4a85262053c9a2fb8cb737a46d6f48a4

user
HN – vào ngày 04/01/2019
6 Bình luận

Xóa email

Có nhiều cách để xóa email. Bạn hoàn toàn có thể thực thi các tác vụ sau đây :

– Trong khi đang xem email: Chạm vào nút nút Xóa ở cuối email.

– Trong khi đang xem danh sách email: Vuốt email sang trái, sau đó chọn Thùng rác từ menu.

Để xóa email bằng một cử chỉ duy nhất, hãy vuốt email hết cỡ sang trái .- Để xóa nhiều email cùng lúc trong khi đang xem list các email : Chạm vào Sửa, chọn các email cần xóa, sau đó chạm vào Thùng rác .Nếu bạn đổi ý, hãy lắc iPhone để hoàn tác ngay lập tức .

Để bật hoặc tắt xác nhận xóa, hãy đi tới Cài đặt 492fec5aff74dbdef9b526177c3804b4 > Mail > Hỏi trước khi xóa.

Khôi phục email đã xóa

1. Đi tới hộp thư Thùng rác của thông tin tài khoản, sau đó mở email .

2. Chạm vào nút nút Thư mục, sau đó di chuyển email.

Nếu bạn đổi ý, hãy lắc iPhone để hoàn tác ngay lập tức .

*Mẹo: Để xem các email đã xóa trên tất cả các tài khoản của bạn, bạn cần thêm hộp thư Tất cả thư rác. Để thêm hộp thư này, chạm vào Sửa trong danh sách hộp thư, sau đó chọn từ danh sách.

Lưu trữ thay vì xóa

Thay vì xóa các email, bạn hoàn toàn có thể tàng trữ chúng vào hộp thư Lưu trữ. ( Bạn vẫn hoàn toàn có thể xóa email, ngay cả khi bạn đã thiết lập hộp thư Lưu trữ ) .1. Đi tới Cài đặt > Mật khẩu và Tài khoản .2. Chạm vào thông tin tài khoản email, chạm vào Mail ( bên dưới Nâng cao ), sau đó chạm vào Nâng cao .3. Trong setup Nâng cao, biến hóa hộp thư đích cho email đã hủy thành hộp thư Lưu trữ .

Khi tùy chọn này được bật, để xóa email thay vì lưu trữ, hãy chạm và giữ nút nút Lưu trữ, sau đó chạm vào Chuyển vào thùng rác.

Xác định khoảng thời gian giữ lại các email đã xóa

Bạn hoàn toàn có thể đặt khoảng chừng thời hạn các email ở lại trong hộp thư Thùng rác .

1. Đi tới Cài đặt  > Mật khẩu & Tài khoản.

2. Chạm vào thông tin tài khoản email, chạm vào Mail ( bên dưới Nâng cao ), sau đó chạm vào Nâng cao .3. Trong setup Nâng cao, chạm vào Xóa, sau đó chọn một khoảng chừng thời hạn .Chú ý : Một số dịch vụ email hoàn toàn có thể hủy bỏ lựa chọn của bạn ; ví dụ : iCloud không lưu giữ email đã xóa quá 30 ngày, ngay cả khi bạn chọn Không khi nào .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.