5d5a6131bb42fbf2135a9a4062262227

Thiết lập nhiều lịch trên iPhone

Trong ứng dụng Lịch 3749f9918faef77f1c289b11cd072723, bạn có thể thiết lập nhiều lịch để theo dõi các loại sự kiện khác nhau. Mặc dù bạn có thể theo dõi tất cả các sự kiện và cuộc hẹn của mình ở một nơi nhưng bạn không cần phải theo dõi. Các lịch bổ sung dễ dàng thiết lập và là một cách tuyệt vời để giữ được tính tổ chức.

Danh sách lịch với dấu chọn cho biết lịch nào đang hoạt động. Nút Xong để đóng danh sách nằm ở góc trên cùng bên phải.

Xem nhiều lịch cùng lúc

Để xem nhiều lịch, hãy chạm vào Lịch ở cuối màn hình, sau đó thực thi bất kể tác vụ nào sau đây :

 • Chọn lịch bạn muốn xem .
 • Chạm vào Các ngày lễ của Hoa Kỳ để bao gồm các ngày lễ quốc gia vào các sự kiện của bạn.

 • Chạm vào Sinh nhật để gồm có các sinh nhật từ Danh bạ của bạn vào các sự kiện .

Đặt lịch mặc định

Bạn hoàn toàn có thể đặt một trong các lịch của mình làm lịch mặc định. Khi bạn thêm sự kiện bằng Siri hoặc các ứng dụng khác, sự kiện được thêm vào lịch mặc định .

 1. Đi tới Cài đặt 492fec5aff74dbdef9b526177c3804b4 > Lịch > Lịch mặc định.

 2. Chọn lịch bạn muốn sử dụng làm lịch mặc định của bạn .

Thay đổi màu của lịch

 1. Chạm vào Lịch ở cuối màn hình .
 2. Chạm vào nút Thông tin bên cạnh lịch, sau đó chọn một màu.

 3. Chạm vào Xong .

Đối với 1 số ít thông tin tài khoản lịch, như Google, màu được sever thiết lập .

Bật lịch iCloud, Google, Exchange hoặc Yahoo

 1. Đi tới Cài đặt > Lịch > Tài khoản > Thêm thông tin tài khoản .
 2. Thực hiện bất kể tác vụ nào sau đây :
  • Chạm vào một dịch vụ thư ( ví dụ : iCloud hoặc Microsoft Exchange ), sau đó đăng nhập vào thông tin tài khoản của bạn .
  • Chạm vào Khác, chạm vào Thêm tài khoản CalDAV hoặc Thêm lịch đã đăng ký, sau đó nhập thông tin máy chủ và tài khoản của bạn.

Đăng ký vào lịch

 1. Đi tới Cài đặt > Lịch > Tài khoản > Thêm thông tin tài khoản > Khác .
 2. Chạm vào Thêm lịch đã ĐK .
 3. Nhập URL của tệp. ics để ĐK và bất kể thông tin sever được nhu yếu nào khác .

Bạn cũng hoàn toàn có thể ĐK xem lịch iCalendar (. ics ) bằng cách chạm vào link đến lịch đó .

Xóa một lịch mà bạn đăng ký

Bạn hoàn toàn có thể hủy ĐK khỏi lịch. Khi hủy ĐK, bạn cũng hoàn toàn có thể báo cáo giải trình lịch đó là rác .

 1. Chạm vào Lịch ở cuối màn hình .
 2. Chạm vào bên cạnh lịch mà bạn muốn xóa .
 3. Chạm vào Hủy ĐK .
 4. Chạm vào Hủy ĐK hoặc Hủy ĐK và báo cáo giải trình rác .Ghi chú : Khi bạn chạm vào Hủy ĐK và báo cáo giải trình rác, ĐK lịch được báo cáo giải trình đến Apple là ĐK rác đáng ngờ .

Thêm tài khoản CalDAV

 1. Đi tới Cài đặt  > Lịch > Tài khoản > Thêm tài khoản > Khác.

 2. Chạm vào Thêm thông tin tài khoản CalDAV .
 3. Nhập thông tin sever và thông tin tài khoản của bạn .

Di chuyển sự kiện đến một lịch khác

Chạm vào sự kiện, chạm vào Lịch, sau đó chọn một lịch để chuyển dời sự kiện tới .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.