f884f5971c81d4df8d90copyy 555x1200 1

Bạn đang tìm kiếm cách tắt micro trên Google Meet khi có học sinh làm ồn hoặc tiếng tiếng của tất cả học sinh trên Google Meet nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn 6 cách ghim, tắt tiếng người tham gia trên Google Meet cực dễ.

6 cách ghim, tắt tiếng người tham gia trên Google Meet cực dễ

6 cách ghim, tắt tiếng người tham gia trên Google Meet cực dễBài hướng dẫn được triển khai trên máy tính Macbook Air 2017 và điện thoại cảm ứng iPhone X. Bạn hoàn toàn có thể thực thi các bước tương tự như với các máy tính hệ quản lý Windows và điện thoại thông minh Android .

I. Cách ghim, tắt tiếng người tham gia trên Google Meet trên điện thoại

1. Cách ghim người tham gia

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Google Meet, sau khi tạo lớp học, họp online trên Google Meet > Nhấn vào mã lớp học, họp online.
 • Chọn Mọi người.
 • Chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn ghim.
 • Chọn Ghim.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở ứng dụng Google Meet, sau khi tạo lớp học, họp online trên Google Meet > Nhấn vào mã lớp học, họp online.

Nhấn vào mã lớp học, họp online

Nhấn vào mã lớp học, họp trực tuyến

Bước 2: Chọn Mọi người > Chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn ghim.

Chọn Mọi người > Chọn biểu tượng 3 dấu chấm” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1395036//f884f5971c81d4df8d90copyy-555×1200.jpg” title=”Chọn Mọi người > Chọn biểu tượng 3 dấu chấm” width=”555″/></p>
<p>Chọn Mọi người > Chọn hình tượng 3 dấu chấm</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Chọn <strong>Ghim</strong>.</p>
<p class=Chọn Ghim

Chọn Ghim

Để bỏ ghim thì bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng bỏ ghim.

Để bỏ ghim thì bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng bỏ ghim

Để bỏ ghim thì bạn chỉ cần nhấn vào hình tượng bỏ ghim

2. Cách tắt tiếng của bất kỳ người tham gia

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Google Meet, sau khi tạo phòng học, họp online trên Google Meet > Nhấn vào mã lớp học, họp online.
 • Chọn Mọi người.
 • Chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn tắt tiếng.
 • Chọn Tắt tiếng.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở ứng dụng Google Meet, sau khi tạo lớp học, họp online trên Google Meet > Nhấn vào mã lớp học, họp online.

Nhấn vào mã lớp học, họp trực tuyến

Bước 2: Chọn Mọi người > Chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn ghim.

Chọn Mọi người > Chọn hình tượng 3 dấu chấm

Bước 3: Chọn Tắt tiếng.

Chọn Tắt tiếng

Chọn Tắt tiếng

3. Cách tắt tiếng của tất cả người tham gia trên Google Meet

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Google Meet, sau khi tạo phòng học, họp online trên Google Meet > Nhấn vào mã lớp học, họp online.
 • Chọn Mọi người.
 • Chọn Tắt tiếng của mọi người.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở ứng dụng Google Meet, sau khi tạo lớp học, họp online trên Google Meet > Nhấn vào mã lớp học, họp online.

Nhấn vào mã lớp học, họp trực tuyến

Bước 2: Chọn Tắt tiếng của mọi người.

Chọn Tắt tiếng của mọi người

Chọn Tắt tiếng của mọi người

II. Cách ghim, tắt micro của thành viên trên Google Meet trên máy tính

1. Cách ghim thành viên

Hướng dẫn nhanh

 • Sau khi tạo phòng học, họp online trên Google Meet, chọn biểu tượng Mọi người.
 • Nhấn biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn ghim.
 • Chọn Ghim vào màn hình.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Sau khi tạo phòng học, họp online trên Google Meet, chọn biểu tượng Mọi người.

Sau khi tạo phòng học, họp online trên Google Meet, chọn biểu tượng Mọi người

Sau khi tạo phòng học, họp trực tuyến trên Google Meet, chọn hình tượng Mọi người

Bước 2: Nhấn biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn ghim.

Nhấn biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn ghim

Nhấn hình tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn ghim

Bước 3: Chọn Ghim vào màn hình.

Chọn Ghim vào màn hình

Chọn Ghim vào màn hình hiển thị

Để bỏ ghim thì bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm.

Để bỏ ghim thì bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm

Để bỏ ghim thì bạn chỉ cần nhấn vào hình tượng 3 dấu chấm

Chọn Bỏ ghim.

Chọn Bỏ ghim

Chọn Bỏ ghim

2. Cách tắt micro của thành viên cụ thể

Hướng dẫn nhanh

 • Sau khi tạo phòng học, họp online trên Google Meet, chọn biểu tượng Mọi người.
 • Nhấn biểu tượng micro ở bên trái biểu tượng 3 dấu chấm.
 • Chọn Tắt tiếng.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Sau khi tạo phòng học, họp online trên Google Meet, chọn biểu tượng Mọi người.

Sau khi tạo phòng học, họp trực tuyến trên Google Meet, chọn hình tượng Mọi người

Bước 2: Nhấn biểu tượng micro ở bên trái biểu tượng 3 dấu chấm.

Nhấn biểu tượng micro ở bên trái biểu tượng 3 dấu chấm

Nhấn hình tượng micro ở bên trái hình tượng 3 dấu chấm

Bước 3: Chọn Tắt tiếng.

Chọn Tắt tiếng

Chọn Tắt tiếng

3. Cách tắt micro của tất cả thành viên

Hướng dẫn nhanh

 • Sau khi tạo phòng học, họp online trên Google Meet, chọn biểu tượng Mọi người.
 • Chọn Tắt tiếng tất cả.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Sau khi tạo phòng học, họp online trên Google Meet, chọn biểu tượng Mọi người.

Sau khi tạo phòng học, họp trực tuyến trên Google Meet, chọn hình tượng Mọi người

Bước 2: Chọn Tắt tiếng tất cả.

Chọn Tắt tiếng tất cả

Chọn Tắt tiếng tổng thể

Tại đây, để cho phép những người mà bạn đã tắt micro có thể bật lại micro, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng nút gạt.

Nhấn vào biểu tượng nút gạt

Nhấn vào hình tượng nút gạt

Lưu ý: Để tắt tiếng của bất kỳ người tham gia hoặc của tất cả thành viên trên Google Meet, bạn phải là chủ phòng học, họp online.

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn 6 cách ghim, tắt tiếng người tham gia trên Google Meet cực dễ. Nếu bạn thấy có ích thì hãy san sẻ với bạn hữu và đừng quên để lại phản hồi phía bên dưới nhé !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.