1copy 800x1732 800x1732 800x1732 800x1732 1

Bạn đang tìm cách ghim bài viết trên Facebook lên đầu dòng thời gian nhưng chưa biết cách. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ghim bài viết trên trang cá nhân Facebook cực nhanh, cực đơn giản.

Cách ghim bài viết trên trang cá nhân Facebook cực nhanh, cực đơn giản

Cách ghim bài viết trên trang cá nhân Facebook cực nhanh, cực đơn thuần

1. Cách ghim bài viết trên trang cá nhân Facebook bằng điện thoại

Hướng dẫn nhanh

  • Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.
  • Chọn bài viết mà bạn muốn ghim lên đầu trang cá nhân của bạn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc bên phải bài viết.
  • Chọn Ghim bài viết.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn (Đối với iOS).

Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn” class=”lazy” height=”1732″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1339420//1copy-800×1732-800×1732-800×1732-800×1732.png” title=”Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn” width=”800″/></p>
<p>Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào hình tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn bài viết mà bạn muốn ghim lên đầu trang cá nhân của bạn > Nhấn vào <strong>biểu tượng 3 dấu chấm</strong> ở góc bên phải bài viết.</p>
<p class=Chọn bài viết mà bạn muốn ghim lên đầu trang cá nhân của bạn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc bên phải” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1339420//S9027589copy-800×450.jpg” title=”Chọn bài viết mà bạn muốn ghim lên đầu trang cá nhân của bạn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc bên phải” width=”800″/></p>
<p>Chọn bài viết mà bạn muốn ghim lên đầu trang cá nhân của bạn > Nhấn vào hình tượng 3 dấu chấm ở góc bên phải</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Chọn <strong>Ghim bài viết</strong>.</p>
<p class=Chọn Ghim bài viết

Chọn Ghim bài viết

2. Cách ghim bài viết trên trang cá nhân Facebook bằng máy tính

Hướng dẫn nhanh

  • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
  • Chọn bài viết mà bạn muốn ghim lên đầu trang cá nhân > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết.
  • Chọn Ghim bài viết.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện thay mặt của bạn ở góc trên bên phải

Bước 2: Chọn bài viết mà bạn muốn ghim lên đầu trang cá nhân > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết

Nhấn vào hình tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết

Bước 3: Chọn Ghim bài viết.

Chọn Ghim bài viết

Chọn Ghim bài viết

Lưu ý: Để bỏ ghim bài viết, bạn chọn bài viết mà bạn đã ghim ở đầu trang cá nhân > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc bên phải > Chọn Bỏ ghim bài viết.

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách ghim bài viết trên trang cá nhân Facebook cực nhanh, cực đơn thuần. Nếu bạn thấy có ích thì hãy san sẻ với bè bạn và đừng quên để lại phản hồi phía bên dưới nhé !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.