính là dạng ngôn từ được chuẩn hóa theo một mạng lưới hệ thống với những quy tắc riêng. Khi đó, người lập trình hoàn toàn có thể diễn đạt các chương trình thao tác dành cho thiết bị điện tử mà đồng thời con người cũng như các thiết bị đó đều hiểu được .

Thành phần trong ngôn ngữ lập trình

Từ khóa và tên trong chương trình 

 • Từ khóa được biết đến là những từ dành riêng, không được sử dụng ngoài mục tiêu ngôn từ lập trình pháp luật. Ví dụ : Program, uses crt, begin, end .
 • Tên do người lập trình đặt, đồng thời cần phải tuân thủ các quy tắc của ngôn từ lập trình cũng như của chương trình dịch .
 • Tên trong chương trình sẽ dùng để phân biệt và nhận ra. Tuy hoàn toàn có thể đặt tùy ý, tuy nhiên để dễ sử dụng nên đặt tên sao cho ngắn gọn, dễ hiểu và dễ nhớ. Một số chú ý quan tâm như tên hợp lệ trong ngôn từ lập trình Pascal không được khởi đầu bằng chữ số và không chứa dấu cách ( ký tự trống ) .

Pascal là gì? Ngôn ngữ lập trình Pascal 

Pascal được hiểu như thể ngôn từ lập trình máy tính theo dạng lệnh được tăng trưởng bởi giáo sư Niklaus Wirth ( trường ĐH kĩ thuật Zurich – Thụy Sĩ ). Pascal được tăng trưởng từ năm 1970 và là kiểu ngôn từ đặc biệt quan trọng thích hợp cho lối lập trình có cấu trúc. Về thực chất Pascal dựa trên ngôn từ lập trình ALGOL và được đặt tên theo nhà toán học và triết học Blaise Pascal ( người Pháp ) .

Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Pascal 

Những đặc thù của ngôn từ lập trình Pascal :

 • Pascal có ngữ pháp và ngữ nghĩa đơn thuần, mang tính logic, cấu trúc chương trình rõ ràng và dễ hiểu .
 • Đây là ngôn từ thích hợp cho kiểu lập trình theo cấu trúc, đặc biệt quan trọng dễ thay thế sửa chữa và nâng cấp cải tiến .

Làm quen với Turbo Pascal trong chương trình

Ví dụ về chương trình Pascal

lý thuyết cách viết phương trình pascal

Chương trình pascal đơn giản lớp 8

Các thành phần trên cửa sổ Turbo Pascal

viết phương trình pascal trong chương trình lớp 8

 • Nhấn phím F10 để mở bảng chọn, sử dụng các phím mũi tên ( \ ( \ leftarrow \ ) và \ ( \ rightarrow \ ) ) để chuyển dời qua lại giữa các bảng chọn .
 • Nhấn phím Enter để mở một bảng chọn .

tìm hiểu về cách viết phương trình pascal

 • Mở các bảng chọn khác : Nhấn phím tổng hợp phím Alt và phím tắt của bảng chọn ( chữ màu đỏ ở tên bảng chọn, ví dụ phím tắt của bảng chọn File là F, bảng chọn Run là R, … )
 • Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống ( \ ( \ uparrow \ ) và \ ( \ downarrow \ ) ) để vận động và di chuyển giữa các lệnh trong một bảng chọn .
 • Nhấn tổng hợp phím Alt + X để thoát khỏi Turbo Pascal .
 • Để biên dịch chương trình ta nhấn tổng hợp phím Alt + F9 .
 • Để chạy chương trình ta nhấn tổng hợp phím Ctrl + F9 .

Lưu ý: 

 • Pascal không phân biệt chữ hoa, chữ thường : begin, BeGin hay BEGIN đều đúng .
 • Các từ khóa của Pascal : program, begin, end .
 • Lệnh kết thúc chương trình là end. ( có dấu chấm ), các câu lệnh sau lệnh này sẽ bị bỏ lỡ trong quy trình biên dịch chương trình .
 • Mỗi câu lệnh được kết thúc bằng dấu chấm phẩy ( ; )
 • Lệnh Writeln : in xong thông tin và đưa con trỏ xuống dòng. Lệnh Write : in xong thông tin nhưng không đưa con trỏ xuống dòng. ( tin tức hoàn toàn có thể là văn bản hoặc là số ) .
 • Lệnh Read(); : Dùng để đọc biến được nhập từ bàn phím.

 • Lệnh Readln();: Dừng nhập các biến từ bàn phím.

 • Lệnh Readln ; : Dừng chương trình
 • Lệnh Clrscr ; dùng để xóa màn hình hiển thị hiệu quả .

Cấu trúc của một chương trình Pascal

Cấu trúc chương trình gồm: 

 • Tên chương trình .
 • Sử dụng lệnh .
 • Kiểu khai báo .
 • Khai báo liên tục .
 • Khai báo biến .
 • Khai báo hàm .
 • Khai báo thủ tục .
 • Khối chương trình chính .
 • Báo cáo và biểu thức trong mỗi khối .

cấu trúc của một chương trình pascal

Khai báo biến

Khai báo biến được hiểu là khai báo các biến sử dụng trong chương trình. Cách khai báo biến như sau :

Var : ;

Trong đó :

 • Tên các biến là tên các biến được đặt tùy ý theo người lập trình ( thường được đặt ngắn gọn, dễ nhớ và dễ sử dụng ). Nếu có các biến có cùng kiểu tài liệu thì hoàn toàn có thể khai báo cùng nhau và được ngăn cách bởi dấu phẩy. Ví dụ : Var a, b : integer ;
 • Kiểu tài liệu là các loại tài liệu được máy định sẵn. Ví dụ : integer là kiểu số nguyên, real là kiểu số thực, string là kiểu chữ, … .

Các dạng câu lệnh trong chương trình Pascal 

Câu lệnh if…then…

Nếu <Điều Kiện> thì

If <Điều kiện> then

Nếu điều kiện kèm theo true thì biểu thức sẽ được thực thi, còn nếu điều kiện kèm theo false thì biểu thức sẽ không được thực thi .
Câu lệnh if … then …. được dùng trong trường hợp để so sánh các phép toán hoặc các phép toán có điều kiện kèm theo .

Ví dụ: So sánh hai số a, b

Nếu a > b thì in số a ra màn hình hiển thị
If a > 0 then writeln ( ‘ a la so lon hon ’ ) ;

Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for … do …. nghĩa là lặp với số lần biết trước, nếu ta biết được số lần lặp lại của một dãy số, một tổng, … thì ta sẽ sử dụng for … do … .

For := to do

Trong đó :

 • Biến có kiểu số nguyên integer
 • Giá trị cuối phải lớn hơn giá trị đầu và là kiểu số nguyên .
 • Câu lệnh hoàn toàn có thể là câu lệnh đơn ( một lệnh ) hay lệnh ghép ( nhiều lệnh )

Ví dụ : Tính tổng từ 1 tới 10 bằng Pascal

ví dụ tính tổng bằng pascal

Câu lệnh while…do…

Câu lệnh while … do … nghĩa là lặp với số lần chưa biết trước và phụ thuộc vào vào một điều kiện kèm theo đơn cử và chỉ dừng lại khi điều kiện kèm theo đó sai .
Trong Pascal câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước là :

while <điều kiện> do ;

Ví dụ : Tính S là tổng các số tự nhiên sao cho số S nhỏ nhất để S > 1000

tính tổng các số tự nhiên

Tìm hiểu cách viết chương trình pascal lớp 11

Cấu trúc chung:

[]

 • Phần thân nhất thiết phải có
 • Phần khai báo hoàn toàn có thể có hoặc không

Ta quy ước: 

 • Các diễn giải bằng ngôn từ tự nhiên được đặt giữa cặp dấu < và > .
 • Các thành phần của chương trình hoàn toàn có thể có hoặc không được đặt dấu [ và ]

Phần khai báo bao gồm:

 • Khai báo tên chương trình .

Program ;

Tên chương trình : là tên do người lập trình đặt ra theo đúng lao lý về tên. Phần khai báo này hoàn toàn có thể có hoặc không .
Ví dụ : Program vidu1 ;
Hay Program UCLN ;

 • Khai báo thư viện .

Uses ;

Đối với pascal thì thư viện crt thường được sử dụng nhất, đây là thư viện các chương trình có sẵn để thao tác với màn hình hiển thị và bàn phím .
Ví dụ : Uses crt ;

 • Khai báo hằng

Const n = giá trị hằng ;
Là khai báo thường được sử dụng cho những giá trị Open nhiều lần trong chương trình .
Ví dụ : Const n = 10 ;
Hay Const bt = ‘ bai tap ’ ;

 • Khai báo biến .

Tất cả các biến dùng trong chương trình đều phải được đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để tàng trữ và giải quyết và xử lý. Biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời gian khai báo được gọi là biến đơn .
Ví dụ : Var i : integer ;

Phần thân chương trình

Begin

[]

End .
Trong đó :

 • Begin : mở màn ( tên dành riêng )
 • End : kết thúc ( tên dành riêng )

Những cấu trúc trong chương trình pascal lớp 11

Cấu trúc rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh có dạng :

 • Dạng thiếu: If <điều kiện> then (đã được học ở lớp 8)

 • Dạng đủ If <điều kiện> then else

Ở dạng đủ câu lệnh được hiểu như sau: Nếu <điều kiện> đúng thì được thực hiện, ngược lại thì được thực hiện.

Ví dụ : Nếu x < = 200 thì số tiền phải trả là x * 300 đồng. Nếu không thì số tiền phải trả là x * 280 đồng Đưa vào ngôn từ pascal là : If x < = 200 then Writeln ( ‘ So tien phai tra la ’, x * 300, ‘ dong ’ ) else Writeln ( ‘ So tien phai tra la ’, x * 280, ‘ dong ’ ) ;

Cấu trúc lặp

Trong cấu trúc lặp có 2 dạng :

 • Lặp dạng tiến :

For := to do ;

Ví dụ :
For i : = 1 to 5 do writeln ( ‘ i = ’, i ) ;
Ta được hiệu quả như sau :

cấu trúc lặp minh họa

 • Dạng lặp lùi

For := to do ;

For i : = 10 downto 1 do if sqrt ( i ) > 2 then s : = s + i ;
Ta được tác dụng như sau :

minh họa cho dạng lặp lùi

Các kiểu quản lý dữ liệu trong chương trình pascal lớp 11

Kiểu mảng

Mảng một chiều là dãy hữu hạn các thành phần có cùng kiểu tài liệu .
Có 2 cách để khai báo mảng :

 • Khai báo trực tiếp

Var : array[Kiểu chỉ số] of

Chú ý : Kiểu chỉ số thường là một đoạn số nguyên liên tục : \ ( \ left [ n_1 .. n_2 \ right ] \ )
Ví dụ : Khai báo biến mảng lưu giữ giá trị nhiệt độ 7 ngày trong tuần
Var Day : array [ 1 .. 7 ] of real ;

 • Khai báo gián tiếp

Type = array [Kiểu chỉ số] of ;

Var : ;

Ví dụ : Khai báo biến mảng có tên C với kiểu tài liệu là kiểu mảng có tên kiểu là kmang
TYPE kmang = array [ 1 .. 7 ] of real ;
Var C : kmang ;

Kiểu xâu 

Xâu là dãy các kí tự trong bộ mã ASCII .

Khai báo xâu: 

Var : string[độ dài lớn nhất của xâu]

Ví dụ : Nhập vào họ tên học viên từ bàn phím
Var hoten : string [ 30 ]
Các thao tác giải quyết và xử lý xâu :

 • Phép ghép xâu : kí hiệu là “ + ” được sử dụng để ghép nhiều xâu thành một xâu
 • Phép so sánh : =, < >, <, < =, >, > =

Ta quy ước :

 • Xâu A = B nếu chúng giống hệ nhau

Ví dụ : ‘ Tin hoc ’ = ‘ Tin hoc ’

 • Xau A > B nếu ký tự tiên phong khác nhau giữa chúng kể từ trái sang phải trong xâu A có mã ASCII lớn hơn .

Ví dụ : ‘ Ha Noi ’ > ‘ Ha Nam ’ ( Do O có mã thập phân lớn hơn A trong bảng mã ASCII )

 • Nếu A và B là các xâu có độ dài khác nhau và A là đoạn đầu của B thì A < B

Ví dụ : ‘ Thanh pho ’ < ‘ Thanh pho Ho Chi Minh ’

Một số thủ tục chuẩn xử lý xâu 

 • Thủ tục delete ( st, vt, n )

Ý nghĩa : xóa ký tự của biến xâu st mở màn từ vị trí vt
Trong đó :

 • st : giá trị của xâu .
 • vt : vị trí cần xóa .
 • n : số kí tự cần xóa .

Ví dụ :

một số thủ tục chuẩn xử lý xâu

 • Thủ tục insert ( S1, S2, vt )

Ý nghĩa : Chèn xâu S1 vào xâu S2, mở màn ở vị trí vt .
Ví dụ :

ý nghĩa việc chuẩn xâu

 • Hàm copy ( S, vt, n )

Ý nghĩa : Tạo xâu gồm n kí tự liên tục mở màn từ vị trí vt của xâu S. Cho giá trị là một xâu ký tự được lấy trong xâu S .
Ví dụ :

dữ liệu của hàm copy

 • Hàm length ( S )

Ý nghĩa : Trả về giá trị là độ dài của xâu S. Kết quả trả về là một số nguyên
Ví dụ :

tìm hiểu về hàm length

 • Hàm pos ( S1, S2 )

Ý nghĩa : Trả về tác dụng vị trí của xâu S1 trong xâu S2. Kết quả trả về là một số nguyên .
Ví dụ :

dữ liệu về hàm pos

 • Hàm upcase ( S )

Ý nghĩa : Trả về hiệu quả viết in hoa 1 vần âm có trong S .
Ví dụ :

tìm hiểu về hàm upcase

Lưu ý: Kiểu mảng với phần tử thuộc kiểu char khác với kiểu xâu (khai báo bằng từ khóa string) nên không thể áp dụng các thao tác (phép toán, hàm, thủ tục) của xâu cho mảng.

Kiểu bản ghi 

 • Dữ liệu kiểu bản ghi dùng để miêu tả các đối tượng người dùng có cùng 1 số ít thuộc tính mà các thuộc tính hoàn toàn có thể có các kiểu tài liệu khác nhau .
 • Khai báo kiểu bản ghi :

Type = record

         : ;

         < Tên trường 2>: ;

… … … … … … .

      : ;

End ;

 • Biến bản ghi

Var : ;

Ví dụ : Định nghĩa bản ghi Hocsinh để quản trị thông tin của một học viên gồm : Hoten, Noisinh, Toan, Van, Anh. Khai báo 2 biến A, B là biến kiểu bản ghi
Type Hocsinh = Record
Hoten : String [ 30 ] ;
Noisinh : String [ 15 ] ;
Toan, Van, Anh : Real ;
end ;
Var A, B : Hocsinh ;

Kiểu dữ liệu tệp

 • Cách khai báo :

Var : TEXT;

 • Gắn tên tệp

Assign (, );

 • Mở tệp để ghi

Rewrite ();

 • Ghi tệp văn bản

Writeln (, );

 • Đóng tệp

Close ();

 • Mở tệp để đọc

Reset ();

 • Đọc tài liệu từ tệp

Readln (, );

 • Kiểm tra con trỏ đã ở cuối tệp

EOF ();

Nếu con trỏ đã ở cuối tệp hàm sẽ trả về giá trị TRUE .

 • Kiểm tra con trỏ đã ở cuối dòng

EOLN ();

Nếu con trỏ đã ở cuối dòng hàm sẽ trả về giá trị TRUE

Chương trình con trong chương trình pascal lớp 11

Chương trình con

Khái niệm : Chương trình con theo định nghĩa chính là một dãy lệnh miêu tả một số ít thao tác nhất định và hoàn toàn có thể được thực thi ( được gọi ) từ nhiều vị trí trong chương trình .
Cách khai báo :
Ví dụ : Hãy khai báo một chương trình con dùng để tính lũy thừa .
Function luythua ( x : Real ; k : integer ) : Real ;
Var i : integer ;
Begin
luythua : = 1.0 ;
For i : = 1 to k do luythua : = luythua * x ;
End ;

Lợi ích của việc sử dụng chương trình con

 • Giúp tránh được việc phải viết lặp đi lặp lại cùng một dãy lệnh, đồng thời khi cần dùng hoàn toàn có thể gọi lại chương trình con đó .
 • Sử dụng chương trình con còn tương hỗ việc thực thi các chương trình lớn
 • Phục vụ cho quy trình trừu tượng hóa. Người lập trình hoàn toàn có thể sử dụng hiệu quả của chương trình con mà không cần chăm sóc đến chương trình đó đã được setup thế nào .
 • Mở rộng năng lực ngôn từ thành thư viện cho nhiều người dùng .
 • Thuận tiện cho tăng trưởng, tăng cấp chương trình .

Biến toàn cục và biến cục bộ

 • Biến toàn cục chính là biến được khai báo trên phần khai báo của chương trình chính ( được khai báo gần chữ Program ) được gọi là biến toàn cục và được sử dụng cho hàng loạt chương trình .
 • Biến cục bộ được hiểu là biến được khai báo trong chương trình con. Biến cục bộ chỉ được sử dụng trong chương trình con .

Một số dạng viết phương trình Pascal thường gặp

Bài tập viết phương trình pascal lớp 8

Ví dụ 1: Viết chương trình nhập vào 2 số km (kilômét) và giờ đổi sang m (mét) và phút.

Cách giải: 

bài tập viết phương trình pascal lớp 8

Ví dụ 2: Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài hai cạnh là a,b (được nhập từ bàn phím).

Cách giải:

một số dạng toán về chương trình lập trình

Ví dụ 3: Viết chương trình nhập vào số có ba chữ số, in ra các chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của số đó.

Cách giải: 

chương trình nhập vào số có ba chữ số

Bài tập viết phương trình pascal lớp 11

Ví dụ 1: Viết phương trình pascal tính diện tích hình tam giác khi biết số đo của 2 cạnh và 1 góc được nhập từ bàn phím.

Cách giải: 

phương trình pascal lớp 11

Ví dụ 2: Viết phương trình pascal giải phương trình ax + b = 0. a,b được nhập từ bàn phím

Cách giải: 

phương trình pascal giải phương trình ax + b = 0

Ví dụ 3: Cho bài toán về tháp Hà Nội.

cho bài toán về tháp hà nội

Cách giải: 

cách giải bài tập lập phương trình đơn giản

Ví dụ 4: Nhập vào mảng A có N phần tử (N < 50). Hãy viết chương trình pascal sắp xếp mảng A theo thứ tự tăng dần.

Cách giải: 

cách sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Như vậy, bài viết trên đây của DINHNGHIA.VN đã giúp bạn tổng hợp kiến thức về cách viết phương trình pascal cùng một số nội dung liên quan. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình nghiên cứu và học tập về chuyên đề cách viết phương trình Pascal.

Xem cụ thể qua bài giảng dưới đây nhé :

(Nguồn: www.youtube.com)

3
/
5
(
2
bầu chọn

)

Please follow and like us :

error fb-share-icon
Tweet

fb-share-icon

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.