S8634377copy 800x449 800x449 1

Bạn muốn xem lại những bài viết mà bạn được gắn thẻ trên Facebook nhưng chưa biết cách. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xem lại bài viết được gắn thẻ trên Facebook cực nhanh, đơn giản.

Bài hướng dẫn được thực thi trên máy tính Macbook Air 2017 và điện thoại cảm ứng iPhone X. Bạn hoàn toàn có thể thực thi các bước tương tự như với các máy tính hệ quản lý Windows và điện thoại cảm ứng Android .

1. Cách xem bài viết được gắn thẻ trên Facebook bằng điện thoại

Hướng dẫn nhanh

  • Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn. (Đối với iOS)
  • Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.
  • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin.
  • Chọn Xem lại bài viết và thẻ.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn. (Đối với iOS)

Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn. (Đối với iOS)Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn” class=”lazy” height=”1732″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1344905//1copy-800×1732-800×1732-800×1732.png” title=”Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn. (Đối với iOS)Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn” width=”800″/></p>
<div style=

Bạn đang đọc: Cách xem lại bài viết được gắn thẻ, tag trên Facebook cực nhanh

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào hình tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá thể của bạn

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin

Nhấn vào hình tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin

Bước 3: Chọn Xem lại bài viết và thẻ.

Chọn Xem lại bài viết và thẻ

Chọn Xem lại bài viết và thẻ

Tại mục Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn sẽ hiển thị danh sách các bài viết đã gắn thẻ bạn trên Facebook.

Tại mục Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn sẽ hiển thị danh sách các bài viết đã gắn thẻ bạn trên Facebook

Tại mục Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn sẽ hiển thị list các bài viết đã gắn thẻ bạn trên FacebookBạn hoàn toàn có thể thích, phản hồi, san sẻ, ẩn hoặc thêm bài viết vào trang cá thể của bạn với các biểu tương ứng ở dưới bài viết gắn thẻ bạn .

Bạn có thể thích, bình luận, chia sẻ, ẩn hoặc thêm bài viết vào trang cá nhân của bạn với các biểu tương ướng ở dưới bài viết gắn thẻ bạn

Bạn hoàn toàn có thể thích, phản hồi, san sẻ, ẩn hoặc thêm bài viết vào trang cá thể của bạn với các biểu tương ứng

Nếu bạn muốn gỡ thẻ bạn khỏi bài viết, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết.

Nếu bạn muốn gỡ thẻ bạn khỏi bài viết, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết

Nếu bạn muốn gỡ thẻ bạn khỏi bài viết, bạn chỉ cần nhấn vào hình tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết

Chọn Gỡ thẻ.

Chọn Gỡ thẻ

Chọn Gỡ thẻ

Ngoài ra, bạn có thể xem lại các ảnh mà người khác đăng trên Facebook có mặt của bạn bằng cách tại mục Xem lại các ảnh có thể có mặt bạn, chọn Ảnh để bạn xem lại.

Ngoài ra, bạn có thể xem lại các ảnh mà người khác đăng trên Facebook có mặt của bạn bằng cách tại mục Xem lại các ảnh có thể có mặt bạn, chọn Ảnh để bạn xem lại

Bạn hoàn toàn có thể xem lại các ảnh mà người khác đăng trên Facebook xuất hiện của bạn bằng cách chọn Ảnh để bạn xem lại

Sau đó, danh sách các hình ảnh mà người khác đăng có mặt bạn sẽ xuất hiện, bạn có thể tự gắn thẻ bạn trên ảnh bằng cách chọn Gắn thẻ chính bạn.

Bạn cũng có thể xem lại những người mà yêu cầu bạn gắn thẻ họ ở những ảnh mà bạn đã đăng tại mục Xem lại thẻ trên bài viết của bạn, chọn Thêm thẻ để chấp nhận yêu cầu và gắn thẻ họ vào ảnh mà bạn đã đăng. Hoặc chọn Bỏ qua để từ chối yêu cầu được gắn thẻ của họ.

2. Cách xem bài viết được gắn thẻ trên Facebook bằng máy tính

Hướng dẫn nhanh

  • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
  • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân.
  • Chọn Nhật ký hoạt động.
  • Chọn Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn ở góc bên trái, sau đó sẽ hiển thị danh sách các bài viết đã gắn thẻ bạn trên Facebook.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện thay mặt của bạn ở góc trên bên phải

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân

Nhấn vào hình tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá thể

Bước 3: Chọn Nhật ký hoạt động.

Chọn Nhật ký hoạt động

Chọn Nhật ký hoạt động giải trí

Bước 4: Chọn Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn ở góc bên trái, sau đó sẽ hiển thị danh sách các bài viết đã gắn thẻ bạn trên Facebook.

Chọn Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn ở góc bên trái, sau đó sẽ hiển thị danh sách các bài viết đã gắn thẻ bạn trên Facebook

Chọn Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn ở góc bên trái, sau đó sẽ hiển thị list các bài viết đã gắn thẻ bạn trên Facebook

Bạn có thể chọn xem lại các bài viết có gắn thẻ bạn từ bạn bè hoặc người khác bằng cách nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái mục Bạn bè và mục Người khác.

Bạn có thể chọn xem lại các bài viết có gắn thẻ bạn từ bạn bè hoặc người khác bằng cách nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái mục Bạn bè và mục Người khác

Bạn hoàn toàn có thể chọn xem lại các bài viết có gắn thẻ bạn từ bè bạn hoặc người khác bằng cách nhấn dấu tích vào ô vuôngBạn hoàn toàn có thể thích, phản hồi, san sẻ, ẩn hoặc thêm bài viết vào trang cá thể của bạn với các biểu tương ướng ở bài viết gắn thẻ bạn .

Bạn có thể thích, bình luận, chia sẻ, ẩn hoặc thêm bài viết vào trang cá nhân của bạn với các biểu tương ướng ở bài viết gắn thẻ bạn

Bạn hoàn toàn có thể thích, phản hồi, san sẻ, ẩn hoặc thêm bài viết vào trang cá thể của bạn với các biểu tương ướng ở bài viết gắn thẻ bạn

Nếu bạn muốn gỡ thẻ bạn khỏi bài viết, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết.

Nếu bạn muốn gỡ thẻ bạn khỏi bài viết, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết

Nếu bạn muốn gỡ thẻ bạn khỏi bài viết, bạn chỉ cần nhấn vào hình tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết

Chọn Gỡ thẻ.

Chọn Gỡ thẻ

Chọn Gỡ thẻ

Ngoài ra, bạn có thể xem lại các ảnh mà người khác đăng trên Facebook có mặt của bạn bằng cách chọn Xem lại các ảnh có thể có mặt bạn ở góc bên trái.

Ngoài ra, bạn có thể xem lại các ảnh mà người khác đăng trên Facebook có mặt của bạn bằng cách chọn Xem lại các ảnh có thể có mặt bạn ở góc bên trái

Bạn có thể xem lại các ảnh mà người khác đăng trên Facebook có mặt của bạn bằng cách chọn Xem lại các ảnh có thể có mặt bạn 

Sau đó, danh sách các hình ảnh mà người khác đăng có mặt bạn sẽ xuất hiện, bạn có thể tự gắn thẻ bạn trên ảnh bằng cách chọn Gắn thẻ chính bạn.

Bạn cũng có thể xem lại những người mà yêu cầu bạn gắn thẻ họ ở những ảnh mà bạn đã đăng bằng cách chọn Xem lại thẻ trên bài viết của bạn > chọn Thêm thẻ để chấp nhận yêu cầu và gắn thẻ họ vào ảnh mà bạn đã đăng. Hoặc chọn Bỏ qua để từ chối yêu cầu được gắn thẻ của họ.

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách xem lại bài viết được gắn thẻ trên Facebook cực nhanh, đơn thuần. Nếu bạn thấy hữu dụng thì hãy san sẻ với bè bạn và đừng quên để lại phản hồi phía bên duới nhé !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.